ERKEN MEMBRAN RPTR TANISINDA KULANILAN ALTANISINDA KULANILAN SENSETM

  • Slides: 17
Download presentation
ERKEN MEMBRAN RÜPTÜR TANISINDA KULANILAN ALTANISINDA KULANILAN SENSETM, AMNIOQUIKTM VE TM AMNİSURE TESTLERİNIN KARŞILAŞTIRILMASI

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜR TANISINDA KULANILAN ALTANISINDA KULANILAN SENSETM, AMNIOQUIKTM VE TM AMNİSURE TESTLERİNIN KARŞILAŞTIRILMASI ERKAN ELÇI, NUMAN ÇIM*, GÜLHAN GÜNEŞ ELÇI, RECEP YILDIZHAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD. VAN

GIRIŞ Erken membran rüptürü (EMR) veya Premature Rupture Of Membranes (PROM) Eğer membranlardaki açılma

GIRIŞ Erken membran rüptürü (EMR) veya Premature Rupture Of Membranes (PROM) Eğer membranlardaki açılma 37. gestasyonel haftadan önce olursa Preterm EMR (PEMR) veya Preterm Premature Rupture Of Membranes (PPROM) olarak tanımlanır Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard I, Erken Membran Rüptürü. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji, 10. Baskı Güneş Tıp Kitabevleri 2010: 186 -97

GIRIŞ Risk faktörleri düşük sosyoekonomik durum, beslenme yetersizlikleri ve buna bağlı olarak düşük vücut

GIRIŞ Risk faktörleri düşük sosyoekonomik durum, beslenme yetersizlikleri ve buna bağlı olarak düşük vücut kitle indeksi, ikinci ve üçüncü trimesterda kanama, bakır ve askorbik asidin eksikliği, bağ doku hastalıkları (örn, Ehlers-Danlos sendromu), sigara, servikal konizasyon veya serklaj, gebelik sırasında akciğer hastalığı, uterusun aşırı distansiyonu (polihidroamnioz), amniyosentez ve serklaj olarak sıralanabilir Mercer BM, Goldenberg RL, Meis PJ, Moawad AH, Shellhaas C, Das A, et al. The Preterm Prediction Study: prediction of preterm prematüre rupture of membranes through clinical findings and ancillary testing. The National Institute of Child Health and Human Development Maternal- Fetal Medicine Units Network. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 738 -45

GIRIŞ Komplikasyonları EMR, preterm doğum, neonatal morbidite ve mortalitenin önemli ve sık bir nedenidir

GIRIŞ Komplikasyonları EMR, preterm doğum, neonatal morbidite ve mortalitenin önemli ve sık bir nedenidir Letal konjenital anomaliler dışlandığında preterm eylem sonucu doğan bebeklere ait mortalite oranı, perinatal ölümlerin % 85’ ini oluşturmaktadır PPROM ile ilişkili en önemli üç neonatal ölüm sebebi prematürite, sepsis ve pulmoner hipoplazi (ACOG 2007, RCOG 2006) dır. Diğer en önemli komplikasyonları maternal ve fetal enfeksiyon, umblikal kord basısı, kord prolapsusuna bağlı hipoksi veya asfiksi ve ekstremite deformiteleridir Porat S, Amsalem H, Shah PS, Murphy KE. Transabdominal amnioinfusion for preterm premature rupture of membranes: a systematic review and metaanalysis of randomized and observational studies. Am J Obstet Gynecol. 2012 Nov; 207(5): 393. e 1 -11. doi: 10. 1016/j. ajog. 2012. 08. 003. Epub 2012 Aug 10

 GEREÇ VE YÖNTEM EMR şüphesiyle başvuran 25 - 36 hafta arası gebeliği olan

GEREÇ VE YÖNTEM EMR şüphesiyle başvuran 25 - 36 hafta arası gebeliği olan 60 gebe çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara çalışmanın amacı, yapılacak işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve onamları alındı. Çalışmaya 25 haftadan küçük, vajinal kanaması olan, poliklinik şartlarında ultrasonografik takipleri olmayan , servikal dilatasyonu olan ve şikayetinin ilk 48 saat içinde olmayan gebeler çalışmaya dahil edilmedi.

 GEREÇ VE YÖNTEM Klasik testler (ultrasonografi, pooling, nitrazin) plk kontrollerinde ultrason bilgisi olan

GEREÇ VE YÖNTEM Klasik testler (ultrasonografi, pooling, nitrazin) plk kontrollerinde ultrason bilgisi olan , vajinal muanesinde servikal açıklığı olmayan, vajinal kanaması olmayan hastalar değerlendirilerek klasik testlere göre EMR tanısı konuldu PAMG-1(Amnisure TM ), IGFBP-1 (Amnioquike TM) ph indikatörü bulunan ped (Al-sense. TM)

 GEREÇ VE YÖNTEM Klasik testler (ultrasonografi, pooling, nitrazin) plk kontrollerinde ultrason bilgisi olan

GEREÇ VE YÖNTEM Klasik testler (ultrasonografi, pooling, nitrazin) plk kontrollerinde ultrason bilgisi olan , vajinal muanesinde servikal açıklığı olmayan, vajinal kanaması olmayan hastalar değerlendirilerek klasik testlere göre EMR tanısı konuldu PAMG-1(Amnisure TM ), IGFBP-1 (Amnioquike TM) ph indikatörü bulunan ped (Al-sense. TM) İlk başvuruda klasik testler ve anemnez ile tanı konuldu ve altın standart olarak kabul edildi. 1 hafta klinik ve labaratuar takip sonucunda tanılar kesinleşince Tüm testler tekrardan kesinleşen tanılara göre tekrardan değerlendirildi

