Lag och Rtt Rtt och fel Lagarna r

  • Slides: 10
Download presentation
Lag och Rätt

Lag och Rätt

Rätt och fel • Lagarna är samhällets viktigaste regler. • De gäller över allt

Rätt och fel • Lagarna är samhällets viktigaste regler. • De gäller över allt och för alla människor. • Lagarna stiftas av riksdagen. • I Sverige är det polisen som håller ordning i samhället och griper brottslingar. • Den som bryter mot ett brott kan ställas inför rätta i domstol.

Straff eller vård? • Förr straffades den som bröt mot en lag mycket hårt.

Straff eller vård? • Förr straffades den som bröt mot en lag mycket hårt. I värsta fall med döden. • Idag är det vanligare att samhället ger vård och hjälper den som har begått ett brott. • Det är inte säkert att hårda straff hindrar brottslingen från att begå nya brott.

Moral och andra regler • Vår moral är en sorts inre regler. Den säger

Moral och andra regler • Vår moral är en sorts inre regler. Den säger hur vi bör bete oss mot andra människor. • Våra uppfostran, våra vanor och vår kultur spelar in för vad som känns moraliskt rätt och fel. • Samhället måste ha regler och lagar för att det ska fungera praktiskt och säkert.

Lagarna • Politikerna stiftar lagarna. • De gäller överallt i samhället. • Folket kan

Lagarna • Politikerna stiftar lagarna. • De gäller överallt i samhället. • Folket kan påverka lagarna genom att välja kloka politiker. • Det finns över tusen lagar i Sverige. • Jurister är experter på lagar och lagstiftning. • Jurister håller reda på alla lagar och hjälper polisen. • Nya lagar kommer till och gamla tas bort.

Grundlagarna Åsiktsfrihet – Ingen ska straffas för sina åsikter eller tvingas tycka på ett

Grundlagarna Åsiktsfrihet – Ingen ska straffas för sina åsikter eller tvingas tycka på ett visst sätt. Mötesfrihet – Alla får ordna möten och demonstrationer. Tryckfrihet och yttrandefrihet – Alla får ge ut tidningar, göra hemsidor, prata i radio eller tv för att föra ut sina åsikter. Föreningsfrihet – i får samarbeta med andra människor i föreningar. Religionsfrihet – Alla har rätt att utöva sin religion.

Lag och rätt • Polisen och domstolarna ser till att lagarna följs och att

Lag och rätt • Polisen och domstolarna ser till att lagarna följs och att rättvisa skipas när ett brott begåtts. • När någon bryter mot ett brott ingriper polisen och låser in hen tillfälligt i en cell på häktet. • I häktet sitter den misstänkte tills åklagaren undersökt fallet. • Åklagaren avgör vad som ska ske med en person som misstänkts ha begått ett brott (släppas fri, straffas direkt med böter, eller väcka åtal). • Åtal betyder att brottet ska prövas i domstol.

Domstolen • Rättegång – då avgörs det om den misstänkte är skyldig eller inte.

Domstolen • Rättegång – då avgörs det om den misstänkte är skyldig eller inte. • Åklagare – försöker genom åtal bevisa att den misstänkte är skyldig till brottet. • Domaren – leder rättegången. Hen beslutar om den åtalade är skyldig eller ej. • Försvararen – hjälper den åtalade så att hen blir rättvist dömd. Kallas ofta advokat. • Vittnen – de personer som vet något om händelsen.

Brott och straff • • Böter – det vanligaste straffet. Brottslingen får betala pengar.

Brott och straff • • Böter – det vanligaste straffet. Brottslingen får betala pengar. Livs tids fängelse – det hårdaste straffet i Sverige. Förr - användes straff för att hämnas. Nu – används straff för att hindra människor att göra nya brott samt skydda samhället. • Kriminalvården – den del av samhället (ex fängelser) som försöker hjälpa brottslingar att inte begå fler brott. • Skyddstillsyn – brottslingen får leva utanför samhället men med kontakt av en övervakare. • Samhällstjänst – brottslingen får utföra någon arbetsuppgift utan att få lön.

Unga och brott • Barn under 15 år är inte straffmyndiga. Det betyder att

Unga och brott • Barn under 15 år är inte straffmyndiga. Det betyder att de inte kan åtalas inför domstol. • De vanligaste brotten är ”plankning” på kollektivtrafiken samt snatteri. • De allvarligaste brotten begås av en liten grupp ungdomar som är vana brottslingar.