HALKLA LKLER VE REKLAMCILIK 13 nite Medya Planlamann

  • Slides: 23
Download presentation
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 13. Ünite: Medya Planlamanın Temel Kavramları DOÇ. DR. RECEP YILMAZ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 13. Ünite: Medya Planlamanın Temel Kavramları DOÇ. DR. RECEP YILMAZ

Medya planlamanın amacı, minimum bütçe ve optimum tekrar sıklığıyla hedef kitlenin mümkün olduğu kadar

Medya planlamanın amacı, minimum bütçe ve optimum tekrar sıklığıyla hedef kitlenin mümkün olduğu kadar geniş bir kesimine reklam iletisini ulaştırmaktır.

Çok karmaşık bir süreç olmasına rağmen, 6 unsur üzerine yoğunlaşarak etkinliğini gerçekleştirir.

Çok karmaşık bir süreç olmasına rağmen, 6 unsur üzerine yoğunlaşarak etkinliğini gerçekleştirir.

a. Hedef Kitle Analizi b. Medium ve Vehicle’ları Belirleme c. Devamlılık Belirlemesi d. Zaman

a. Hedef Kitle Analizi b. Medium ve Vehicle’ları Belirleme c. Devamlılık Belirlemesi d. Zaman Planlaması e. Yer Planlaması f. Medya Planlama Bütçesini Oluşturma

a. Hedef Kitle Analizi Demografik Faktörler (Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Medeni Durum, Meslek, Gelir)

a. Hedef Kitle Analizi Demografik Faktörler (Yaş, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Medeni Durum, Meslek, Gelir) Sosyo-Kültürel Faktörler (Kültür, Alt-Kültür, Sosyal Sınıflar, Dayanışma Grupları, Aile) Medya Takip Davranışı (People Meter Cihazı)

b. Medium ve Vehicle’ları Belirleme Medium: Araç anlamına gelir ve genel olarak bir medyayı

b. Medium ve Vehicle’ları Belirleme Medium: Araç anlamına gelir ve genel olarak bir medyayı dilegetirir. (Televizyon, Dergi vs. ) Vehicle: Aygıt anlamına gelir ve bir aracın içerisindeki özgül noktayı vurular. (Geniş Aile Dizisi, Tempo Dergisi vs. )

c. Devamlılık Belirlemesi Süreklilik Modeli - Contunious Pattern: GRPs’in satış dönemi içerisinde eşit dağıtımı

c. Devamlılık Belirlemesi Süreklilik Modeli - Contunious Pattern: GRPs’in satış dönemi içerisinde eşit dağıtımı Kaçış Modeli - Flight Pattern: GRPs değerinin sıçrama (flight) ve boşluklarla (hiatus) dağıtılması Nabız Modeli - Pulsing Pattern: Satış dönemi içerisinde reklamın sürekli gösterimi ancak dönemsel olarak yoğunlaşıp seyrekleşmesi

d. Zaman Planlaması Günün saatlerine göre, Haftanın günlerine göre, Aylık zamanlama, Mevsimler ve özel

d. Zaman Planlaması Günün saatlerine göre, Haftanın günlerine göre, Aylık zamanlama, Mevsimler ve özel günlere göre yapılan zamanlama

e. Yer Planlaması BDI (Marka Geliştirme İndeksi) Hesaplaması: Reklamı yapılacak markanın bir pazardaki konumunun

e. Yer Planlaması BDI (Marka Geliştirme İndeksi) Hesaplaması: Reklamı yapılacak markanın bir pazardaki konumunun tüm pazarlardaki konumuna göre durumu. CDI (Kategori Geliştirme İndeksi) Hesaplaması: Genel olarak ürün kategorisinin bir pazardaki konumunun tüm pazarlardaki konumuna göre durumu.

