Triagering till rtt yrkeskompetens Primrvrdstriage April 2018 Nrhlsan

  • Slides: 45
Download presentation
Triagering till rätt yrkeskompetens – Primärvårdstriage April 2018

Triagering till rätt yrkeskompetens – Primärvårdstriage April 2018

Närhälsan, primärvården VGR • Susanne Sölvenäs • Lena Bornhöft • Malin Sköld 2018 -04

Närhälsan, primärvården VGR • Susanne Sölvenäs • Lena Bornhöft • Malin Sköld 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 2

Bakgrund – hur allting började 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 3

Bakgrund – hur allting började 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 3

Hur fungerar Primärvårdstriage? EXEMPEL FÖRE Behov, patienter Dsk/Ssk Fysioterapeut Arbetsterapeut Telefonssk Psykolog Läkare Eg

Hur fungerar Primärvårdstriage? EXEMPEL FÖRE Behov, patienter Dsk/Ssk Fysioterapeut Arbetsterapeut Telefonssk Psykolog Läkare Eg en vå r ds 2018 -04 -18 rå d Primärvårdstriage ”Ring imorgon” Läkare 4

Hur fungerar Primärvårdstriage? EXEMPEL EFTER Dsk/Ssk Läkartider finns att boka för övriga professioner vid

Hur fungerar Primärvårdstriage? EXEMPEL EFTER Dsk/Ssk Läkartider finns att boka för övriga professioner vid behov Behov, patienter Fysioterapeut Telefonssk Rätt hjälp direkt för patienten Arbetsterapeut Psykolog Eg en vå r ds 2018 -04 -18 rå d Primärvårdstriage Läkare 5

Det ska vara lätt att ge rätt råd och sortera rätt • På Närhälsans

Det ska vara lätt att ge rätt råd och sortera rätt • På Närhälsans vårdcentraler ska vi använda Primärvårdstriage i all triagering via telefon- eller direktkontakt. • Rådgivningsstödet (RGS) är basen för telefonrådgivningen. • På rehabmottagningarna används Rehabtriage. 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 6

Varför standardmodell? • Jämn och hög medicinsk kvalitet i rådgivningen • Rätt hjälp direkt

Varför standardmodell? • Jämn och hög medicinsk kvalitet i rådgivningen • Rätt hjälp direkt för patienten – pålitlig och omtänksam vårdgivare • Bättre arbetsmiljö och ekonomi när alla arbetar på toppen av sin kompetens 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 7

Att ta steget och komma igång Många tror att det är svårt, men det

Att ta steget och komma igång Många tror att det är svårt, men det är det inte. Man behöver avsätta tid för att komma överens om rutinerna, och sedan har man igen det många gånger om. Cathrine Thanner, primärvårdschef och en av författarna till Primärvårdstriage 2018 -04 -18 Primärvårdstriage Alla triagerar säkert redan på ett eller annat sätt, men det handlar om att göra det strukturerat. 8

Struktur – verktyg 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 9

Struktur – verktyg 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 9

Struktur – verktyg Samtalets fem faser Källa: 1177 Vårdguiden Rådgivningsstödet http: //rgswebb. sjunet. org/Hjalp-sida/

Struktur – verktyg Samtalets fem faser Källa: 1177 Vårdguiden Rådgivningsstödet http: //rgswebb. sjunet. org/Hjalp-sida/ 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 10

Struktur – verktyg Rådgivningsstödet 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 11

Struktur – verktyg Rådgivningsstödet 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 11

Struktur – verktyg 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 12

Struktur – verktyg 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 12

Underlättar för sjuksköterskan NYHET! Handboken innehåller Närhälsans reviderade triageringsmodell, Primärvårdstriage, kompletterad med relevant information

Underlättar för sjuksköterskan NYHET! Handboken innehåller Närhälsans reviderade triageringsmodell, Primärvårdstriage, kompletterad med relevant information som du som sjuksköterska behöver i ditt dagliga arbete. Läs mer och beställ boken (gratis) till sjuksköterskor 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 13

l e p Exem 2018 -04 -18 Primärvårdstriage e n n i på n

l e p Exem 2018 -04 -18 Primärvårdstriage e n n i på n e k o ndb a h i l hål 14

Ett fungerande teamarbete 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 15

Ett fungerande teamarbete 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 15

Ett fungerande teamarbete Psykologen: Helena Neikter Biskopsgården Det blir också roligare att arbeta när

