Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten

  • Slides: 113
Download presentation
Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is

Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Waarom deze voorlichtingsbijeenkomst(en)? § SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en

Waarom deze voorlichtingsbijeenkomst(en)? § SBR vanaf 2013 standaard elektronisch kanaal voor belastingaangiftes, jaarrekeningen en statistiekopgaven § Tijdige voorbereiding is belangrijk! § Onderzoek: § 61% van de intermediairs nog niet gestart. § Informatiebehoefte groot § 14% weet precies wat SBR is, 66% ervan gehoord, 20% nooit van gehoord 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal

SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen e. Xtensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van § Gegevens: De Nederlandse Taxonomie § Processen: Digipoort / BIV § Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

http: //www. youtube. com/watch? v=WLOk 5811 L 3 Y 9

http: //www. youtube. com/watch? v=WLOk 5811 L 3 Y 9

Voordelen § Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk

Voordelen § Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk § Betere kwaliteit van rapportages § Minder fouten bij verwerking § Eerdere foutdetectie § Snellere terugmelding 10 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Verplichtstelling § Duidelijkheid scheppen over invulling informatieuitwisseling tussen bedrijven en overheden § Versnellen van

Verplichtstelling § Duidelijkheid scheppen over invulling informatieuitwisseling tussen bedrijven en overheden § Versnellen van de adoptie van SBR 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012 2013 2014

Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012 2013 2014 Belastingaangiften Vp. B IB OB ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek 12 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 2015

Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: § Aangiftes (Vp. B / IB

Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: § Aangiftes (Vp. B / IB / OB / ICP) § Jaarrekening rechtspersonen Klein § Kredietrapportages: § Rechtspersonen Klein en Middelgroot § Natuurlijke personen (Aangifte+) 13 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Governance § Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en

Governance § Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en brancheorganisaties § Ruimte voor verbreding § Rol SBR Programma 14 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: Verwacht verplichting in: • België • UK

Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: Verwacht verplichting in: • België • UK (Jaarrekening) • UK (Corporate Tax) • Ierland • Italië • Denemarken • Spanje • Zweden • Duitsland Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: • China • Japan US • SEC: 10. 000 Listed • Korea • FFIEC: 8. 900 banks • Singapore Australië SBR Programma 22 diensten 15 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Het programma § Het belang van SBR § Wat u moet weten over §

Het programma § Het belang van SBR § Wat u moet weten over § De Nederlandse Taxonomie § Digipoort en certificaten § Pauze § Aan de slag met de uitvragende partijen § § De banken De Kamer van Koophandel Het CBS De Belastingdienst § Afsluiting / mogelijkheid voor vragen 16 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Tot slot § SBR Programma: sbr@logius. nl § Informatie: www. sbr-nl. nl § Presentaties:

Tot slot § SBR Programma: [email protected] nl § Informatie: www. sbr-nl. nl § Presentaties: U ontvangt de link via uw email § Bewijs van deelname 17 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

18 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Inleiding • Even voorstellen • Verplichting van SBR start vanaf 2013 • Kantoor- en

Inleiding • Even voorstellen • Verplichting van SBR start vanaf 2013 • Kantoor- en beroepsorganisaties: – Samenwerking met SBR Programma – Vertegenwoordigen administratiekantoren, accountants en fiscaal adviseurs – Onderscheid in inhoud en niveau van ondersteuning 20

Agenda • • • Inleiding Wat is er aan de hand? SBR sluit hier

Agenda • • • Inleiding Wat is er aan de hand? SBR sluit hier op aan Wat betekent SBR voor u? Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn (aansluiten) Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn (strategisch) Attentiepunten Stappenplan Afronding 21

Wat is er aan de hand? • • Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie Horizontaal Toezicht Frequenter

Wat is er aan de hand? • • Standaardisatie Digitalisering Ketenintegratie Horizontaal Toezicht Frequenter rapporteren Gebruikersgericht rapporteren Belang fiscaliteit neemt toe Veranderende verwachting markt en klant 22

Veranderende verwachting markt en klant 23

Veranderende verwachting markt en klant 23

SBR sluit hier op aan • Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens

SBR sluit hier op aan • Inspelen op deze ontwikkelingen door standaardisatie van gegevens / processen/ techniek • Harmonisatie van gegevens • ‘Samenval’ commercieel / fiscaal • Stimuleren hergebruik van gegevens • Naast Belastingdienst / Kv. K / CBS / banken ook verbreding naar: – Agro, Zorg, Onderwijs, Agentschap. nl 24

