XBRL SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant

  • Slides: 47
Download presentation
XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke

XBRL / SBR Wat betekent dit voor de overheidsaccountant? Masterclass auditors in de publieke sector 7 december 2011 Jan Pasmooij jan. [email protected] nl 0655117335

Inhoud presentatie § Trends in informatie-uitwisseling / -gebruik § XBRL / SBR § Gevolgen

Inhoud presentatie § Trends in informatie-uitwisseling / -gebruik § XBRL / SBR § Gevolgen voor de processen § Gevolgen voor de auditors 2

Is de overheidsaccountant klaar voor XBRL / SBR? § Mogelijke vragen: § Is het

Is de overheidsaccountant klaar voor XBRL / SBR? § Mogelijke vragen: § Is het functioneel en technisch beheer van SBR op orde? § Beheersen wij de Nederlandse Taxonomie en de processen? § Beheersen wij ons SBR samenstelproces? § Zijn onze SBR rapportages betrouwbaar? § Beheersen wij het ontvangen, verwerken en bewaren van SBR rapportages? § Wat is de impact van SBR op de interne beheersing en controle? § ………………. . 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Ontwikkelingen in informatie-uitwisseling § Standaardisatie in verslaggeving (IFRS / IFRS-SME’s) § Digitalisering (e-factureren /

Ontwikkelingen in informatie-uitwisseling § Standaardisatie in verslaggeving (IFRS / IFRS-SME’s) § Digitalisering (e-factureren / bankmutaties) § Integratie van processen § Horizontaal Toezicht § Frequenter rapporteren en maatwerk § Ketenautomatisering § Groter belang fiscaliteit 4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Financial reporting Analyst manually transcribes numbers into spreadsheet model 5 Standard Business Reporting Programma

Financial reporting Analyst manually transcribes numbers into spreadsheet model 5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 6 Standard Business Reporting Programma Een

Wat is XBRL? XBRL is BAR-code voor data 6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Wat is XBRL? XBRL staat voor e. Xtensible Business Reporting Language XBRL is technologie

Wat is XBRL? XBRL staat voor e. Xtensible Business Reporting Language XBRL is technologie en een “Open standaard” voor de elektronische uitwisseling van rapportages / gegevens De definities van de gegevens zijn opgenomen in een “Taxonomie”, een gegevenswoordenboek De uit te wisselen gegevens worden opgenomen in een “Instance document”, een databestand Gegevens kunnen worden gepresenteerd via software, die gebruik maakt van de “Presentation Linkbase”, “Style sheets” of “i. XBRL” XBRL wordt onderhouden door XBRL International Inc. 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Koppeling van een financieel feit aan een generiek label Gebouwen en terreinen 3. 050

Koppeling van een financieel feit aan een generiek label Gebouwen en terreinen 3. 050 § § § Boekjaar 2002 Post op de balans Onderdeel Vaste activa Bedragen in Euro Definities conform IFRS <ifrs-Property. Plant. And. Equipment. Net> 3050 </ifrs-Property. Plant. And. Equipment. Net> 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Belang taxonomie XBRL Taxonomy Presentation Деньги Cash Гроші Geld Kas & & en та

Belang taxonomie XBRL Taxonomy Presentation Деньги Cash Гроші Geld Kas & & en та и. Cash Geld их Geldmiddelen їх эквиваленты еквіваленти nahe Equivalents Mittel 現金及び現金等価物 现金与现金等价物 Comptant et Comptant Equivalents Label References Kas en Geldmiddelen IAS 16, 2, a Elements Calculation Formulas Cash = Currency + Deposits Profit Cash Beginning Balance ≥ 0 : 45. 870. 000 Dimensions Hypercubes, Granularity, n-dimensions XBRL Instance Entity: XYZ Ltd 9 Currency Period Scenario Segment 1 Euro/US$ Unit: M 2, FY 2004 Q 1, Budget Actual Benelux EU Segment 2 Prod TV Video Hifi Audio Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Een voorbeeld van een Taxonomie Sectoren De NT Internationaal 10 Nationaal IFRS Industrie Accountants

Een voorbeeld van een Taxonomie Sectoren De NT Internationaal 10 Nationaal IFRS Industrie Accountants Zorg Banken Sectoren KVK CBS Belastingdienst Generiek Bedrijven