 GEREÇ VE YÖNTEM N Minimum Değer Maximum Değer Ortalama Std. Deviation YAS 60

GEREÇ VE YÖNTEM N Minimum Değer Maximum Değer Ortalama Std. Deviation YAS 60 18 43 26, 65 5, 857 GEBELİK HAFTASI 60 25 36 31, 32 3, 133 AMNİON GELİŞ SÜRESİ (SAAT) 60 3 30 9, 97 5, 529 GEBELİĞİN SONLANDIĞI HAFTA 60 27 40 36, 73 3, 058

Klasik Testler Amnisure (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 0 44 Pozitif 1 15

Klasik Testler Amnisure (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 0 44 Pozitif 1 15 16 Total 45 15 60 AMNIŞURE TESTI IÇIN Ki-kare=55, 000 p=0, 001 SENSITIVITE %100, 0 SPESIFISITE%97, 8 , POZITIF PREDIKTIF DEĞER %98, 3 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER%100 TOPLAM TANI DEĞERI %98, 3 OLARAK BULUNMUŞTUR

Klasik Testler Amniquike (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 1 45 Pozitif 1 14

Klasik Testler Amniquike (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 1 45 Pozitif 1 14 15 Total 45 15 60 Ki-kare=49, 807 p=0, 001 AMNIOQUIKE TESTI IÇIN SENSITIVITE %93, 3, SPESIFISITE%97, 8, POZITIF PREDIKTIF DEĞER %93, 3 NEGATIF PREDIKTIF DEĞER %97, 8 TOPLAM TANI DEĞERI %96, 67 OLARAK BULUNMUŞTUR.

Klasik Testler Al-sense (TM) Negative Pozitif Total Negative 39 3 42 Pozitif 6 12

Klasik Testler Al-sense (TM) Negative Pozitif Total Negative 39 3 42 Pozitif 6 12 18 Total 45 15 60 Ki-kare=23, 810 p=0, 001 AL-SENSE TESTI IÇIN SENSITIVITE %80, SPESIFISITE % 86, 7 , POZITIF PREDIKTIF DEĞER%66, 7 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER %92, 9 TOPLAM TANI DEĞERI %66, 7 OLARAK BULUNMUŞTUR

1 HAFTA SONRA KLINIK VE LABARATUAR OLARAK TAKIPLERDE TANILAR KESINLEŞTIKTEN SONRA

1 HAFTA SONRA KLINIK VE LABARATUAR OLARAK TAKIPLERDE TANILAR KESINLEŞTIKTEN SONRA

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Negative Pozitif Total Klasik Testler Negative (TM) Pozitif

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Negative Pozitif Total Klasik Testler Negative (TM) Pozitif 44 1 45 0 15 15 44 16 60 Total p=0, 001 KLASIK TESTLERIN SENSITIVITE %93, 7, SPESIFISITE % 100, POZITIF PREDIKTIF DEĞER%100 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER %97, 8 TOPLAM TANI DEĞERI %93, 8 OLARAK BULUNMUŞTUR

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra AMNİSURE (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 0

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra AMNİSURE (TM) Negative Pozitif Total Negative 44 0 45 Pozitif 0 16 15 Total 44 16 60 p=0, 001 AMNIŞURE TESTI IÇIN SENSITIVITE %100, 0 SPESIFISITE%100 , POZITIF PREDIKTIF DEĞER %100 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER%100 TOPLAM TANI DEĞERI %100 OLARAK BULUNMUŞTUR

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Amnioquike (TM) Negative Pozitif Total Negative 43 4

1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Amnioquike (TM) Negative Pozitif Total Negative 43 4 47 Pozitif 1 12 13 Total 44 16 60 p=0, 001 AMNIOQUIKE TESTI SENSITIVITE %75, SPESIFISITE %97, 7, POZITIF PREDIKTIF DEĞER %92, 3 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER%91, 4 TOPLAM TANI DEĞERI %91, 6 OLARAK BULUNMUŞTUR.

 Al-Sense (TM) 1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Negative Pozitif Total Negative 38

Al-Sense (TM) 1 hafta sonra tanılar kesinleştikten sonra Negative Pozitif Total Negative 38 4 42 Pozitif 6 12 18 Total 44 16 60 p=0, 001 AL-SENSE TESTI SENSITIVITE %75, SPESIFISITE %86, 3 , POZITIF PREDIKTIF DEĞER %66, 6 , NEGATIF PREDIKTIF DEĞER%90, 4 TOPLAM TANI DEĞERI %83, 3 OLARAK BULUNMUŞTUR.

ILK BAŞVURUDA ALTIN STANDART OLARAK DEĞERLENDIRILEN KLASIK TESTLER ILE KARŞILAŞTIRILAN HER 3 TESTEN AMNISURE

ILK BAŞVURUDA ALTIN STANDART OLARAK DEĞERLENDIRILEN KLASIK TESTLER ILE KARŞILAŞTIRILAN HER 3 TESTEN AMNISURE (PAMG-1) TESTININ DIĞER TESTLERDEN DAHA DUYARLI OLDUĞU, HASTALARIN 7 GÜNLÜK TAKIPLERINDE SONRA KLASIK TEST DAHIL 4 AYRI TESTIN TEKRAR KARŞILAŞTIRILMASINDA AMNISURE’UN DIĞER TESTLER ILE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA (KLASIK TESTLER, AMNIQUIKE VE ALSENSE PED TESTI) PROM IÇIN TANI HASSASIYETININ DAHA YÜKSEK OLDUĞU TESPIT EDILDI. PROM KESIN TANISINDA DAHA DUYARLI OLAN TANI TESTLERININ BELIRLENMESI IÇIN DAHA BÜYÜK RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMALARA IHTIYAÇ OLDUĞU GÖRÜŞÜNDEYIZ.