Wat betekent SBR voor u? • SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale

Wat betekent SBR voor u? • SBR heeft gevolgen voor samenstellen rapportages en fiscale dienstverlening • U moet keuze maken voor de ‘korte’ en de ‘lange’ termijn • Zal impact hebben op uw werkprocessen en software 25

Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs • Meeste

Huidige situatie Geldt op dit moment nog voor merendeel van de intermediairs • Meeste intermediairs gebruiken één of meerdere pakketten, afhankelijk van hun dienstverlening • Gegevensuitwisseling tussen de pakketten kan al geautomatiseerd plaatsvinden Let op!! • Aanlevering van Aangiftes (Vp. B / IB / OB / ICP), Jaarrekening rechtspersonen Klein en Kredietrapportage rechtspersonen Klein, Middelgroot en Natuurlijke personen (Aangifte+) kan nu al in XBRL / SBR 26

Huidige situatie Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Rapportage gegevens Fiscale software Fiscale gegevens

Huidige situatie Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Rapportage gegevens Fiscale software Fiscale gegevens Vp. B/IB (OB/ICP) B A P I Belastingdienst OB/ICP Kv. K Publicatiestukken Statistiekopgaven CBS Banken Jaarrekeningen 27

Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap • Verplichtstelling betreft aangiftes Vp.

Keuze voor SBR op ‘korte’ termijn, 1 e stap • Verplichtstelling betreft aangiftes Vp. B en IB • 1 e stap is alleen gericht op aansluiten • Betekent: – Aanschaf van fiscale software met XBRL functionaliteit – In principe geen verandering van uw werkprocessen – Wel gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR • • • Niet minder handelingen / geen procesintegratie Mogelijk nog steeds gegevens meerdere keren invoeren In principe geen voordelen Waarschijnlijk extra kosten Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 28

Aansluiten 2013, 1 e stap Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Fiscale software Rapportage

Aansluiten 2013, 1 e stap Financiële administratie Administratie Brondata Rapportage software Fiscale software Rapportage gegevens Fiscale gegevens tagging XBRL Vp. B/IB (OB/ICP) OB/ICP XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst B A P I Kv. K Publicatiestukken Statistiekopgaven CBS Banken Jaarrekeningen 29

Aansluiten 2014, 2 e stap • Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen

Aansluiten 2014, 2 e stap • Betreft verplichtstelling aangiftes OB / ICP en Jaarrekeningen kleine rechtspersonen • 2 e stap is alleen gericht op aansluiten • Betekent: – Aanschaf van administratieve e/o rapportage software met XBRL functionaliteit – Wel verandering van uw werkprocessen, jaarrekening kleine rechtspersonen in XBRL / SBR en uitfasering gebruik BAPI – Gebruik mogelijkheid aanlevering kredietrapportages in XBRL / SBR – Hoeft nog niet minder handelingen / procesintegratie – Nog steeds mogelijk gegevens meerdere keren invoeren – Nog weinig voordelen – Waarschijnlijk extra kosten – Geen nieuwe dienstverlening / u blijft het zelfde doen 30

Aansluiten 2014, 2 e stap Financiële administratie Rapportage software Administratie Brondata tagging XBRL Fiscale

Aansluiten 2014, 2 e stap Financiële administratie Rapportage software Administratie Brondata tagging XBRL Fiscale software Rapportage gegevens tagging XBRL Fiscale gegevens tagging XBRL Vp. B/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken D I G I P O O R T Belastingdienst XBRL Kv. K Publicatiestukken Statistiekopgaven CBS Banken Jaarrekeningen 31

Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap • Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote

Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn, 3 e stap • Betreft verplichtstelling Jaarrekeningen (middel)grote rechtspersonen 32

Aansluiten 2015, 3 e stap Financiële administratie Rapportage software Rapportage gegevens Administratie Brondata tagging

Aansluiten 2015, 3 e stap Financiële administratie Rapportage software Rapportage gegevens Administratie Brondata tagging XBRL Fiscale software tagging XBRL Fiscale gegevens tagging XBRL Vp. B/IB (OB/ICP) XBRL OB/ICP XBRL Publicatiestukken XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst Kv. K Statistiekopgaven XBRL CBS Banken Jaarrekeningen 33