XBRL rapportages Rapportages Aangifte Statistiek opgave Jaarrekening Domein Nationaal IFRS 11 Standard Business Reporting

XBRL rapportages Rapportages Aangifte Statistiek opgave Jaarrekening Domein Nationaal IFRS 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

13

13

14

14

15

15

Het XBRL rapportageproces Wet & Accounting regels Overheid Gezaghebbende Taxonomieën Taxonomie Onderneming Koppelen Fiscaal

Het XBRL rapportageproces Wet & Accounting regels Overheid Gezaghebbende Taxonomieën Taxonomie Onderneming Koppelen Fiscaal Validatie Rapportage XBRL Rapport Toevoegen Controle Gebruik 16 Grootboek

De start ligt bij het eind Taxonomie XBRL Bold on Financiële administratie 17 Reporting

De start ligt bij het eind Taxonomie XBRL Bold on Financiële administratie 17 Reporting

Maar een goed begin. . . XBRL Taxonomy Embedded XBRL Transacties XBRL GL 18

Maar een goed begin. . . XBRL Taxonomy Embedded XBRL Transacties XBRL GL 18 Controle Verwerking Financiele administratie Audit & Control Reporting

Voordelen voor bedrijven / overheden § Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van(financiële)

Voordelen voor bedrijven / overheden § Lagere kosten voor het rapporteren en analyseren van(financiële) gegevens § Versnelling in beschikbaar stelling en verwerking van gegevens § Betere kwaliteit door eenduidigheid en meer transparantie § Eenvoudiger hergebruik en analyse 19 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: Verwacht verplichting in: • België • UK

Huidige status XBRL / SBR Verplicht in: Verwacht verplichting in: • België • UK • Ierland • Italië • Denemarken • Spanje • Zweden • Duitsland Wordt gebruikt in toezicht banken Verplicht in: • China • Japan US • SEC: 10. 000 Listed • Korera • FFIEC: 8. 900 banks • Singapore Australië SBR Programma 22 diensten 20 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal

SBR in het kort Standard Business Reporting is een methode om gestandaardiseerd en digitaal gegevens uit te wisselen e. Xtensible Business Reporting Language (XBRL) is één van de standaarden die in het SBR Programma wordt gebruikt. 21 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied

De elementen van SBR De SBR-aanpak bestaat uit drie elementen: Standaardisatie op het gebied van § Gegevens: De Nederlandse Taxonomie § Processen: Digipoort § Techniek: Gebruik van ‘Open Standaarden’, waaronder XBRL 22 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Digipoort Controles Routering XBRL rapportage Respons 1 2 Digipoort 3 XBRL rapportage Mededeling 23

Digipoort Controles Routering XBRL rapportage Respons 1 2 Digipoort 3 XBRL rapportage Mededeling 23 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Governance SBR Programma § Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en

Governance SBR Programma § Publiek en privaat: overheden, banken, accountancy, fiscaal adviseurs, softwareleveranciers en beroeps- en bracheorganisaties § Ruimte voor verbreding § Rol SBR Programma 24 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Het SBR Programma § NL Taxonomie voor 2012 is beschikbaar § Waterschappen operationeel sinds

Het SBR Programma § NL Taxonomie voor 2012 is beschikbaar § Waterschappen operationeel sinds 2004 § Aanpak NL inmiddels export product onder noemer Standard Business Reporting (SBR) § Initiatieven in overheidsketens (verbreding) in de vorm van pilots § Agentschap. nl § Gezondheidzorg § Onderwijs § Woningbouw § Landbouw (Agro domein) § Rijksoverheid intern § Initiatieven GL § ‘Business binnen de Belastingdienst (verdieping) § XBRL rules’ Banken willen financiële informatie in XBRL ontvangen Verregaande harmonisatie / vereenvoudiging Wetgeving inzake Samenval (Jaarrekening fiscaal = commercieel voor kleine ondernemingen) 25 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Voordelen § Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk

Voordelen § Hergebruik van gegevens door standaardisatie en harmonisatie, dus tijdwinst en minder werk § Betere kwaliteit van rapportages § Minder fouten bij verwerking § Eerdere foutdetectie § Snellere terugmelding 26 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

http: //www. youtube. com/watch? v=WLOk 5811 L 3 Y 27

http: //www. youtube. com/watch? v=WLOk 5811 L 3 Y 27

Kredietrapportage aan de banken § Vorm van verbreding § Aanlevering via één portaal (vergelijkbaar

