Beoordeling jobcoach aanvraag Workshop Cedris Programma beoordeling JC

  • Slides: 19
Download presentation
Beoordeling jobcoach aanvraag Workshop Cedris

Beoordeling jobcoach aanvraag Workshop Cedris

Programma beoordeling JC aanvraag: • Even opfrissen/alle neuzen dezelfde kant op • Vooral ruimte

Programma beoordeling JC aanvraag: • Even opfrissen/alle neuzen dezelfde kant op • Vooral ruimte voor vragen, afstemming en discussie ter bevordering van de samenwerking en een soepele afhandeling van aanvragen ten gunste van de werknemer. 2

Hulpmiddelen met betrekking tot advies en beoordeling • - De handreiking van Ape/Coronel 21

Hulpmiddelen met betrekking tot advies en beoordeling • - De handreiking van Ape/Coronel 21 aspecten • Nadruk op competenties • Nadruk op rol van adviseur • Werkwijzer Vaststellen begeleidingsnoodzaak • Aandacht voor duur en intensiteit • Nadruk op rol van beoordelaar Leidraad jobcoaching AKC aandacht voor rollen en aspecten nadruk op rol van aanvrager, toetser, adviseur 3

Protocol jobcoach 2019 per 01 -10 -2019 - Als de dienstbetrekking is gestart zonder

Protocol jobcoach 2019 per 01 -10 -2019 - Als de dienstbetrekking is gestart zonder inzet van een Jobcoach, maar tijdens de dienstbetrekking blijkt dat toch Jobcoaching nodig is, dan kan UWV de voorziening toekennen. De dienstbetrekking moet dan wel bij de start voor de duur van minimaal 6 maanden zijn afgesloten. De Jobcoaching kan maximaal 4 weken voor datum ontvangst aanvraag worden toegekend. - UWV kent per 1 oktober 2019 – onder voorwaarden - Jobcoaching toe op zgn. min – max overeenkomsten. - Het aantal uren (externe) Jobcoaching tijdens een proefplaatsing onder het middenregime is verhoogd van 20 naar 25 uur. 4 T

Uitgangspunt Jobcoaching • Kernactiviteiten Jobcoaching: • introduction into the workplace = introductie op de

Uitgangspunt Jobcoaching • Kernactiviteiten Jobcoaching: • introduction into the workplace = introductie op de werkplek; • training on the job/jobcoaching = training op de werkplek in de functie-uitoefening; • support outside the workplace = het regelen van condities om op de werkplek te kunnen functioneren; 5 jobcoaching

Uitgangspunt Leidraad Jobcoach • Wettelijk kader • (De beleidsregel)Protocol Jobcoach UWV 2019 • Focus

Uitgangspunt Leidraad Jobcoach • Wettelijk kader • (De beleidsregel)Protocol Jobcoach UWV 2019 • Focus op arbeidsparticipatie • Supported employment. 6

Aandachtspunten coach • Tijdspad • Coachbaarheid • Werk/werkplek aanpassen • Aandachtspunten wat gaat goed/niet

Aandachtspunten coach • Tijdspad • Coachbaarheid • Werk/werkplek aanpassen • Aandachtspunten wat gaat goed/niet goed, Inzet andere voorzieningen? 7

Adviserende rol van de jobcoach • Deelaspecten: inrichting/ aanvraag jobcoach • Werknemersprofiel • Werkgeversprofiel

Adviserende rol van de jobcoach • Deelaspecten: inrichting/ aanvraag jobcoach • Werknemersprofiel • Werkgeversprofiel • Matching. 8

Toetsende rol UWV • Voorwaarde UWV (Jobcoachportaal) • Protocol jobcoach • Noodzaak tot jobcoaching

Toetsende rol UWV • Voorwaarde UWV (Jobcoachportaal) • Protocol jobcoach • Noodzaak tot jobcoaching 9

Toetsing op inhoud • Inhoud werknemersprofiel • Inhoud werkprofiel • Goede match en beschrijving

Toetsing op inhoud • Inhoud werknemersprofiel • Inhoud werkprofiel • Goede match en beschrijving heldere vraagstukken • Plausibiliteit • Eindconclusie 10

Kern van de beoordeling 1. Zijn de juiste knelpunten in werk en werkomgeving benoemd?