Businesscase SBR Financiële administratie Rapportage software Administratie Brondata tagging XBRL Fiscale software Rapportage gegevens

Businesscase SBR Financiële administratie Rapportage software Administratie Brondata tagging XBRL Fiscale software Rapportage gegevens tagging XBRL Overige software Fiscale gegevens tagging XBRL Overige gegevens tagging XBRL D I G I P O O R T Belastingdienst Diverse functionaliteiten o. a. : • Samenstellen rapportages, mede in het kader van de verbreding XBRL • Communicatie met de klanten Kv. K • Ondersteuning werkprocessen CBS • Elektronisch dossier • Communicatie met Digipoort en BIV • Etc. XBRL B I V Banken 34

Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn • Is gericht op keuze SBR als een

Keuze voor SBR op ‘lange’ termijn • Is gericht op keuze SBR als een strategische beslissing • Betekent: • • • Procesoptimalisatie door herinrichting (evt. met klantenportal) Het realiseren van de voordelen van SBR Hergebruik gegevens mogelijk Hoe eerder SBR in het proces, hoe meer voordelen Het kunnen inspelen op verbreding Verandering van dienstverlening 35

Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door

Attentiepunten Ga in overleg met je softwareleverancier. Ga na of zijn software alle door u gewenste SBR functionaliteiten biedt. Denk na over uniformiteit in rekeningschema’s Zorg tijdig voor een certificaat voor Digipoort / BIV. 36

Stappenplan • Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! • Neem tijdig :

Stappenplan • Ga na wat SBR voor uw organisatie betekent! • Neem tijdig : – – – 1 e stap: Tijdig aansluiten voor verplichting 2013 (Vp. B / IB) 2 e stap: 2014 (OB / ICP / Jaarrekeningen Klein) 3 e stap: 2015 (Jaarrekening voor Middelgroot en Groot) Verkrijg tijdig organisatiegebonden PKIoverheid certificaat Zorg dat u tijdig over de benodigde functionaliteit / software beschikt Ga op tijd testen • Neem beslissing over invulling toekomstige dienstverlening Maak nu gebruik van de ondersteuning vanuit de overheid, de koepels en het rapportageportaal!! 37

Tot slot • SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie

Tot slot • SBR is meer dan techniek, staat voor standaardisatie, harmonisatie en procesintegratie en -optimalisatie • SBR past in brede ontwikkelingen • SBR is domeinoverstijgend • Iedereen moet met SBR aan de slag • De kantoor- en beroepsorganisaties zijn er om uw vragen te beantwoorden 38

Hartelijk dank voor uw aandacht Heeft u nog vragen? 39

Hartelijk dank voor uw aandacht Heeft u nog vragen? 39

40

40

Aan de slag met SBR Taxonomie, Digipoort, Certificaten SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari

Aan de slag met SBR Taxonomie, Digipoort, Certificaten SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Agenda § Standard Business Reporting § XBRL § Het rapportageproces § Nederlandse Taxonomie §

Agenda § Standard Business Reporting § XBRL § Het rapportageproces § Nederlandse Taxonomie § Digipoort BIV § PKIoverheid 42 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van § Gegevens: De Nederlandse Taxonomie § Processen: Digipoort / BIV § Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 43

Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 44

Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 44

Het XBRL rapportageproces Wet- en regelgeving Overheid Intermediair XBRL rapport Nederlandse Taxonomie Fiscaal Mappen

Het XBRL rapportageproces Wet- en regelgeving Overheid Intermediair XBRL rapport Nederlandse Taxonomie Fiscaal Mappen Grootboek Validatie D i g i t p o o r XBRL bericht HR Creatie Gebruik 45 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

De Nederlandse Taxonomie § Bevat de gegevens voor verschillende domeinen: § Belastingdienst § CBS

De Nederlandse Taxonomie § Bevat de gegevens voor verschillende domeinen: § Belastingdienst § CBS § Kv. K § Banken § Uniforme architectuur voor elk SBR bericht § Kent een gelaagde structuur § Periodieke publicatie via www. sbr-nl. nl en op www. raportageportaal. nl 46 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

