SYB 228 Bilimsel Aratrma Teknikleri Hafta 4 Bilimsel

  • Slides: 8
Download presentation
SYB 228 - Bilimsel Araştırma Teknikleri Hafta 4: Bilimsel araştırmada temel kavramlar Prof. Dr.

SYB 228 - Bilimsel Araştırma Teknikleri Hafta 4: Bilimsel araştırmada temel kavramlar Prof. Dr. Soner ÇANKAYA OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Araştırma, herhangi bir konuyu açıklığa kavuşturmak, bilinmeyen olay ve etmenleri

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Araştırma, herhangi bir konuyu açıklığa kavuşturmak, bilinmeyen olay ve etmenleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, bir soruna çözüm getirmek, belirli kavramlara, kuramlara ya da yasalara ulaşabilmek amacı ile yapılan bilimsel çalışmalardır. Bilimsel Yöntem bir problemin, olayın, gerekli bilimsel özelliklere uygun çözülmesini sağlayan, belli etkinlikleri önceden belirlenen yollar bütünüdür. Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir.

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Kuram üretmeyi ve/veya sınamayı hedefleyen bilimsel araştırmalara, temel araştırma adı verilmektedir. Bazı bilimsel araştırmalar uygulamaya yönelik öneriler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu tür bilimsel araştırmalara, uygulamalı araştırma adı verilmektedir.

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel veya

Bilimsel araştırmada temel kavramlar Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel veya sayısal (“quantitative”) araştırma denir. Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüne ise nitel araştırma denir.

Deneme Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ü Denemenin amacı belirlenir, ü Gerekli olabilecek alet-ekipman

Deneme Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ü Denemenin amacı belirlenir, ü Gerekli olabilecek alet-ekipman belirlenir, ü Amaca uygun deneme planı seçilir, ü Belirlenen deneme planına göre deneme kurulur.

İyi Bir Denemenin Planlanması ü Tekerrür ü Tesadüfi Dağıtım ü Yardım İsteme

İyi Bir Denemenin Planlanması ü Tekerrür ü Tesadüfi Dağıtım ü Yardım İsteme

Genel Tanımlar ü Muamele: Bir denemede etkisi test edilecek faktörlere muamele denir. ü Tekerrür:

Genel Tanımlar ü Muamele: Bir denemede etkisi test edilecek faktörlere muamele denir. ü Tekerrür: Aynı muameleye tabi tutulan deneme ünitelerinin sayısına tekerrür denir. ü Deneme Hatası: Aynı muameleye tabi tutulan deneme üniteleri arasında görülen farklılığa deneme hatası denir.

Deneme Hatasını Azaltma Yolları ü Homojen materyal seçimi ü Tekerrür sayısı mümkün olduğunca arttırılmalı

Deneme Hatasını Azaltma Yolları ü Homojen materyal seçimi ü Tekerrür sayısı mümkün olduğunca arttırılmalı (maliyet, zaman ve iş gücü dikkate alınarak). ü Denemede ilgisi olmayan alakasız değişkenler deneme dışı bırakılmalı.