Kern van de beoordeling 1. Zijn de juiste knelpunten in werk en werkomgeving benoemd? 2. Is begeleiding door een jobcoach de meest adequate oplossing? 3. Zijn de juiste coachingsdoelen geformuleerd? 4. Worden de juiste activiteiten ingezet? 5. Past het aangevraagde regime bij deze activiteiten? 11

Tijd voor discussie en vragen! • Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan? Denk

Tijd voor discussie en vragen! • Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan? Denk daarbij aan: • Inhoudelijke knelpunten bij de aanvraag? • Inhoudelijke knelpunten t. a. v. de beoordeling? • Lastige casuïstiek 12

Werknemersprofiel • Capaciteiten • Leermogelijkheden • Sociale context • Persoonlijkheid • Wensen, motieven, reëel

Werknemersprofiel • Capaciteiten • Leermogelijkheden • Sociale context • Persoonlijkheid • Wensen, motieven, reëel 13

Werkprofiel • Eisen vanuit bedrijf • Ontwikkelingsmogelijkheden en soort begeleiding • Werkplek • Cultuur

Werkprofiel • Eisen vanuit bedrijf • Ontwikkelingsmogelijkheden en soort begeleiding • Werkplek • Cultuur • Taken en werkzaamheden 14

15 jobcoaching

15 jobcoaching

Voorbeelden voor inzet voorzieningen. • Laatblinde die moet leren zijn energie beter te verdelen.

Voorbeelden voor inzet voorzieningen. • Laatblinde die moet leren zijn energie beter te verdelen. • Jongeman die moeite heeft met begrijpen van opdrachten gaat werken. • Auto ongeluk met NAH: Jobcoach observeert de knelpunten en adviseert hoe het werk organisatorisch aangepakt kan worden. 16 jobcoaching

Praktijkvoorbeelden: Verantwoording logboek van jobcoachactiviteiten • 1. Telefoongesprek met Arbeidsdeskundige UWV inzake vaststelling loonwaarde

Praktijkvoorbeelden: Verantwoording logboek van jobcoachactiviteiten • 1. Telefoongesprek met Arbeidsdeskundige UWV inzake vaststelling loonwaarde en nieuw contract • 2. Afspraak bij tuincentrum om samen met klant een tuinset uit te zoeken. • 3. 3 keer per week gezamenlijk sporten met klant in de sportschool i. h. k. v. persoonlijke coaching en beweging.

Praktijkvoorbeeld Klant werkt 5 jaar o. b. v. vrijwilligerswerk bij Jumbo. Klant heeft arbeidsvermogen.

Praktijkvoorbeeld Klant werkt 5 jaar o. b. v. vrijwilligerswerk bij Jumbo. Klant heeft arbeidsvermogen. Het is een zeer beperkte klant. Het vrijwilligerswerk is omgezet naar dienstverband 20 uur per week met loonwaarde van 26, 88% in de functie van aankomend vulploegmedewerker. Uitzondering/ maatwerk De loonwaarde bedraagt tenminste 20% van het wml en de verwachting is met ondersteuning van jobcoach dit naar minimaal 35% groeit. 18 jobcoaching

DGA - NDGA Maatwerkoplossing Klant met DGA die vanwege een ernstige aandoening niet aan

DGA - NDGA Maatwerkoplossing Klant met DGA die vanwege een ernstige aandoening niet aan de 4 uurs criterium kon voldoen. Klant heeft zelf een baan gevonden bij werkgever in de functie van Applicatie en mediaontwikkelaar voor 28 uur per week. Maatwerk door Arbeidsdeskundig Werkbedrijf voor inzet jobcoaching. Knelpunt op energieverdeling bij uitvoering taken en zich uiten en interpreteren van informatie Inzet op balans zoeken en onderzoeken aanpassingen t. a. v. communicatie. Bij afdeling SMZ is herbeoordeling ingezet – Arbeidsvermogen NDGA