De Nederlandse Taxonomie (NT) Sectoren De NT Internationaal 47 Nationaal IFRS Industrie Accountants Zorg

De Nederlandse Taxonomie (NT) Sectoren De NT Internationaal 47 Nationaal IFRS Industrie Accountants Zorg Banken Sectoren KVK CBS Belastingdienst Generiek Bedrijven

SBR rapportages Rapportages Jaarrekening Statistiek opgave Aangifte Domein Generiek NL IFRS 48 Standard Business

SBR rapportages Rapportages Jaarrekening Statistiek opgave Aangifte Domein Generiek NL IFRS 48 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Standaardisatie van processen en techniek § Definitie van één generieke infrastructuur • Eén koppelvlak

Standaardisatie van processen en techniek § Definitie van één generieke infrastructuur • Eén koppelvlak specificatie voor alle domeinen § Digipoort § BIV • Eén methodiek voor identificatie, authenticatie en autorisatie 49 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Digipoort Controles Routering XBRL bericht Respons 1 2 Digipoort 3 XBRL bericht Mededeling 50

Digipoort Controles Routering XBRL bericht Respons 1 2 Digipoort 3 XBRL bericht Mededeling 50 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

PKIoverheid certificaat § Doel § Opzetten van een beveiligde verbinding § Het zetten van

PKIoverheid certificaat § Doel § Opzetten van een beveiligde verbinding § Het zetten van een digitale handtekening op het bericht § Alleen uitgifte door een geaccrediteerde CSP § http: //www. logius. nl/producten/toegang/pkioverheid/ § Fysieke verschijning noodzakelijk § Meerdere varianten § Organisatiegebonden (Service-certificaat) § Beroepscertificaat (Persoonsgebonden + beroepsaanduiding) 51 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

52 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

52 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

53 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

53 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Pauze 54 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Pauze 54 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

55 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

55 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

SBR aanlevering aan banken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR aanlevering aan banken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Inhoud • Kracht van SBR • Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers • Actuele stand

Inhoud • Kracht van SBR • Voordelen SBR Kredietrapportage voor ondernemers • Actuele stand van zaken SBR Kredietrapportage • Wat kun je verwachten van het FRC ? 57

kracht van SBR standaardisatie 58

kracht van SBR standaardisatie 58

SBR stelt de administratie van de klant centraal 59

SBR stelt de administratie van de klant centraal 59

Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage • Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet • Gemakkelijkere aanvraag

Voordelen ondernemer SBR Kredietrapportage • Meer nauwkeurige pricing en omvang krediet • Gemakkelijkere aanvraag van een financiering – in 1 keer goed – kortere doorlooptijd aanvraag • Gemakkelijker voldoen aan voorwaarden kredietverlening 60

Actuele stand van zaken • Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) – BIV is geen

Actuele stand van zaken • Aanlevering via Bancaire infrastructuur (BIV) – BIV is geen database • Aanlevering SBR Kredietrapportages via intermediairs • Jaarcijfers op fiscale grondslag geen negatieve invloed op kredietbeoordeling 61

SBR informatiebehoefte van de banken • Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR

SBR informatiebehoefte van de banken • Informatiebehoefte van banken is niet gewijzigd door SBR • De voor banken benodigde informatie is in 1 rapportage geïntegreerd • Kredietrapportages zijn voor aanvraag en beheer 62

63

63

64

64

65

65

Aan de slag met SBR Kredietrapportages • Bedrijfsprocessen • Software die SBR ondersteunt •

Aan de slag met SBR Kredietrapportages • Bedrijfsprocessen • Software die SBR ondersteunt • Aansluitnotitie op www. rapportageportaal. nl • Meld je aan, per e-mail [email protected] nl • Doorloop het stappenplan: www. rapportageportaal. nl • Richt SBR voor overheid & banken gelijktijdig in 66

Uitdagingen voor de accountant Bijvoorbeeld: • • Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen

Uitdagingen voor de accountant Bijvoorbeeld: • • Wat wordt mijn commerciële propositie? Welke processen moet ik aanpassen? Wat gaan de banken van mij verwachten Wat weet mijn klant van SBR? Is mijn softwareleverancier klaar? Wat wordt er uitgevraagd door de banken met de BT? Hoe gaan we om met extracomptabele gegevens in de BT? 67