Ett fungerande teamarbete Psykologen: Helena Neikter Biskopsgården Det blir också roligare att arbeta när patienterna kommer till rätt vårdnivå och man får arbeta på toppen av sin kompetens. 2018 -04 -18 Primärvårdstriage Jag tycker att det är jättebra att triagesköterskorna kan boka in patienter direkt till mig, det sparar några veckor för patienten, jämfört med om de ska till läkare först och sedan till mig. Det är tid som betyder mycket vid psykisk ohälsa. Ibland kan det räcka med ett samtal, om man bara får det i tid. De allra flesta är rätt triagerade, ett fåtal får jag boka till läkare. Vi har en tydlig process och ett bra samarbete på vårdcentralen, och vi feedbackar varandra om det som gått bra och dåligt. På så sätt blir vi bättre och bättre. 16

Några tips till er som ska starta 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 17

Några tips till er som ska starta 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 17

Triageutbildning 2018 -04 -18

Triageutbildning 2018 -04 -18

Utveckling av ett triagesystem • Varför införa triage? • Vad har ni för mål?

Utveckling av ett triagesystem • Varför införa triage? • Vad har ni för mål? • Vilka problem vill ni lösa genom att triagera? 2021 -09 -03 Närhälsan 22

Till exempel • Brist på läkartider • Bristande tillgänglighet • Stressigt arbetsmiljö • Brist

Till exempel • Brist på läkartider • Bristande tillgänglighet • Stressigt arbetsmiljö • Brist på läkarkontinuitet • Missnöje hos patienterna • Ineffektiv användning av sjuksköterskekompetens – mer tidsbokning än medicinsk bedömning • Patienter som söker mycket vård trots begränsad behov enligt medicinsk bedömning • Patientgrupper med orimliga förväntningar på sjukvården 2021 -09 -03 Närhälsan 23

Förutsättningar • Rehabpersonal på plats • Personal som är motiverad till förändring • Ledning

Förutsättningar • Rehabpersonal på plats • Personal som är motiverad till förändring • Ledning som är intresserad och stöttande 2021 -09 -03 Närhälsan 24

Tillvägagångssätt • Gör om arbetssättet från grunden • Involvera all personal • Alla ska

Tillvägagångssätt • Gör om arbetssättet från grunden • Involvera all personal • Alla ska lära sig hur kollegorna arbetar och vad olika professioner är bra på. • Utnyttja varandras kompetenser - Ingen behöver vara expert på allt • Inom arbetsgruppen komma fram till vilka patientgrupper som kan hanteras av andra än läkare, vilka som behöver ”akut” hjälp eller som kan vänta på planerad tid • Planerar lämpliga ”flöden” av patienter genom vårdcentralen 2021 -09 -03 Närhälsan 25

Triagemodellen • Patienter med muskuloskeletala besvär utan tydliga ”röda flaggor” ska bedömas av fysioterapeut

Triagemodellen • Patienter med muskuloskeletala besvär utan tydliga ”röda flaggor” ska bedömas av fysioterapeut först • Patienter med ”lättare” psykisk ohälsa ska bedömas av psykolog först om möjligt – ffa unga, utan långvarig anamnes på psykisk ohälsa, som inte redan medicinerar – t ex sömnproblem, nydebuterad stress, lätt till medelsvår ångest- eller depressionsproblematik • Patienter med t ex sår, vissa hudproblem, … kan bokas direkt till distriktsjuksköterska • Ska finnas ”akuta” läkartider samma dag och ”planerade” läkartider (inom 1 -2 veckor) • Sjuksköterskornas råd om egenvård är viktig del av sjukvårdens behandling 2021 -09 -03 Närhälsan 26

Triagemodellen • Sjuksköterskan är ”spindeln i nätet” – Ska avgöra hur patienten bäst kan

Triagemodellen • Sjuksköterskan är ”spindeln i nätet” – Ska avgöra hur patienten bäst kan hjälpas utifrån patientens symtom, inte önskemål • Patienten är expert på sina symtom • Sjuksköterskan har hög medicinsk kompetens. Är expert på vem som kan behandla symtomen patienten söker för bäst. Är den som vet vilka resurser vc har att erbjuda och har ansvar för att fördela dessa resurser på bästa sätt – inte ”först till kvarn”! • Sjuksköterskekompetensen måste lyftas fram och värderas högt. 2021 -09 -03 Närhälsan 27

Forskning • Utvärdering av strukturerad införande av triagemodellen och dess konsekvenser för organisationen Ökad