Kredietrapportage aan de banken § Vorm van verbreding § Aanlevering via één portaal (vergelijkbaar met Digipoort) § Samenwerking ABN AMRO, Rabobank en ING § Pilot ING met 14 tal intermediairs § Streven is in 2013 80% kredietrapportages via XBRL / SBR 28 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

29

29

30

30

Praktijkhandreiking 1114 • Basis samenstellen kredietrapportage is Standaard 4410 • Richt zich in eerste

Praktijkhandreiking 1114 • Basis samenstellen kredietrapportage is Standaard 4410 • Richt zich in eerste instantie op kleine ondernemingen • Kredietrapportage voor kleine ondernemingen bestaat uit: • • Jaarrekening op fiscale grondslag aangevuld met • Informatie over werkelijke waarden • Ouderdomsoverzicht debiteuren • Etc. Ondertekening met: • Persoonlijke elektronische handtekening met voorkeur voor het beroepscertificaat • 31 Tot eind 2011 ondertekening met organisatie gebonden certificaat toegestaan.

Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: § Aangiftes (VPB / IB /

Wat kan nu al in SBR Aanlevering van: § Aangiftes (VPB / IB / OB / ICP) § Jaarrekening rechtspersonen Klein § Kredietrapportage rechtspersonen § Klein § Middelgroot § Natuurlijke personen (aangifte+) 32 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Verplichtstelling § Duidelijkheid scheppen over invulling informatieuitwisseling tussen bedrijven en overheden § Versnellen van

Verplichtstelling § Duidelijkheid scheppen over invulling informatieuitwisseling tussen bedrijven en overheden § Versnellen van de adoptie van SBR 33 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012 2013 2014

Overzicht van invoering van SBR als exclusief kanaal in de tijd 2012 2013 2014 Belastingaangiften Vpb IB Ob ICP Jaarrekeningen (Ondernemingen) Klein Middelgroot Groot Opgaven statistiek 34 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 2015

Gevolgen voor de processen § Van papier naar digitaal § Impact op de interne

Gevolgen voor de processen § Van papier naar digitaal § Impact op de interne beheersing § Ontstaan vormen van ketenautomatisering § Ontstaan nieuwe afhankelijkheden / kwetsbaarheden § Wie verantwoordelijk? § ………………. . 35

Gevolgen voor de auditors § Openbare praktijk § Samenstelpraktijk § Controlepraktijk § Interne auditors

Gevolgen voor de auditors § Openbare praktijk § Samenstelpraktijk § Controlepraktijk § Interne auditors § Afhankelijk van rol en plaats van de organisatie in de keten) § Verschaffer: Problematiek interne beheersing bij samenstellen / rapporteren § Uitvragende partij / Gebruiker: Kwaliteit bij ontvangst 36

Betrokkenheid intermediairs § Financiële intermediairs § Accountants-Administratieconsulenten § Belastingconsulenten / -adviseurs § Betrokken als:

Betrokkenheid intermediairs § Financiële intermediairs § Accountants-Administratieconsulenten § Belastingconsulenten / -adviseurs § Betrokken als: § Samensteller jaarrekening / aangifte § Controleur § Adviseur § Ca. 99% van de activiteiten: § Opstellen / controleren jaarrekening § Samenstellen (elektronische) aangiften 37

Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (1) (samenstelpraktijk) De huidige werkzaamheden en –processen • Integratie,

Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (1) (samenstelpraktijk) De huidige werkzaamheden en –processen • Integratie, volgorde werkzaamheden • Dossiervorming (opslag gegevens) • Vereist XBRL-enablede software met de benodigde functionaliteit / ondersteuning Vorm en inhoud van de dienstverlening en de relatie met de klant • Samenstellen wordt standaard product • Focus op ordelijke boekhouding en ondersteuning, i. p. v. op rapportages • Intermediair kan centrale rol vervullen • Combinatie met Horizontaal Toezicht 38

Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (2) (samenstelpraktijk) Nieuwe vormen van dienstverlening • Kredietrapportage aan

