Inkpsrutiner Kp rtt produkt till rtt pris resursanskaffning

  • Slides: 10
Download presentation
Inköpsrutiner

Inköpsrutiner

Köp rätt produkt till rätt pris (resursanskaffning) Vilka inköp gör ett företag: • •

Köp rätt produkt till rätt pris (resursanskaffning) Vilka inköp gör ett företag: • • • Material (råvaror), för egen tillverkning Handelsvaror, avsedda för att säljas vidare till konsument Förbrukningsvaror, tex verktyg, reklammaterial Investeringsvaror, tex. maskiner Servicetjänster, tex underhåll, reparationer Konsulttjänster, tex. teknisk rådgivning

Köpprocessens olika steg: 1. 2. 3. 4. 5. Vilket är behovet vi har och

Köpprocessens olika steg: 1. 2. 3. 4. 5. Vilket är behovet vi har och hur ser den ekonomiska ställningen ut. Tar in olika alternativ och kartlägger dem. Man jämför de olika alternativen och värderar dem mot varandra. Inköp, man beslutar och gör en beställning. Inköpet utvärderas.

Inköpsrutiner • Inköpsanmodan internt • En anbudsbegäran skickas till olika leverantörer • Olika anbud

Inköpsrutiner • Inköpsanmodan internt • En anbudsbegäran skickas till olika leverantörer • Olika anbud (offerter) kommer, sammanställs och utvärderas. Man väljer • • • leverantör. En beställning görs. Varan levereras. Leveransen bevakas och kontrolleras mot följesedel. Eventuella fel meddelas till leverantören(reklamation) En räkning, faktura, kommer från leverantören. Betalning sker.

Avtalslagen En grundläggande regel företag och privatpersoner är att det man har kommit överens

Avtalslagen En grundläggande regel företag och privatpersoner är att det man har kommit överens om – avtalat – ska hållas. Man ska helt enkelt kunna lita på varandra.

Anbud och accept Ett avtal kan vara • Skriftligt • Muntligt Den som har

Anbud och accept Ett avtal kan vara • Skriftligt • Muntligt Den som har givit erbjudande har lämnat ett anbud. Den som har tackat ja har lämnat en accept. Anbud + accept = Avtal

Oren accept och sen accept Oren accept, är när man har gjort ändringar i

Oren accept och sen accept Oren accept, är när man har gjort ändringar i anbudet, detta blir då ett nytt anbud som accepteras eller förkastas. Sen accept, ett muntligt anbud skall besvaras omgående, medan ett skriftligt besvaras inom skälig tid eller den tid anbudsgivaren begär.

Avtal med olika villkor Betalningsvillkor: • Anges vilken tid (kredittid) köparen får dröja med

Avtal med olika villkor Betalningsvillkor: • Anges vilken tid (kredittid) köparen får dröja med betalningen. • Dröjsmålsränta • Kassarabatt. Tex. Ifall man betalar snabbare än kredittiden inom 10 dagar. Leveransvillkor: • Anger vem som skall betala frakten • Vem som ansvarar för varan under transporten • Finns inte det några leveransvillkor gäller köplagen, vilket säger att säljaren står för allt fram till köparen.

Hur löser man en tvist Vanligaste är att säljaren och köparen löser tvister och

Hur löser man en tvist Vanligaste är att säljaren och köparen löser tvister och tolkningar av avtalet med en förhandling. (man vill behålla goda relationer för kommande affärer) Löser inte förhandlingen konflikten sker konfliktlösningen i domstol s k. tvistemål. Ibland kan konflikten lösas av en skiljenämnd. Den består av tre jurister en från varje part samt en tredje som är gemensamt utsedd. Detta för att slippa domslut som är offentlig handling.

EDI Eletronic Data Interchange 1. Beställningen förs över till säljarens dator 2. Transport- och

EDI Eletronic Data Interchange 1. Beställningen förs över till säljarens dator 2. Transport- och ev. tullhantering skapas och sänds till berörda myndigheter 3. Faktura skapas och sänds till köparens dator 4. När varorna har kontrollerats skickas betalningen till säljarens bank. Det säljande företaget slipper ränte- och valutaförluster