Halkla likiler Modelleri Toplumsal Teorik Yaklamlar Halkla ilikilerin

  • Slides: 9
Download presentation
Halkla İlişkiler Modelleri

Halkla İlişkiler Modelleri

Toplumsal Teorik Yaklaşımlar • Halkla ilişkilerin ortaya çıkışı için toplumsal koşulları • PR’ın toplumsal

Toplumsal Teorik Yaklaşımlar • Halkla ilişkilerin ortaya çıkışı için toplumsal koşulları • PR’ın toplumsal sistem için getirdiği faaliyetleri sorgulamaktadır.

Kamusal İlişkiler Teorisi Ronnenberger ve Rühl • PR modern toplumların bir eseri olarak ortaya

Kamusal İlişkiler Teorisi Ronnenberger ve Rühl • PR modern toplumların bir eseri olarak ortaya çıkmakta.

Kamusal İlişkiler Teorisi PR’ın ortaya çıkması için toplumsal koşullar: • Gerçeklerin öğrenilmesinde bilginin giderek

Kamusal İlişkiler Teorisi PR’ın ortaya çıkması için toplumsal koşullar: • Gerçeklerin öğrenilmesinde bilginin giderek topluma yansıması

Kamusal İlişkiler Teorisi • Endüstri ve hizmet mesleklerinde bilgisayarlı ve araçlı üretimler • Topluma

Kamusal İlişkiler Teorisi • Endüstri ve hizmet mesleklerinde bilgisayarlı ve araçlı üretimler • Topluma yayılan çok sayıda sosyal devlet garantilerinin artması

Kamusal İlişkiler Teorisi • Sınırların kalkması, globalleşme • Uluslararası rekabet • Boş zaman endüstrisinin

Kamusal İlişkiler Teorisi • Sınırların kalkması, globalleşme • Uluslararası rekabet • Boş zaman endüstrisinin gelişmesi

Kamusal İlişkiler Teorisi • Kitle iletişiminin niceliksel gelişmesi, içerik ve program konularının tematik stereotipleşmesi

Kamusal İlişkiler Teorisi • Kitle iletişiminin niceliksel gelişmesi, içerik ve program konularının tematik stereotipleşmesi • Kitle medyasının dünya çapında yayılması vb.

Konstruktivist Yaklaşımlar Gerçeklik taslaklarının biyolojikruhsal ve sosyal koşullara uygun bir biçimde oluşturulması süreci

Konstruktivist Yaklaşımlar Gerçeklik taslaklarının biyolojikruhsal ve sosyal koşullara uygun bir biçimde oluşturulması süreci

Konstruktivist Yaklaşımlar • Bu bakış açısına göre imaj, insanın bir obje (kişi/kurum/ürün/fikir/olay) hakkında tasarladığı

Konstruktivist Yaklaşımlar • Bu bakış açısına göre imaj, insanın bir obje (kişi/kurum/ürün/fikir/olay) hakkında tasarladığı bilişsel ve duygusal yapıların uyumlu bir şemasıdır.