Gevolgen voor accountants / administratiekantoren (2) (samenstelpraktijk) Nieuwe vormen van dienstverlening • Kredietrapportage aan de banken • Bedrijfsanalyse / Benchmarks • Credit Risk Rating services • http: //www. accountancynieuws. nl/actueel/accountancymarkt/de-toekomst-van-dejaarrekening. 98841. lynkx? Posted. Field%5 Bkeyword%5 D=XBRL+jaarrekening&Posted. Fi eld%5 Bstart. Date%5 D=&Posted. Field%5 Bend. Date%5 D=&Posted. Field%5 Bsource%5 D= www&Confirmed=Zoeken&form. Id=268&referer. Id= 39

Belang van assurance in de keten • Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie •

Belang van assurance in de keten • Verhoogt zekerheid over kwaliteit ontvangen informatie • Verhoogt kwaliteit proces en maakt besparing kosten / menskracht mogelijk door • • 40 directe verwerking in de keten steunen op eerder uitgevoerde werkzaamheden

http: //www. xbrl. org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006 -11 -10. pdf 41

http: //www. xbrl. org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006 -11 -10. pdf 41

Audit and Assurance issues § The current auditing standards are providing no guidance how

Audit and Assurance issues § The current auditing standards are providing no guidance how to provide assurance on information in electronic format (audit approach) § Financial Statements on paper not same as Instance document (different subject matter) § Current audit opinion is focusing on document level (fair view) § An Instance document is a dataset, presentation via a style sheet, so no fair view? ? § So we need assurance on data-level? ? § We have no taxonomy for the audit opinion or guidance how to connect the opinion to an instance document, could be the FS § No requirements yet for integrity and authenticity of instances documents § No guidance yet about signing audit opinions and validations of the signature § No audit tools available for analyzing instance documents Research paper AWG 42

XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control)

XBRL has an impact on …. The subject matter The preparing process (internal control) The audit approach and activities The exchange, providing and presenting of information The knowledge, skill and tools of the audit profession Research paper AWG 43

De Businesscase voor softwareleveranciers Van belang dat softwareoplossingen: § De integratie van het proces

De Businesscase voor softwareleveranciers Van belang dat softwareoplossingen: § De integratie van het proces van samenstellen van rapportages ondersteunen § Het kunnen realiseren van optimalisatie / efficiency mogelijk maken § Flexibiliteit / uitbreidbaarheid naar andere rapportages bieden. Uitdagingen: § Accountants- en administratiekantoren geven aan in grote maten te willen steunen op de goede werking van de software, m. b. t. de inbouw van de taxonomie, het proces van mappen, etc. § Ontwikkelingen accountants- en administratiekantoren m. b. t. samenwerking, fusies, franchise oplossingen, etc. en de gevolgen voor de softwareondersteuning. 44 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Gevolgen voor de ondernemers § Klein: Uitbesteed aan intermediairs § Middelgroot en groot §

Gevolgen voor de ondernemers § Klein: Uitbesteed aan intermediairs § Middelgroot en groot § Zelf aan de bak § Aanpassen processen (extern / intern) § Realiseren efficiency-voordelen / hogere kwaliteit 45 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Gevolgen voor de uitvragende partijen § Aanpassen processen § Gestandaardiseerde uitvraag § Realiseren van

Gevolgen voor de uitvragende partijen § Aanpassen processen § Gestandaardiseerde uitvraag § Realiseren van kostenbesparingen § Tijdig processen en beheer op orde 46 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

Gevolgen voor de overheidsaccountant? § Vergelijkbaar met interne auditor? § Werkzaam bij: § Verschaffers

Gevolgen voor de overheidsaccountant? § Vergelijkbaar met interne auditor? § Werkzaam bij: § Verschaffers / Uitvragers / Gebruikers / Toezichthouders § Aandachtsgebieden: § Processen (interne beheersing) en Kwaliteit data § Vereist: § (Inhoudelijke) kennis van XBRL / SBR § Inrichting processen § Tools? § Experts met specialistische kennis 47

Bronnen, o. a. § www. xbrl. org § www. xbrl-nederland. nl § www. accountant.

Bronnen, o. a. § www. xbrl. org § www. xbrl-nederland. nl § www. accountant. nl / dossier XBRL § www. accountancynieuws. nl / dossier XBRL § http: //www. dexbrlsite. nl/? gclid=COPLv. NGznqc. CFYVN 3 god 43 x. HIg 48