HAFTA I Medya Nedir Gnmzde en ok telaffuz

  • Slides: 22
Download presentation
HAFTA I

HAFTA I

Medya Nedir?

Medya Nedir?

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda medya kitle iletişiminde gerekli araçlarla bu hizmeti sunan yapının bütününü ifade ettiği gibi bu iletişimin gerçekleştiği ortamın bizatihi kendisini de ifade etmektedir.

Medyayı Nasıl Sınıflandıralım?

Medyayı Nasıl Sınıflandıralım?

Temel Medya Sınıflandırması Basılı Medya Türleri Elektronik Medya Türleri Dergiler Televizyon (dijital platformlar, uydu,

Temel Medya Sınıflandırması Basılı Medya Türleri Elektronik Medya Türleri Dergiler Televizyon (dijital platformlar, uydu, kablolu yayın…) Gazeteler Radyo Açık hava reklam panoları İnternet Doğrudan postalama Mobil Sarı sayfalar

Medya Planlaması

Medya Planlaması

Medya Planlaması Verilmek istenen mesajın tanımlanan hedef kitleye en etkin şekilde ulaştırılabilmesi için yürütülen

Medya Planlaması Verilmek istenen mesajın tanımlanan hedef kitleye en etkin şekilde ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalar bütünü olarak tanımlanır.

Doğru mecraya, Doğru hedef kitleye, Mesajın uygun sıklıkta ulaşmasını sağlamak

Doğru mecraya, Doğru hedef kitleye, Mesajın uygun sıklıkta ulaşmasını sağlamak

Medya planlama, içine bir reklam mesajının yerleştirileceği kitle iletişim aracının seçilme süreci, buna yönelik

Medya planlama, içine bir reklam mesajının yerleştirileceği kitle iletişim aracının seçilme süreci, buna yönelik zaman ya da boşluğun satın alınması ve reklam mesajının bu boşluk içerisinde yayınlanmasını sağlamaktır.

Medya Planlama «Bir markanın ya da hizmetin potansiyel tüketicisine reklamı ulaştırmanın en iyi yolu

Medya Planlama «Bir markanın ya da hizmetin potansiyel tüketicisine reklamı ulaştırmanın en iyi yolu nedir? » Sorusuna yanıt verir.

Başarılı bir medya planlaması yapılmış çalışmalarda hangi başarılar elde edilmiş olabilir?

Başarılı bir medya planlaması yapılmış çalışmalarda hangi başarılar elde edilmiş olabilir?

Hedef kitlenin tümüne ulaşılmış Kampanyanın duyurulması sağlanmış Hedef kitle aktif hale geçmiş Medya planlama

Hedef kitlenin tümüne ulaşılmış Kampanyanın duyurulması sağlanmış Hedef kitle aktif hale geçmiş Medya planlama operasyonu için düşük harcamalar yapılmış Kampanya yeterli sıklıkta mecralarda yer almıştır

Medya Planı Yapılırken; Kar edebilmek için hedef kitlenin ne kadarına ulaşılması gerekli? Reklamlar hangi

Medya Planı Yapılırken; Kar edebilmek için hedef kitlenin ne kadarına ulaşılması gerekli? Reklamlar hangi ortamlara veya medya araçlarına yerleştirilmelidir? Hedef kitle reklamı kaç kez görmelidir? Reklam hangi günlerde ve zamanlarda gösterilmelidir? Her bir ortama ne kadar bütçe ayrılmalıdır? Sorularına yanıt aranmalıdır.

Pazarlama Kavramı ve Medya Planlamasına Olan Etkileri

Pazarlama Kavramı ve Medya Planlamasına Olan Etkileri

Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değişim işlemidir. Pazarlama, kişilerin ve

Pazarlama, temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir değişim işlemidir. Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimini sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.

