HLA sustav krvnih grupa 1 Geni HLA smjeteni

  • Slides: 23
Download presentation
HLA sustav krvnih grupa 1

HLA sustav krvnih grupa 1

 • Geni HLA smješteni su na kratkom kraku 6. kromosoma • Svrstani su

• Geni HLA smješteni su na kratkom kraku 6. kromosoma • Svrstani su u tri razreda Razred I (lokus A, B i C) Razred II (lokus DR, DQ, DP) Razred III (Geni koji kontroliraju sintezu komplementa) 2

 • Antigeni HLA razreda I(A, B, C) prisutni su na svim stanicama s

• Antigeni HLA razreda I(A, B, C) prisutni su na svim stanicama s jezgrom i trombocitima • Antigeni HLA razreda II prisutni su na antigen prezentirajućim stanicama (Langenhansove stanice, monocitimakrofagi, B limfocitima i dr. ) 3

Biološka uloga antigena HLA je: • prepoznavanje stranog antigena • razlikovanje vlastitog od stranog

Biološka uloga antigena HLA je: • prepoznavanje stranog antigena • razlikovanje vlastitog od stranog 4

 • Serološkom metodom tipizacije dokazujemo antigene na stanici • DNA tipizacijom dokazujemo gene

• Serološkom metodom tipizacije dokazujemo antigene na stanici • DNA tipizacijom dokazujemo gene koji su odgovorni za sintezu ovih antigena 5

Struktura antigena razreda I α 1 NH NH 2 2 Alloantigenic sites α 2

Struktura antigena razreda I α 1 NH NH 2 2 Alloantigenic sites α 2 β 2 NH 2 COOH CHO α 3 Disulfide bridge Papain cleavage Plasma membrane OH P Cytoplasm COOH 6

Struktura antigena razreda II NH 2 CHO α 1 β 1 CHO α 2

Struktura antigena razreda II NH 2 CHO α 1 β 1 CHO α 2 β 2 CHO Plasma membrane Cytoplasm COOH 7

HLA geni na 6. kromosomu 8

HLA geni na 6. kromosomu 8

Serološko dokazivanje antigena HLA • za određivanje antigena HLA na površini limfocita koristi se

Serološko dokazivanje antigena HLA • za određivanje antigena HLA na površini limfocita koristi se test mikrolimfocitotoksičnosti 9

Izolacija limfocita Limfocite se može izolirati iz: - krvi uzete na heparin - limfnog

Izolacija limfocita Limfocite se može izolirati iz: - krvi uzete na heparin - limfnog čvora 10

Separacija limfocita vrši se na Ficolmetrizoat gradijentu KRV LIMFOCITI GRADIJENT PRIJE POSLIJE 11

Separacija limfocita vrši se na Ficolmetrizoat gradijentu KRV LIMFOCITI GRADIJENT PRIJE POSLIJE 11

Krv nanešena na gradijent i sloj separinanih limfocita nakon centrifugiranja 12

Krv nanešena na gradijent i sloj separinanih limfocita nakon centrifugiranja 12

 • Podesi se broj limfocita • U Terasakijeve pločice prema shemi se predhodno

• Podesi se broj limfocita • U Terasakijeve pločice prema shemi se predhodno nakapaju specifični serumi • Pločice se čuvaju zamrznute na -200 C • Limfociti se nakapaju na Terasakijeve pločice 13

Princip testa limfocitotoksičnosti HLA antigen 1 HLA antigen 2 2 1 Antitijela na HLA

Princip testa limfocitotoksičnosti HLA antigen 1 HLA antigen 2 2 1 Antitijela na HLA antigen 1 Complement Membrana stanice se ošteti. (LIZA stanice) Mrtva stanica se oboji Nema LIZE Boja Živa stanica se ne oboji 14

Pozitivna i negativna reakcija 15

Pozitivna i negativna reakcija 15

Uzimanje krvi za DNA tipizaciju • epruveta krvi s EDTA antikoagulansom • VAŽNO nikako

Uzimanje krvi za DNA tipizaciju • epruveta krvi s EDTA antikoagulansom • VAŽNO nikako ne s heparinom • Uzeta krv se može: -čuvati u hladnjaku -zamrznuti -transportirati poštom 16

Izoliranje DNA • Lizirati eritrocite i stanice s jezgrom (leukociti) • Razoriti membranu jezgre

Izoliranje DNA • Lizirati eritrocite i stanice s jezgrom (leukociti) • Razoriti membranu jezgre • Odstraniti suvišne proteinazom • Otopiti dobivenu DNA u destiliranoj vodi 17

Lančana reakcija polimerazom • Dobivena DNA mješa se s: početnicama (prajmeri) Taq polimerazom •

Lančana reakcija polimerazom • Dobivena DNA mješa se s: početnicama (prajmeri) Taq polimerazom • Umnažanje specifičnih DNA fragmenata vrši se u termocycler-u 18

Umnažanje DNA 19

Umnažanje DNA 19

Umnažanje DNA 20

Umnažanje DNA 20

Elektroforeza • Umnožena DNA dokazuje se elektroforezom u gelu • U gel se inkorporira

Elektroforeza • Umnožena DNA dokazuje se elektroforezom u gelu • U gel se inkorporira etidium bromid koji se umeće u umnoženu DNA i u ultravioletnom svjetlu svijetli 21

Očitavanje i dokumentacija • Očitavanje se vrši na UV transiluminatoru • Dokumentira se slikanjem

Očitavanje i dokumentacija • Očitavanje se vrši na UV transiluminatoru • Dokumentira se slikanjem gela • Interpretacija rezultata 22

Poznavanje ovih antigena važno je za: -transplantaciju organa i tkiva - proučavanje migracija populacija

Poznavanje ovih antigena važno je za: -transplantaciju organa i tkiva - proučavanje migracija populacija - antropološka ispitivanja - kao pomoć pri postavljanju dijagnoze nekih autoimunih bolesti - u transfuzijskom liječenju ( refrakternost na transfuzije trombocita) 23