Start met SBR voor kredietrapportages: 68

Start met SBR voor kredietrapportages: 68

Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten • Beschikbaarheid en stabiliteit

Wat kan en mag je van ons, het FRC, verwachten • Beschikbaarheid en stabiliteit portaal • Streven naar minimale aanpassingen in de jaarlijkse update van de BT en techniek • Actuele informatie/nieuws via nieuwsbrief • Hulp bij aansluiten: – Hulpmiddelen incl. stappenplan op www. rapportageportaal. nl – Helpdesk (Finan) – Ondersteuning van je software leverancier bij aansluiting op de BIV 69

SBR en banken – nu en in de toekomst • Stimuleren ondernemers om via

SBR en banken – nu en in de toekomst • Stimuleren ondernemers om via SBR aan te leveren • Uitbreiding extensies SBR Kredietrapportages 70

SBR voor banken is in beweging, stap nu in 71

SBR voor banken is in beweging, stap nu in 71

72

72

73

73

SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Frits van Dam

SBR en het Handelsregister SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Frits van Dam

Deponeren jaarrekening huidige situatie • Binnen 5 maanden na sluiting boekjaarstukken opmaken en binnen

Deponeren jaarrekening huidige situatie • Binnen 5 maanden na sluiting boekjaarstukken opmaken en binnen 8 dagen deponeren. • Vaak wordt gedeponeerd met maximaal uitstel (binnen 13 maanden na sluiting boekjaar) • Verschillende vormen: • • Post Pdf (via aangesloten portaalaanbieders) E-mail (is tijdelijk toegestaan) SBR

Drie categorieën van rechtspersonen • Klein • Middel • Groot • Per categorie verschillende

Drie categorieën van rechtspersonen • Klein • Middel • Groot • Per categorie verschillende deponeringsverplichtingen: • Klein: Alleen verkorte balans met beperkte toelichting • Middelgroot: Balans, verkorte winst- en verliesrekening, toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring • Groot: Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht, uitgebreide toelichting hierop, inclusief accountantsverklaring • Voor kleine rechtspersonen is het deponeren via SBR al mogelijk

Wijzigingen per 1 -1 -2014 • Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans

Wijzigingen per 1 -1 -2014 • Voor kleine rechtspersonen die alleen de verkorte balans openbaar moeten maken ontstaat vanaf 1 -1 -2014 de verplichting om bij elektronische aanlevering gebruik te maken van SBR en levering via Digipoort. • Voor middelgrote en grote rechtspersonen gaat deze verplichting in per 1 -1 -2015. Reden is dat bij de jaarrekening in XBRL formaat de accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De NBA werkt aan een oplossing hiervoor.

Wat blijft na 1 -1 -2014 aan mogelijkheden over? • Naast de system to

Wat blijft na 1 -1 -2014 aan mogelijkheden over? • Naast de system to system aanlevering (SBR aan Digipoort) blijft het toegestaan om jaarrekeningen op papier aan te leveren. • Pdf is niet langer toegestaan. Koppeling met de twee huidige portaalaanbieders wordt uitgefaseerd. • De planning is dat e-mail na 1 -1 -2014 niet meer wordt toegestaan. Wat daar juridisch voor nodig is wordt nog uitgezocht.

Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel Ontvangst SBR jaarrekening Validatie Webservice Kv. K

Het SBR-proces bij de Kamer van Koophandel Ontvangst SBR jaarrekening Validatie Webservice Kv. K bericht* * Ondertekend met een Kv. K Instance PKIoverheid organisatiegebonden certificaat Weergave van XBRL in PDFvorm Basisgegevens uit de instance Fiattering SBR Database Handelsregister WWW. KVK. NL Jaarstukken in PDF

Proces bij verwerken jaarstuk In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening.