BDI ve CDI değerlerinin karşılaştırılması bize hangi bölgeye ne oranda reklam yatırımı yapacağımız hakkında

BDI ve CDI değerlerinin karşılaştırılması bize hangi bölgeye ne oranda reklam yatırımı yapacağımız hakkında kesin veriler sunar.

f. Medya Planlama Bütçesini Oluşturma

f. Medya Planlama Bütçesini Oluşturma

Medya Planlamada Kullanılan Temel Kavramlar

Medya Planlamada Kullanılan Temel Kavramlar

Erişim (Reach) Yayına tanık olan kişi sayısını verir. Reklamı görenler yalnızca bir kez sayılır.

Erişim (Reach) Yayına tanık olan kişi sayısını verir. Reklamı görenler yalnızca bir kez sayılır.

Sıklık (Frequency) İnsanların reklamlarla karşıya kalma sayılarını verir.

Sıklık (Frequency) İnsanların reklamlarla karşıya kalma sayılarını verir.

Etkin Erişim ve Görme Sıklığı (Effective Reach and Frequency) Yayınlanacak reklamın tüketicinin zihninde etkinlik

Etkin Erişim ve Görme Sıklığı (Effective Reach and Frequency) Yayınlanacak reklamın tüketicinin zihninde etkinlik kurabilmesi için en az kaç kez gösterilmesi gerektiğinin bilinmesine dayanan dengeyi dile getiren bir kavramdır.

Koveraj (Coverage) Bir kitle iletişim aracının ulaştığı kişi sayısının hedef kitleyi oluşturan tüm kişiler

Koveraj (Coverage) Bir kitle iletişim aracının ulaştığı kişi sayısının hedef kitleyi oluşturan tüm kişiler içerisindeki payını dile getirir.

Reyting (Rating) Televizyonu ya da radyoyu belirli bir zaman dilimi içerisinde izleyenlerin yüzde cinsinden

Reyting (Rating) Televizyonu ya da radyoyu belirli bir zaman dilimi içerisinde izleyenlerin yüzde cinsinden ifadesidir.

Pay (Share) Televizyonların açık olduğu saatlerde, bir reklamı izleyen kişilerin yüzde cinsinden ifadesidir.

Pay (Share) Televizyonların açık olduğu saatlerde, bir reklamı izleyen kişilerin yüzde cinsinden ifadesidir.

Bürüt İzlenme Oranı (GRPs. Gross Rating Points) Medya izleyicilerinin bir reklamla ya da programla

Bürüt İzlenme Oranı (GRPs. Gross Rating Points) Medya izleyicilerinin bir reklamla ya da programla karşılaşma oranını veren bir kavramdır. Rating oranı ile spot sayısının çarpılmasıyla elde edilir.

Bin Kişiye Düşen Maliyet (CPTCost per Thousand) Reklamın bin kişiye düşen maliyetidir. Birim maliyetin,

Bin Kişiye Düşen Maliyet (CPTCost per Thousand) Reklamın bin kişiye düşen maliyetidir. Birim maliyetin, erişim oranına bölünüp, binle çarpılmasıyla elde edilir.

Bürüt İzlenme Oranı Maliyeti (CPGRPs-Cost per Gross Rating Points) İletişim aracının etkinliğini belirlemek amacıyla

Bürüt İzlenme Oranı Maliyeti (CPGRPs-Cost per Gross Rating Points) İletişim aracının etkinliğini belirlemek amacıyla bir izleme oranı elde etmenin maliyeti biçiminde hesaplanan değerdir. Örneğin, bir reklam aralığının maliyeti 100 TL ise, reklam aralığı için bürüt izlenme oranı 10 ise, CPGRPs değeri; 100/10=10 TL olarak bulunur.

İzleyici Tekrarı (Duplication) Bir reklamın aynı anda birden çok izleyiciye ulaşması mümkündür. Bu tekrar

İzleyici Tekrarı (Duplication) Bir reklamın aynı anda birden çok izleyiciye ulaşması mümkündür. Bu tekrar izlemeyi belirlemeyi amaçlayan kavrama duplikasyon denir. Rating-Reach formülüyle bulunur.

İlginiz için teşekkür ederim…

İlginiz için teşekkür ederim…