Psykosocial ohlsa till rtt vrdgivare i rtt tid

  • Slides: 1
Download presentation
Psykosocial ohälsa till rätt vårdgivare i rätt tid Anette Sparf, verksamhetschef Victor Feldin, psykolog

Psykosocial ohälsa till rätt vårdgivare i rätt tid Anette Sparf, verksamhetschef Victor Feldin, psykolog Hanna Demitz Helin, psykolog Borbardha Qvarnström, kurator På ett halvår har det gått att förbättra tillgängligheten och styra om flödet så att majoriteten av patienterna kommer i kontakt med psykolog eller kurator först. Detta gäller patienter med upplevd psykosocial ohälsa som tex stress, sömnsvårigheter, oro, ångest, nedstämdhet mm Syfte/Mål Skapa tillgänglighet till psykolog och kurator för att erbjuda patienterna snabb tid för bedömning och snabb insättning av behandling. Därmed är förhoppningen att höja livskvalitén och minska ohälsan som ofta leder till långa sjukskrivningar och läkemedelsbehandling. Syftet är också att fler ska få möjlighet till psykolog/kurator behandling. Sammanfattning Helt uppfyllt målet gällande tillgänglighet till telefonkontakt, bedömningssamtal och behandling. Metod • Nulägesanalys • Testa olika förändringar gällande schemaläggning och flöden • Anställa en psykolog till • Ökad bredd gällande behandlingsalternativ ØSjälvhjälp ØPsykologisk rådgivning Detta har vi lärt/Slutsatser: • Rätt motiverade patienter när man själv ringer direkt till psykolog och kurator ØIndividuell psykologisk beh, KBT • Kortare tid till kontakt och bedömningar kan ge ØKBT via internet kortare behandlingsperioder och förhoppningsvis tillfrisknande/bättre livskvalité ØGruppterapi (stress/utmattning, smärta-stress, mindfulness, sömn, ångest och depression) • Måste finnas struktur för samarbete med läkare och sjuksköterskor ØStödsamtal Resultat Förbättrad tillgänglighet Nästa steg Patienterna ringer nu direkt till psykolog och kurator. Får kontakt samma dag. Tidigt samarbete med rehab samordnare Många hänvisas direkt till psykosociala samtal istället för läkartid. Tider för bedömningssamtal finns varje vecka. Alla tre i teamet har KBTkompetens. Starta gruppbehandling för ångest/depression Fortlöpande följa upp tillgängligheten inom enheten! Kontakt: Anette Sparf, Rosenhälsan 070 297 62 03