Proces bij verwerken jaarstuk In het Handelsregister wordt een bericht opgeslagen over een jaarrekening. Dit bevat basisgegevens over de onderneming en het boekjaar: • Naam • Deponeringstijdstip • Boekjaar • Indicatie klein, middelgroot of groot Bij aanvraag jaarstukken wordt vanuit de SBR database de PDF opgehaald en geleverd. Levering in XBRL gepland in 2013

Voordelen voor intermediair / ondernemer Voordelen bij aanlevering via SBR: • Directe verwerking •

Voordelen voor intermediair / ondernemer Voordelen bij aanlevering via SBR: • Directe verwerking • Geen fouten in cijfers omdat deze niet meer door de Kv. K bewerkt behoeven te worden • In het SBR-proces opgenomen checks zorgen voor betere kwaliteit Op stapel staan: • Testfunctionaliteit met mogelijkheid tot gerenderd publicatiestuk • Publicatiestuk in Engelse taal • Bevestiging van de publicatie (anders dan bevestiging deponering)

SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR en het CBS Slimmer rapporteren, meer tijd voor ondernemen SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

Wat is nu mogelijk? • Infrastructuur op orde: CBS kan nu al via system-to-system

Wat is nu mogelijk? • Infrastructuur op orde: CBS kan nu al via system-to-system SBR berichten ontvangen • Voor bepaalde statistieken: ∙ Productiestatistiek ∙ Korte termijn statistiek ∙ Investeringsstatistiek • Voor ondernemers tot 50 werkzame personen SBR en CBS 85

Wat is de toekomst? • Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek • Tot die tijd

Wat is de toekomst? • Vanaf 2015 aangepaste uitvraag productiestatistiek • Tot die tijd herijken van de taxonomie van de productiestatistiek • Hierdoor betere aansluiting bij taxonomie van Belastingdienst • Meer generieke uitvraag SBR en CBS 86

SBR en CBS 87

SBR en CBS 87

SBR en CBS 88

SBR en CBS 88

Aan de slag met SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de

Aan de slag met SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Agenda § Huidige aanlevering § Verplichtstelling § SBR en proces § Pilots 90

Agenda § Huidige aanlevering § Verplichtstelling § SBR en proces § Pilots 90

Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR? § Aangifte Vp. B §

Wat is nu mogelijk bij de Belastingdienst in SBR? § Aangifte Vp. B § Aangifte IB § Verkorte aangifte Vp. B en IB (voor ondernemers) § Aangifte OB § Intracommunautaire prestaties (ICP) 91

Wat is er ontvangen door de Belastingdienst § stand van zaken per 31 oktober

Wat is er ontvangen door de Belastingdienst § stand van zaken per 31 oktober 92

Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR § Verplichtstelling 2013: § § § Aangifte IB (particulier,

Aangifte-stromen Belastingdienst exclusief via SBR § Verplichtstelling 2013: § § § Aangifte IB (particulier, ondernemers), (incl. verkort) Aangifte Vp. B (incl. verkort) Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag IB/Vp. B Uitstelregeling IB/Vp. B Elektronische Kopie Aanslag IB/Vp. B (randvoorwaarde e. Herkenning/e. Mededelen) § Verplichtstelling 2014: § Aangifte OB § Opgaaf ICP § Elektronische Kopie Aanslag OB (randvoorwaarde e. Herkenning /e. Mededelen) 93

Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 Aangiftejaar 2014 - aangifte IB/Vp. B - uitstel

Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 Aangiftejaar 2014 - aangifte IB/Vp. B - uitstel IB/Vp. B - EKA - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA Vp. B 94

Hoe verloopt het IB/Vp. B-proces? § Aanleveren aangifte § Ophalen response message § Registratie

Hoe verloopt het IB/Vp. B-proces? § Aanleveren aangifte § Ophalen response message § Registratie machtiging / abonnement § Produceren aanslag § Ophalen overzicht § Ophalen EKA 95

Aanleveren aangifte 96

Aanleveren aangifte 96

Aanleveren aangifte § Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte: § Fiscaal Dienstverlener dient

Aanleveren aangifte § Bestaande proces voor aanleveren van een aangifte: § Fiscaal Dienstverlener dient een aangifte in via Digipoort: § gesloten sessie 97

Ophalen response message 98

Ophalen response message 98

Ophalen response message § De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij

Ophalen response message § De Fiscaal Dienstverlener haalt de resonse messages op waarin hij geïnteresseerd is: § De FD vraagt een response message voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. § De response message wordt opgehaald … §. . . en uitgeleverd naar de FD. 99

Registratie machtiging/abonnement 100

Registratie machtiging/abonnement 100

Registratie machtiging / abonnement § Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op