Forskning • Utvärdering av strukturerad införande av triagemodellen och dess konsekvenser för organisationen Ökad tillgänglighet Använder resurser mer effektivt 83% av patienter som triagerades till rehabpersonal behövde ingen läkarinsats Patienterna nöjda Personalen nöjd Thorn et al, Health Serv Manage Res 2010 2021 -09 -03 Närhälsan 28

Forskning • Retrospektiv undersökning av vårdkonsumtion under 1 år efter triagering till fysioterapeut Signifikant

Forskning • Retrospektiv undersökning av vårdkonsumtion under 1 år efter triagering till fysioterapeut Signifikant färre patienter fick multipla läkarbesök för muskuloskeletala besvär remisser till radiologiska undersökningar eller till specialister sjukskrivning för muskuloskeletala besvär recept för smärtläkemedel Bornhöft et al, Physiother Theory and Pract, 2015 2021 -09 -03 Närhälsan 29

Forskning • Kvalitativ studie angående patienternas erfarenheter av att bli triagerad till psykolog Mycket

Forskning • Kvalitativ studie angående patienternas erfarenheter av att bli triagerad till psykolog Mycket uppskattad med snabb tillgång till psykolog Många önskade kontakt med psykolog och kände att sjuksköterskan tog vara på deras behov och kunde lotsa dem rätt Varierande förväntningar på psykologbehandling som ibland infriades Dahlöf et al, Prim Health Care Res Dev, 2013 2021 -09 -03 Närhälsan 30

Forskning • Kvalitativ studie angående personalens uppfattningar av införandet av triagesystemet Personalen uppskattade systemet

Forskning • Kvalitativ studie angående personalens uppfattningar av införandet av triagesystemet Personalen uppskattade systemet och upplevde: att arbetet blev mer effektivt att de fick ett klart koncept att arbeta utifrån vilket underlättade i konfliktsituationer att det blev mer samarbete och ”vi-känsla” Maun et al, BMC Fam Pract, 2014 2021 -09 -03 Närhälsan 31

Pågående studier • Effekter på hälsan av att triageras till fysioterapeut – Ökad hälsorelaterad

Pågående studier • Effekter på hälsan av att triageras till fysioterapeut – Ökad hälsorelaterad livskvalitet – Klara tendenser till bättre funktion, mindre smärta, lägre risk för att utveckla kronisk smärta i fysioterapeutgruppen • Hälsoekonomiska effekter av att triageras till fysioterapeut – Ej färdiga resultat 2021 -09 -03 Närhälsan 32

Praktiska tips • Krävs engagemang för att få igång systemet och få det att

Praktiska tips • Krävs engagemang för att få igång systemet och få det att fortsätta att fungera även när personal byts ut – en huvudansvarig för utbildning? • Var konsekvent – det går inte att tillåta ständiga undantag från modellen • Låt triagesjuksköterskor auskultera hos fysioterapeuter • Låt fysioterapeuter auskultera i triagen • Ge varandra feedback – både bra och dåliga • Rehabpersonal måste vara tillgängliga på kort varsel om det ska uppfattas som relevant alternativ till läkare • Borde finnas ett sätt att ordna läkarinsats vid behov efter triagebesök hos annan profession 2021 -09 -03 Närhälsan 33

Erfarenheter • Fördel med rehabpersonal med ordentlig klinisk erfarenhet • Fördel med rehabpersonal på

Erfarenheter • Fördel med rehabpersonal med ordentlig klinisk erfarenhet • Fördel med rehabpersonal på plats gällande samarbete kring mer komplicerade patientfall och kontinuerlig feedback till triagesköterskorna • De flesta patienter är mycket nöjda efter triagebesök hos annan profession • Tidig omhändertagande av enkla besvär kan förebygga utveckling av kroniska besvär 2021 -09 -03 Närhälsan 34

Erfarenheter – fysioterapeutpatienter • Triagepatienter är ofta en helt annorlunda patientgrupp än de man

Erfarenheter – fysioterapeutpatienter • Triagepatienter är ofta en helt annorlunda patientgrupp än de man ser på rehabmottagningar – de är i ett annat skede av sjukdomsprocessen, de har andra förväntningar, de kräver ofta omedelbara resultat • Fördel med manuell utbildning vid akuta smärtor • Fördel med kunskap om receptfri analgetika och antiflogistika • Fördel med korta behandlingsperioder • Fördel att kunna hänvisa patienter som behöver mer omfattande rehabilitering till central enhet • Lättare för läkare att utföra sin del av behandlingen med en fysioterapeutbedömning som utgångspunkt 2021 -09 -03 Närhälsan 35

