Ekim 2010 Hafta 1 BTO 423 Bilimsel Aratrma

  • Slides: 13
Download presentation
Ekim, 2010 – Hafta 1 BTO 423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tanımlar ve Problem Konusu

Ekim, 2010 – Hafta 1 BTO 423 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tanımlar ve Problem Konusu Dr. Yalın Kılıç Türel BOTE-4 - 2010 YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Başlıklar • Bilim-Bilimsel araştırma nedir? • Problem çözme kaynakları nelerdir? • Bilimsel araştırmaların aşamaları

Başlıklar • Bilim-Bilimsel araştırma nedir? • Problem çözme kaynakları nelerdir? • Bilimsel araştırmaların aşamaları nelerdir? YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimin Tanımı YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimin Tanımı YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilgiye ulaşmanın yolları YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilgiye ulaşmanın yolları YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimsel Yöntem YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimsel Yöntem YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimsel Yöntemin Aşamaları YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimsel Yöntemin Aşamaları YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Olgusal (Betimsel) Süreç Kuramsal Süreç; YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Olgusal (Betimsel) Süreç Kuramsal Süreç; YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Nedir? • Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir • Amaç kuram

Bilimsel Araştırma Nedir? • Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir • Amaç kuram üretme ya da var olan kuramları sınamaktır • Bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür • Örnek: Öğrenme • “bilim, yeni kuramlar üretmeye ve varolan kuramları sınamaya yarayan süreç” YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Araştırma Türleri • • Araştırma: Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak, tespit etmek için yapılan

Araştırma Türleri • • Araştırma: Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak, tespit etmek için yapılan dikkatli, sistematik ve dayanıklı çalışma ve incelemedir. Deneysel Araştırma: en kesin sonuç, uygulama yapılır, sonuç/etki incelenir/karşılaştırılır. Eşitleme önemli! • İlişkisel (korelasyonel) araştırma: nedensel karşılaştırma • • Tarama (Survey) araştırması: Mevcut durum Etnografik araştırma: Toplumsal taramalar Tarihi araştırma: Eylem araştırması: Koşulları değiştirmeyi amaçlar, bireylerin kütüphane kullanımını artırmak gibi. GENEL OLARAK; a) Betimsel, b) İlişkisel, c) Deneysel YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Araştırma Türleri • Nicel Araştırmalar Sayı, ne kadar? , yatay • Nitel Araştırmalar Sözcük,

Araştırma Türleri • Nicel Araştırmalar Sayı, ne kadar? , yatay • Nitel Araştırmalar Sözcük, ne-nasıl? , dikey YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Araştırma Aşamaları Problemi tanımla Araştırma soruları ve hipotezleri tanımla Literatürü tara Örneklemi seç Veri

Araştırma Aşamaları Problemi tanımla Araştırma soruları ve hipotezleri tanımla Literatürü tara Örneklemi seç Veri toplama araçları geliştir Uygulama / desen Verilerin analizi Raporlaştırma

Sorular & Tartışma Teşekkürler… YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi

Sorular & Tartışma Teşekkürler… YTÜREL-2010 -Fırat Üniversitesi