Pazarlama Kurumun misyonunu belirler veya tekrardan ortaya koyar Planı Markanın halihazırdaki pazarlama durumunu değerlendirir

Pazarlama Kurumun misyonunu belirler veya tekrardan ortaya koyar Planı Markanın halihazırdaki pazarlama durumunu değerlendirir ve hem firmanın içinde hem de çevresinde, pazarlama hedeflerinin başarılmasına yardımcı olabilecek veya gizleyebilecek faktörleri tanımlar Açık, ölçülebilen, zaman sınırlı pazarlama hedefleri koyar Bu hedefleri gerçekleştirmede kullanılacak stratejileri belirler Tüm pazarlama aktiviteleri için bir bütçe öngörür ve ortaya koyar

Kurumsal Amaçlar Kurumsal Hedefler Kurumsal Strateji Durum Analizi Firma Bilgisi Üretim Pazarlama Finans Arge

Kurumsal Amaçlar Kurumsal Hedefler Kurumsal Strateji Durum Analizi Firma Bilgisi Üretim Pazarlama Finans Arge Personel Pazar Payı Tahmin Pazarlama Hedefleri Pazar payı Satış hacmi Brüt kazanç Fırsat Pazarlama Stratejisi Hedef Pazar Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma Çevre Bilgisi Tüketici Ekonomin Durum Devlet Rekabet Teknoloji Pazar Yapısı Tahmin Pazarlama Planları Yıllık – 6 aylık vb. SONUÇ

HAFTA II

HAFTA II

Kurumsal Amaçlar Kurumsal Hedefler Kurumsal Strateji Durum Analizi Firma Bilgisi Üretim Pazarlama Finans Arge

Kurumsal Amaçlar Kurumsal Hedefler Kurumsal Strateji Durum Analizi Firma Bilgisi Üretim Pazarlama Finans Arge Personel Pazar Payı Tahmin Pazarlama Hedefleri Pazar payı Satış hacmi Brüt kazanç Fırsat Pazarlama Stratejisi Hedef Pazar Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma Çevre Bilgisi Tüketici Ekonomin Durum Devlet Rekabet Teknoloji Pazar Yapısı Tahmin Pazarlama Planları Yıllık – 6 aylık vb. SONUÇ

Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler Durum Analizi Pazarlama probleminin anlaşılması için: • Toplam pazarın boyutu

Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler Durum Analizi Pazarlama probleminin anlaşılması için: • Toplam pazarın boyutu ve pay dağılımı • Satış geçmişi, maliyetler ve kar düzeyleri • Dağıtım uygulamaları • Reklamın kullanımı • Olası tüketicilerin tanımlanması • Ürünün özellikleri Pazarlama Planı Pazarlama problemini çözecek aktivitelerin planlanması: • Pazarlama amaçları • Ürün ve bütçe stratejisi • Kullanılacak pazarlama karması unsurları • Pazar bölümlemesi Reklam Planı Ürün tüketici ihtiyacını nasıl karşılayabilir? : • Ürün reklamlarda nasıl konumlandırılacak • Reklamın sayısı ve boyutları • Reklam kampanyasının hedef kitlesi • Reklam medyası

Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler Durum Analizi Pazarlama Planı Reklam Planı Medya Amaçlarının Belirlenmesi Pazarlama

Medya Planlaması Öncesi Aktiviteler Durum Analizi Pazarlama Planı Reklam Planı Medya Amaçlarının Belirlenmesi Pazarlama ve reklam amaç ve stratejilerini medyanın başarabileceği hedefler haline getirmek Medya Stratejisinin Belirlenmesi Medya hedeflerini, planlamacının, medya kullanımını ve seçimini kontrol edecek genel prensiplere çevirmek Temel Medya Sınıflarının Seçimi Hangi medya sınıfı en iyi şekilde istenen kriterleri yerine getireceğinin belirlenmesidir. Sınıflar İçinde Medya Seçimi Hangi medya sınıfı en iyi şekilde istenen kriterleri yerine getireceğinin belirlenmesidir.

Sınıflar İçinde Medya Seçimi Medya Kullanım Kararları: Yayın Medya Kullanım Kararları: Basım Medya Kullanım

Sınıflar İçinde Medya Seçimi Medya Kullanım Kararları: Yayın Medya Kullanım Kararları: Basım Medya Kullanım Kararları: Diğer medya • Program sponsorluklarının türü • Erişim ve frekans düzeyleri • Zamanlama: reklamların hangi ay ve günde gösterileceğine karar verilmesi • Reklam spotlarının yerleşimi: program içi veya programların arası • Gün ve aylara göre gösterilecek reklam sayıları • Reklamların basılı malzeme içine yerleşimi • Özel uygulamalar: renk, sayfa, katlamalı reklam • Erişim ve frekans düzeyleri • Açık hava reklam panoları • Doğrudan posta ve diğer medya ile ilgili kararlar • Etkileşimli medya