Erfarenheter – psykisk ohälsa • Vid snabbt omhändertagande av nydebuterade besvär av erfaren terapeut

Erfarenheter – psykisk ohälsa • Vid snabbt omhändertagande av nydebuterade besvär av erfaren terapeut räcker det ofta med mycket begränsade insatser • Psykolog har stor kompetens i bedömning av psykisk ohälsa – vilka som kan behandlas inom primärvården, vilka som borde prova läkemedel, vilka som behöver skickas till psykiatrin, till akuten, till andra vårdinstanser • Lättare för läkare att utföra sin del av behandlingen med en psykologbedömning som utgångspunkt 2021 -09 -03 Enhetsnamn/avsändare 36

Implementering • Modellen utvecklades på en vårdcentral och har spridit sig först till närliggande

Implementering • Modellen utvecklades på en vårdcentral och har spridit sig först till närliggande vc och sedan till hela Västra Götalandsregionen med varierande resultat • Där det inte har fungerat så väl kunde man ana – Bristande motivation bland personal – Osäkerhet på vilka patienter som kunde behandlas av andra professioner – Bristande tillgång till snabba tider till rehabpersonal – Ingen triageansvarig som kunde hålla igång systemet tills det var inarbetat och självklart för alla 2021 -09 -03 Närhälsan 37

Sammanfattning • Att triagera inom primärvården leder till att fler patienter får hjälp direkt

Sammanfattning • Att triagera inom primärvården leder till att fler patienter får hjälp direkt på rätt nivå utan onödiga väntetider • Triage leder till bättre utnyttjande av alla kompetenser och ett mer stimulerande arbete för både sjuksköterskor och rehabpersonal • Bättre tillgång till läkare för patienter medicinska behov när andra patientgrupper behandlas av andra professioner • Fysioterapeuter och psykologer är ”specialister” på sina områden som erbjuder god och lämplig behandling till sina patientgrupper – för patienter som är rätt triagerade är det INTE bättre att gå till läkare! 2021 -09 -03 Närhälsan 38

t t o g t t E mpel exe Alingsås jourcentral 2018 -04 -18

t t o g t t E mpel exe Alingsås jourcentral 2018 -04 -18 Malin Sköld

Bakgrund • Nystartad jourcentral 1/1 2016 • Webbtidbok • Klagomål • Övertid/Stress Ånej, fel

Bakgrund • Nystartad jourcentral 1/1 2016 • Webbtidbok • Klagomål • Övertid/Stress Ånej, fel patient igen!!!!!

Förändring • Underskötersk a • Webbtidbok • Triage Fortsatt utveckling!!

Förändring • Underskötersk a • Webbtidbok • Triage Fortsatt utveckling!!

2018 -04 -18 42

2018 -04 -18 42

Besök per månad 1115 1018 948 891 Januari 940 970 934 881 Februari Mars

Besök per månad 1115 1018 948 891 Januari 940 970 934 881 Februari Mars 2016 2018 -04 -18 1049 1036 April Maj 2017 43

Läkarbesök 868 809 803 774 Februari Mars 2016 2018 -04 -18 727 700 699

Läkarbesök 868 809 803 774 Februari Mars 2016 2018 -04 -18 727 700 699 Januari 771 746 691 April Maj 2017 44

Procent - ssk - hem 51, 81 42, 50 38, 85 38, 57 34,

Procent - ssk - hem 51, 81 42, 50 38, 85 38, 57 34, 48 21, 14 17, 18 Januari 17, 28 15, 12 Februari Mars 2017 2018 -04 -18 18, 1 April Maj 2016 45

Resultat • Har fysioterapeut på prov varje tisdag på plats. • Utvecklande arbete för

Resultat • Har fysioterapeut på prov varje tisdag på plats. • Utvecklande arbete för sjuksköterskor – kompetenshöjande • Nöjda patienter. • God arbetsmiljö • Teamarbete • Frågor? ? ? Malin. skold@vgregion. se 2018 -04 -18 46

”Det finns inget att förlora, bara att vinna” 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 48

”Det finns inget att förlora, bara att vinna” 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 48

Pålitlig Omtänksam Nytänkande 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 49

Pålitlig Omtänksam Nytänkande 2018 -04 -18 Primärvårdstriage 49