Halkla likiler Modelleri Ayrntl Hazrlanm Olaslk Modeli Richard

  • Slides: 10
Download presentation
Halkla İlişkiler Modelleri

Halkla İlişkiler Modelleri

Ayrıntılı Hazırlanmış Olasılık Modeli • Richard Petty ve John Cacioppo • Elaboration Likelihood Model

Ayrıntılı Hazırlanmış Olasılık Modeli • Richard Petty ve John Cacioppo • Elaboration Likelihood Model • Detaylandırma Eğilimi Modeli

Ayrıntılı Hazırlanmış Olasılık Modeli • İkna iletişimini inceler.

Ayrıntılı Hazırlanmış Olasılık Modeli • İkna iletişimini inceler.

 • Modele göre, iknanın ortaya çıkışı, iletinin içeriğinin yanı sıra, alıcının durumu ve

• Modele göre, iknanın ortaya çıkışı, iletinin içeriğinin yanı sıra, alıcının durumu ve geçirdiği sürecin de bir sonucudur.

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Toplumsal anlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi amacı nedeniyle toplumsal teorik yaklaşımların içinde

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Toplumsal anlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi amacı nedeniyle toplumsal teorik yaklaşımların içinde kabul edilmesine neden olmuştur.

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Bu model, halkla ilişkilerin değerlendirilmesi aynı zamanda planlanması için araç

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Bu model, halkla ilişkilerin değerlendirilmesi aynı zamanda planlanması için araç olarak geliştirilmiştir.

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Bu modelin uygulanmasında krizler ve çatışmalarla karşılabileceği düşünülür. • 2

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Bu modelin uygulanmasında krizler ve çatışmalarla karşılabileceği düşünülür. • 2 koşula dayanır:

 • Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar Çatışma durumlarında kurumlar yaptıklarını açık ve anlaşılır kılmak zorundadır.

• Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar Çatışma durumlarında kurumlar yaptıklarını açık ve anlaşılır kılmak zorundadır. • Temel perspektif anlaşmaya dayalıdır.

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Eğer iletişim kuranlar ifadelerinin gerçekliğini, niyetlerinin, samimiyetlerinin ve ifadelerinin uygunluğunu

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • Eğer iletişim kuranlar ifadelerinin gerçekliğini, niyetlerinin, samimiyetlerinin ve ifadelerinin uygunluğunu bildirirlerse anlaşma gerçekleşir.

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • “ideal konuşma durumlarından” yön aldığında katılımcıların konuşma davranışlarında seçme ve

Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar • “ideal konuşma durumlarından” yön aldığında katılımcıların konuşma davranışlarında seçme ve uygulamaya dair eşit şansları varsa anlaşma gerçekleşir.