Om kronolekter och gruppsprk Slang svordomar och ungdomssprk

  • Slides: 17
Download presentation
Om kronolekter och gruppspråk Slang, svordomar och ungdomsspråk http: //www. youtube. com/watch? v=mw. G

Om kronolekter och gruppspråk Slang, svordomar och ungdomsspråk http: //www. youtube. com/watch? v=mw. G 9 Wr. DK 5 b 8

Slang �Synonymer el varianter för redan existerande ord. �Ofta förekommer de för mat, pengar

Slang �Synonymer el varianter för redan existerande ord. �Ofta förekommer de för mat, pengar och för känsloladdade ord

Slangens funktioner �Skapa en viss egenskap eller attityd hos ett språk i en viss

Slangens funktioner �Skapa en viss egenskap eller attityd hos ett språk i en viss grupp. �Skapa gemenskap, ett gruppspråk �Ett sätt att hävda sig �Ett medel för att stänga ute andra så att de inte ska förstå �Fler?

Svordomar �En del av språket �Har alltid varit provocerande, gått in i förbjudna domäner

Svordomar �En del av språket �Har alltid varit provocerande, gått in i förbjudna domäner

Attityder till svodomar POSITIVA NEGATIVA � Folklighet � Kraftfullhet � Rättframhet � Obildning �

Attityder till svodomar POSITIVA NEGATIVA � Folklighet � Kraftfullhet � Rättframhet � Obildning � Dumhet � Låg social status

Vem svär? �Unga eller gamla? �Män eller kvinnor? �Utbildade eller outbildade?

Vem svär? �Unga eller gamla? �Män eller kvinnor? �Utbildade eller outbildade?

Gemensamt för slang och svordomar �De bryter mot en språklig norm och får därigenom

Gemensamt för slang och svordomar �De bryter mot en språklig norm och får därigenom kraft och blir laddade. �Det är inte bara att du använder att tabubelagt ord utan hur du använder ett ord.

När slangen blir en sociolekt? � http: //www. youtube. com/watch? v=mw. G 9 Wr.

När slangen blir en sociolekt? � http: //www. youtube. com/watch? v=mw. G 9 Wr. DK 5 b 8

Kronolekt = åldersrelaterat språk �Ungdomsspråk = intressant och nyskapande för forskare. Rör sig ofta

Kronolekt = åldersrelaterat språk �Ungdomsspråk = intressant och nyskapande för forskare. Rör sig ofta till det allmänna språkbruket. �Funktioner Visa identitet och tillhörighet, samtidigt ta avstånd från till exempel vuxenvärlden och även andra ungdomar.

Utmärkande drag �Talspråk med snabbt tempo �Ljudhärmade ord �Förstärkande ord �Lånade och påhittade ord,

Utmärkande drag �Talspråk med snabbt tempo �Ljudhärmade ord �Förstärkande ord �Lånade och påhittade ord, ofta anglicismer med även från andra språk �Ifyllnadsord �Generaliserande grupptitlar �Egna hälsningsfraser

Attityder till ungdomsspråk � Ofta negativt av äldre � Ovårdat � Slarvigt � Ouppfostrat

Attityder till ungdomsspråk � Ofta negativt av äldre � Ovårdat � Slarvigt � Ouppfostrat � Vitamininjektion som på kreativt sätt förnyar språket Fler attityder?

Slang, svordomar och ungdomsspråk en del av identitet? �Slang är kanske också ett sätt

Slang, svordomar och ungdomsspråk en del av identitet? �Slang är kanske också ett sätt att uttrycka sin identitet. �Beroende av fler faktorer än gruppen. �Till exempel miljö, situation och person. �Har vi alla en egen slangordslista?

Svenska ett eller flera språk? Eller lika många språk som individer? Om språklig variation

Svenska ett eller flera språk? Eller lika många språk som individer? Om språklig variation och identitet http: //www. youtube. com/watch? v=mw. G 9 Wr. DK 5 b 8 http: //www. youtube. com/watch? v=oqf 4 Dv. DIk. Sk

Språklig variation Vi uttrycker oss olika på grund av flera olika orsaker. Ålder Utbildning

Språklig variation Vi uttrycker oss olika på grund av flera olika orsaker. Ålder Utbildning Kön/genus Tekniska och samhälleliga förändringar Geografisk hemort Social bakgrund Vänner Yrke Intressen

Det finns ytterligare en sak… Situationen De flesta anpassar sitt språk efter var de

Det finns ytterligare en sak… Situationen De flesta anpassar sitt språk efter var de är och vem de pratar med eller skriver till. Informellt Formellt Begränsad kod Slang/Gruppspråk/Jargo ng Utökad kod Rikssvenska/sk olspråk?

Språksociologi �En relativt ny vetenskap �Studerar varför vi har det språk vi har och

Språksociologi �En relativt ny vetenskap �Studerar varför vi har det språk vi har och orsakerna till det. �Tidigare bara studerat språkets förändring över tid och plats. Nu kulturella och sociala faktorer. �Studerar också maktperspektiv på språk.

Terminologi �Sociolekt = beror på på sociala grupperingar, yrke, intressen, vänner osv. Har med

Terminologi �Sociolekt = beror på på sociala grupperingar, yrke, intressen, vänner osv. Har med identitet och livsstil att göra. Socialgruppstillhörighet? ? ? �Kronolekt= åldersrelaterat språk t ex ungdomsspråk �Sexolekt = köns/genusrelaterat språk �Jargong/Yrkesspråk = relaterat till ett intresse eller ett yrke.