Bilimsel Bilgi ve zellikleri Bilimsel Aratrma NedirTrleri 2

  • Slides: 12
Download presentation
Bilimsel Bilgi ve Özellikleri Bilimsel Araştırma Nedir-Türleri 2. DERS

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri Bilimsel Araştırma Nedir-Türleri 2. DERS

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 1. Bilim olgusaldır Doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 1. Bilim olgusaldır Doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları inceler. Herkesçe gözlenebilir gerçeklere dayalı, kişisel görüş ve beğenilerden bağımsızdır. 2. Bilim objektiftir Bilimsel bilgiler nesnel verilere dayandırılmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlar kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişmemelidir.

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 3. Bilimsel bilgiler güvenilirdir Bir bilgiye bilimsel yollarla ulaşılmış ise,

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 3. Bilimsel bilgiler güvenilirdir Bir bilgiye bilimsel yollarla ulaşılmış ise, bu bilgi güvenilirdir. 4. Bilim genelleyicidir Bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgiler, diğer vakalar içinde aynı derecede doğrudur. 5. Bilim mantıksaldır Bilimsel bilgiler mantık kuralları ile örtüşmelidir.

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 7. Bilim evrenseldir Her gelişmişlik düzeyinde yer ve zamana göre

Bilimsel Bilgi ve Özellikleri 7. Bilim evrenseldir Her gelişmişlik düzeyinde yer ve zamana göre değişmeyen türde ilişkiler içermesi 8. Bilim dinamiktir Durağan bir yapıdan ziyade sürekli ilerleyen ve gelişen bir yapıya sahiptir.

Bilimsel Bilgi Nedir q. Yeni olgusal buluşlar yeni teorilere yol açtığı gibi, yeni teorilerde

Bilimsel Bilgi Nedir q. Yeni olgusal buluşlar yeni teorilere yol açtığı gibi, yeni teorilerde yeni gözlem ve deneylere kapı açarak yeni buluşların koşullarını hazırlarlar. q. Bu yolla, bilim insanlığın ortaya çıkışından başlayıp binlerce yıldır süren bilimsel bilgi üretme sürecinde, kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını oluşturmuştur. q. Bu süreçte çağdaş bilimin dört önemli niteliği ortaya çıkmıştır.

Bunlar; 1. Çeşitlilik: Bilimsel çalışmalar bireylerin veya toplumların tekelinde olmayıp tüm insanlığa açıktır. 2.

Bunlar; 1. Çeşitlilik: Bilimsel çalışmalar bireylerin veya toplumların tekelinde olmayıp tüm insanlığa açıktır. 2. Süreklilik: Bilimsel bilgi üretme süreci insanlığın var oluşundan bu yana hiçbir zaman durmadan devam etmektedir. 3. Yenilik: Her gün yeni bilimsel bilgiler ve yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. 4. Ayıklama: Yanlış olduğu ispatlanan bilgiler ayıklanıp yerine yeni bilgiler konulur.

 Günümüzde bilimin amacı, ideal ve mutlak gerçeklere ulaşmak değildir, bilimin sonuçları görelidir ve

Günümüzde bilimin amacı, ideal ve mutlak gerçeklere ulaşmak değildir, bilimin sonuçları görelidir ve geçicidir. Bilim sürekli bir şekilde kendini ve kendi buluşlarını düzelten bir özellik taşır. Bu sebeple bilimsel düşünce hata olasılığını daima akılda tutmayı ve onu araştırmayı gerektirir. Bilimsel gerçek, mutlak değişmez olmayıp görelidir, yani değişmeye açıktır. 7

 Bilimin sonuçları şimdilik kesindir, yarın yapılacak bir araştırma ile gerçek olarak bildiğimiz şeyler,

Bilimin sonuçları şimdilik kesindir, yarın yapılacak bir araştırma ile gerçek olarak bildiğimiz şeyler, yanlışlar olabilir. Çünkü bilgi baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bilim adamları işini gücünü bıraksa her gün kendi alanında yayınlanan kitap ve dergileri okumaya kalksa ömrü yetmemektedir. 8

 Bugün bilgi kirlenmesinden söz edilmektedir. Yani doğru olarak bilinen pek çok bilimsel gerçek

Bugün bilgi kirlenmesinden söz edilmektedir. Yani doğru olarak bilinen pek çok bilimsel gerçek çok kısa bir süre sonra geçerliliğini yitirmektedir. 9

Bilimsel araştırma Bir olgu ya da olaya açıklık getirmek veya bir sorunu çözmek için

Bilimsel araştırma Bir olgu ya da olaya açıklık getirmek veya bir sorunu çözmek için gerekli bilimsel verilerin, bilimin yöntem ve tekniklerinin kullanması ile elde edilmesini içeren düzenli ve sistemli eylemler bütünü.

Bilimsel Araştırma Türleri 1. Tarihsel Araştırma 2. Betimleyici Araştırma 3. Deneysel Araştırma

Bilimsel Araştırma Türleri 1. Tarihsel Araştırma 2. Betimleyici Araştırma 3. Deneysel Araştırma