Registratie machtiging / abonnement § Grotendeels gelijk aan het huidige proces van abonneren op de EKA. 1 Fiscaal Dienstverlener dient een machtigingsclaim in via Digipoort. Deze bevat: § zijn certificaat § de dienst waarvoor hij een machtiging aanvraagt § de klant waarvoor hij de machtiging aanvraagt NB. de machtigingsclaim bevat slechts de gegevens van één klant, in tegenstelling tot de huidige EKA waarbij voor een aantal klanten tegelijk een bestelling wordt gedaan. 2 De claim wordt gelijk opgenomen in het Abonnementen. Register. 3 Ter verificatie wordt er een opt-out brief naar de klant gestuurd. 4 Als de klant niet binnen twee weken reageert, wordt de machtiging geregistreerd. 5 Als de klant bezwaar maakt tegen de machtiging, maakt hij dat kenbaar bij het Logius Service Centrum. . . 6. . . dat de machtiging blokkeert en het abonnement verwijdert. § Machtigingenvoorziening § beheerd door Logius § Belastingdienst is de eerste gebruiker 101

Produceren aanslag 102

Produceren aanslag 102

Produceren aanslag § Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het

Produceren aanslag § Op het moment dat de Belastingdienst een aanslag vaststelt gebeurt het volgende: 1 De aanslag wordt geprint en naar de belastingplichtige verstuurd. 2 Op basis van de informatie uit het Abonnementen. Register wordt bepaald of een EKA gewenst is. 3 De EKA wordt vastgelegd in de Digipoort. 103

Ophalen overzicht 104

Ophalen overzicht 104

Ophalen overzicht § Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor

Ophalen overzicht § Regelmatig haalt de Fiscaal Dienstverlener een overzicht op van de voor hem klaarstaande EKA’s: 1 De FD stuurt een ‘Get List’ verzoek naar Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. 2 Digipoort kijkt in het Abonnementenregister voor welke klanten de FD een abonnement heeft. . . 3. . . en kijkt of er voor die klanten EKA’s klaarstaan. 4 Digipoort presenteert hiervan een lijst richting FD. § NB. Deze lijst heeft betrekking op de abonnementen; meestal komt dat overeen met de actuele machtigingen, maar in overgangs-situaties (bijvoorbeeld tijdens de opt-out periode) kan het voorkomen dat er wel een abonnement is maar (nog) geen machtiging. 105

Ophalen EKA 106

Ophalen EKA 106

Ophalen EKA § De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is:

Ophalen EKA § De Fiscaal Dienstverlener haalt de EKA’s op waarin hij geïnteresseerd is: 1 De FD vraagt een EKA voor een specifieke klant op bij Digipoort; hij identificeert zich daarbij met zijn certificaat. NB. dit verzoek betreft één individuele klant. 2 Digipoort controleert in het Machtigingen. Register of er daadwerkelijk een machtiging aanwezig is. 3 Is er een machtiging aanwezig dan wordt de EKA opgehaald. . . 4. . . en uitgeleverd naar de FD. 107

Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken? § Software waarmee: § aangiften vervaardigd kunnen

Waar moet de fiscaal dienstverlener over beschikken? § Software waarmee: § aangiften vervaardigd kunnen worden § koppeling met Digipoort gelegd kan worden § machtiging kan worden geregistreerd in de machtigingvoorziening § EKA’s kunnen worden opgehaald § Certificaat: § PKIoverheid-certificaat (organisatiegebonden) 108

Pilots voor IB/Vp. B over 2011 worden voorbereid § Softwareleveranciers en intermediairs § 1

Pilots voor IB/Vp. B over 2011 worden voorbereid § Softwareleveranciers en intermediairs § 1 januari 2012 § aangifte v(IB) en v(Vp. B) § medio 2012 § uitstelregeling § najaar 2012 § machtigen § EKA § november 2012 § VA 109

110 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

110 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

111 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

111 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Afsluiting § Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de

Afsluiting § Zorg dat u geïnformeerd bent en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen § Bepaal uw strategie en roadmap § § Stapsgewijs voldoen aan verplichtstelling Vooruitlopen op vrijwillige basis Optimaliseren van uw processen Nieuwe dienstverlening / businessmodel? § Ga na wanneer uw softwareleverancier(s) klaar is (zijn) § Regel tijdig certificaten § Maak afspraak met leverancier over implementatie 112

113 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

113 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid