Ostali sustavi krvnih grupa 1 Ostale krvne grupe

  • Slides: 19
Download presentation
Ostali sustavi krvnih grupa 1

Ostali sustavi krvnih grupa 1

Ostale krvne grupe na eritrocitima 2

Ostale krvne grupe na eritrocitima 2

Kell sustav • Čest antigen (>90% populacije kk. Cellano; 9, 8% - Kk; 0,

Kell sustav • Čest antigen (>90% populacije kk. Cellano; 9, 8% - Kk; 0, 2% - KK) – Sustav ima 21 antigen • Antigeni potpuno formirani u vrijeme poroda 3

 • Jako imunogen odmah iza D Ag • 50% osoba kk koje dobiju

• Jako imunogen odmah iza D Ag • 50% osoba kk koje dobiju 1 dozu K+ krvi razvit će anti-Kell protutijelo • Ako bolesnik ima anti-K protutijelo mora dobivati testiranu krv (Kell neg. ) 4

Duffy sustav krvnih grupa • Sustav ima 6 antigena( Fya i Fyb najznačajniji) •

Duffy sustav krvnih grupa • Sustav ima 6 antigena( Fya i Fyb najznačajniji) • Aleli su kodominantni • Antigen dobro razvijen na porodu • Srednje jak imunogen • Molekula ne prolazi kroz membranu (labilan antigen) • Razaraju ga enzimi • Uzročnik malarije koristi Duffy antigen za ulazak u eritrocit 5

 • Anti Fy protutijela su: - razreda Ig. G - Mogu aktivirati komplement

• Anti Fy protutijela su: - razreda Ig. G - Mogu aktivirati komplement - Pokazuju efekt doze • Mogu uzrokovati hemolitičku transfuzijsku reakciju i hemolitičku bolest novorođenčeta 6

KIDD sustav krvnih grupa • Sustav ima 3 ag. Jka, Jkb i Jk 3

KIDD sustav krvnih grupa • Sustav ima 3 ag. Jka, Jkb i Jk 3 • Dobro razvijen na porodu • Umjereno imunogen 7

 • Protutijela pripadaju razredu Ig. G • Posljedica su senzibilizacije transfuzijama krvi ili

• Protutijela pripadaju razredu Ig. G • Posljedica su senzibilizacije transfuzijama krvi ili trudnoćom • Aktiviraju komplement • Pokazuju efekt doze • Češća anti-Jka protutijela nego Anti-Jkb 8

 • Protutijela mogu uzrokovati: - blagu hemolitičku bolest novorođenčeta - hemolitičku transfuzijsku reakciju

• Protutijela mogu uzrokovati: - blagu hemolitičku bolest novorođenčeta - hemolitičku transfuzijsku reakciju • Senzibiliziranim osobama davati krv testiranu na Kidd antigene 9

P sustav krvnih grupa • Sustav ima 4 antigena • Antigeni su glikoproteini, slični

P sustav krvnih grupa • Sustav ima 4 antigena • Antigeni su glikoproteini, slični ABO krvnim grupama • Protutijela mogu biti: -prirodna -imuna 10

 • Prirodna protutujela imaju temperaturni optimum 300 C i niže • Imuna protutijela

• Prirodna protutujela imaju temperaturni optimum 300 C i niže • Imuna protutijela aktivna na 370 C, aktiviraju komplement - senzibiliziranim osobama davati krv testiranu na P antigene 11

Lewis sustav krvnih grupa • Nisu integralni dio membrane eritrocita • Grupno specifična supstanca

Lewis sustav krvnih grupa • Nisu integralni dio membrane eritrocita • Grupno specifična supstanca Le iz plazme pasivno se veže na eritrocite • Po građi su šećeri 12

 • Lewis protutijela: - najčešće pripadaju razredu Ig. M protutijela - rijetko razreda

• Lewis protutijela: - najčešće pripadaju razredu Ig. M protutijela - rijetko razreda Ig. G - aktivna su na sobnoj i nižim temp. - ne uzrokuju hemolizu jer se vežu na antigene otopljene u plazmi 13

Ii sustav krvnih grupa • Nema gena koji kontroliraju njihvu sintezu • Prekursori su

Ii sustav krvnih grupa • Nema gena koji kontroliraju njihvu sintezu • Prekursori su ABH, Lewis i P sustava • Na eritrocitima novorođenčeta veći je broj i antigena kratkog lanca • Na eritrocitima odrasle osobe veći broj I ag. dugog lanca 14

 • Protutijela su: - Većinom autoprotutijela - Pripadaju razredu imunoglobulina Ig. M -

• Protutijela su: - Većinom autoprotutijela - Pripadaju razredu imunoglobulina Ig. M - Aktivna na 40 C - Mogu praviti smetnju pri određivanu krvnih grupa 15

- Klinički su značajna anti-I protutijela u bolesti hladnih aglutinina kad su u: -

- Klinički su značajna anti-I protutijela u bolesti hladnih aglutinina kad su u: - visokom titru - Šitoke temparaturne amplitude do iznad 300 C - Javljaju se i tijeku nekih virusnih bolesti i uzrokuju autoimunu hemolitičku anemiju 16

MN, Ss sustav krvnih grupa • • Sustav ima veliki broj antigena Po kemijskom

MN, Ss sustav krvnih grupa • • Sustav ima veliki broj antigena Po kemijskom sastavu su glikoproteini Protutijela suprirodna, razreda Ig. M Rijetko su imuna, razreda Ig. G i tada mogu uzrokovati hemolitičku bolest novorođenčeta i transfuzijsku hemolitičku reakciju 17

Serumske krvne grupe • U plazmi više od 300 raznih proteina - imunoglobulini (Ig)

Serumske krvne grupe • U plazmi više od 300 raznih proteina - imunoglobulini (Ig) - komponente komplementa - faktori zgrušavanja krvi i fibrinolize - inhibitori zgrušavanja - inhibitori fibrinolize - lipoproteini • Većina se sintetizira u jetri (Ig luče B limfocoti) 18

 • 1. 2. 3. 4. • Poznavanje proteina i njihove koncentracije u plazmi

• 1. 2. 3. 4. • Poznavanje proteina i njihove koncentracije u plazmi važna je u: Postavljanju dijagnoze Otkrivanju urođene i stečene deficijencije Dokazivanju očinstva Forenzičnoj medicini Najznačajnije su krvne grupe na imunoglobulinima (protutijela uzrokuju alergijsko-anafilaktičke transfuzijske reakcije) 19