Frn gen till protein Niklas Dahrn Innehllet i

  • Slides: 16
Download presentation
Från gen till protein Niklas Dahrén

Från gen till protein Niklas Dahrén

Innehållet i denna undervisningsfilm: • Vad är skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein?

Innehållet i denna undervisningsfilm: • Vad är skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein? • Hur kan vårt DNA avgöra hur vi ser ut och fungerar? Proteinernas uppbyggnad • • • Proteinernas funktioner Översikt över proteinsyntesen

Fler filmer på samma tema: Den genetiska koden Transkriptionen Translationen http: //www. youtube. com/Kemilektioner

Fler filmer på samma tema: Den genetiska koden Transkriptionen Translationen http: //www. youtube. com/Kemilektioner

Vad är skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein? Kromosom • En kromosom är

Vad är skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein? Kromosom • En kromosom är en DNA-molekyl som är tätt lindad runt ”histoner”. • Våra kroppsceller innehåller 46 kromosomer. • Våra könsceller innehåller 23 kromosomer. DNA-molekyl Gen Protein • En DNA-molekyl är en lång molekyl som består av två kedjor som är lindade runt varandra i form av en dubbel-spiral (kallas för dubbel-helix). • Mellan de båda kedjorna sitter kvävebaser som fungerar som ”stegpinnar” och håller fast de båda kedjorna i varandra. • En gen är en liten bit av en DNA-molekyl. • Varje DNA-molekyl innehåller ett stort antal gener. • Gen= proteinritning. • Det är ordningen av kvävebaser i genen som avgör hur proteinet ska se ut (och därmed också hur proteinet kommer fungera). • En lång aminosyrakedja. • Ordningen av kvävebaser i genen avgör vilka aminosyror som ska ingå i proteinet och i vilken ordning dessa ska sitta. • Varje protein har en specifik funktion som bestäms utifrån proteinets struktur. • Proteiner kan fungera som enzymer, hormoner, transportörer, receptorer etc.

Hur kan vårt DNA avgöra hur vi ser ut och fungerar? DNA-molekyl Gen (proteinritning)

Hur kan vårt DNA avgöra hur vi ser ut och fungerar? DNA-molekyl Gen (proteinritning) DNA-molekyl Genkopia (m. RNA) Gen Protein Organismens utseende och funktioner m. RNA Cellens utseende Protein Cellens funktioner

Hur kan generna göra så att två personer ser olika ut och har olika

Hur kan generna göra så att två personer ser olika ut och har olika egenskaper? Olika gener/genvarianter Olika proteiner bildas Olika utseende och olika egenskaper

Proteinernas funktioner Uppbyggnad (kollagen) Hormoner (insulin) Receptorer (insulinreceptorn) Enzymer (laktas) Signalsubstanser (dopamin) Immunförsvaret (antikroppar)

Proteinernas funktioner Uppbyggnad (kollagen) Hormoner (insulin) Receptorer (insulinreceptorn) Enzymer (laktas) Signalsubstanser (dopamin) Immunförsvaret (antikroppar) Transportörer (hemoglobin) Kanalproteiner (glut-4)

Proteinernas uppbyggnad • Alla proteiner är uppbyggda av olika aminosyror som är bundna till

Proteinernas uppbyggnad • Alla proteiner är uppbyggda av olika aminosyror som är bundna till varandra med s. k. peptidbindningar. Det finns 20 olika aminosyror. • De flesta proteiner är veckade och bildar en unik 3 -dimensionell struktur. • Strukturen bestämmer proteinets funktion.

Proteinerna vi äter bryts ned till fria aminosyror • Nästan allt vi äter innehåller

Proteinerna vi äter bryts ned till fria aminosyror • Nästan allt vi äter innehåller proteiner; kött, mjölk, ägg, fisk, grönsaker, pasta, potatis, ris, frukt etc. • I magsäcken och i tunntarmen spjälkas proteinerna (av saltsyra och enzymer) till fria aminosyror och tas upp i blodet. Ett protein Tunntarmen Enzym Blodkärl Fria aminosyror

Aminosyrorna transporteras till cellerna Cellkärna Ett protein byggs Proteinfabrik (ribosom) Aminosyrorna från födan transporteras

Aminosyrorna transporteras till cellerna Cellkärna Ett protein byggs Proteinfabrik (ribosom) Aminosyrorna från födan transporteras med blodet till kroppens alla celler. I cellen kommer aminosyrorna användas för att bygga de proteiner som cellen har behov av för tillfället. I cellen finns proteinfabriker som kallas för ribosomer. Aminosyror

Vad krävs för att ett nytt protein ska kunna tillverkas? Proteinritning Byggnadsmaterial gen aminosyror

Vad krävs för att ett nytt protein ska kunna tillverkas? Proteinritning Byggnadsmaterial gen aminosyror Kopia av proteinritningen m. RNA Energi ATP Proteinfabrik ribosom Transportbilar t. RNA

Översikt över proteinsyntesen Blodkärl Cell DNA-molekyl t. RNA (transportbilar) Gen (proteinritning) Cellkärna RNA-polymeras 1.

Översikt över proteinsyntesen Blodkärl Cell DNA-molekyl t. RNA (transportbilar) Gen (proteinritning) Cellkärna RNA-polymeras 1. Transkription Genkopia (m. RNA) Intron Exoner Spliceosome 2. Bearbetning av m. RNA 3. Transport av m. RNA till ribosomen Aminosyror (byggmaterial) 4. Translation Peptidbindning Ribosom (proteinfabrik) Gjord av: Niklas Dahrén

Till slut har vi fått en lång aminosyrakedja= ett protein!

Till slut har vi fått en lång aminosyrakedja= ett protein!

Sammanfattning över proteinsyntesen 1. Transkription: DNA-molekylen öppnas upp vid en specifik gen och enzymet

Sammanfattning över proteinsyntesen 1. Transkription: DNA-molekylen öppnas upp vid en specifik gen och enzymet RNApolymeras gör en genkopia (m. RNA ). 1. Transkription: 2. Bearbetning av genkopian ( m. RNA) 3. m. RNA: t transporteras ut ur cellkärnan: m. RNA: t bildas i cellkärnan medan ribosomerna finns utanför cellkärnan. m. RNA: t måste därför transporteras ut. 3. m. RNA: t transporteras ut ur cellkärnan 4. Translation: Ribosomen tillverkar ett protein genom att koppla samman ett stort antal aminosyror i rätt ordning. För att kunna göra detta måste ribosomen läsa instruktionen som står i genkopian. 4. Translation: Ett protein byggs Stora subenheten Lilla subenheten 2. Bearbetning av genkopian (m. RNA): Innan m. RNA: t kan användas i ribosomen måste det bearbetas. Det viktigaste som sker i denna bearbetning är att onödiga delar som kallas för ”introner” klipps bort. Efter det sammanfogas de viktiga delarna ”exonerna” med varandra. m. RNA

Biologins centrala dogma DNA Replikation (gener) Transkriptio n RNA (m. RNA, r. RNA, t.

Biologins centrala dogma DNA Replikation (gener) Transkriptio n RNA (m. RNA, r. RNA, t. RNA) Translation Protein

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner