Tahap Penguasaan TP DSKP KSSR Semakan Matematik Matematik

  • Slides: 16
Download presentation
Tahap Penguasaan (TP) DSKP KSSR Semakan Matematik

Tahap Penguasaan (TP) DSKP KSSR Semakan Matematik

Matematik TAHUN 1

Matematik TAHUN 1

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 100 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang nombor

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 100 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100. 2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. 3 • • 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif. Menganggar dan membundar sebarang nombor. Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan perbendaharaan kata dan simbol

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan perbendaharaan kata dan simbol yang membawa maksud tambah, tolak dan sama dengan. 2 Menyatakan secara spontan fakta asas tambah dan tolak. 3 Menambah dan menolak hingga dua nombor dalam lingkungan 100, menulis ayat matematik tambah berulang dan tolak berturut-turut serta menentukan kewajaran jawapan. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan dan penolakan dua nombor secara kreatif dan inovatif.

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan: • Mata wang Malaysia dalam

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan: • Mata wang Malaysia dalam bentuk duit syiling dan wang kertas, • Sumber kewangan dan simpanan. 2 Menyelesaikan ayat matematik melibatkan wang. 3 • • 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif. Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang. Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan.

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan waktu dan urutan

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari. 2 Menamakan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. 3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan pecahan jam. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.

Matematik TAHUN 2

Matematik TAHUN 2

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 1000 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang nombor

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 1000 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang nombor hingga 1000. 2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. 3 • • 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor dengan kreatif dan inovatif. Menganggar dan membundar sebarang nombor. Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas. 2 Menentukan dan menerangkan ayat matematik yang melibatkan operasi asas. 3 Menyelesaikan ayat matematik dan menentukan kewajaran jawapan yang melibatkan operasi asas. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi asas. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi asas dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi asas secara kreatif dan inovatif.

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan wang hingga RM 100. 2

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan wang hingga RM 100. 2 Menentukan nilai wang hingga RM 100. 3 • • 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif. Menentukan kewajaran jawapan bagi penyelesaian ayat matematik melibatkan wang. Menjelaskan pengurusan kewangan yang efektif.

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan tanda senggatan lima

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan tanda senggatan lima minit pada muka jam dan boleh menyatakan waktu dalam jam dan minit. 2 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan dan angka dan sebaliknya serta menyatakan hari dengan jam dengan minit. 3 Merekodkan waktu dalam jam dan minit serta menentukan kewajaran jawapannya. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.

Matematik TAHUN 3

Matematik TAHUN 3

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang

STANDARD PRESTASI - NOMBOR BULAT HINGGA 10 000 TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Menyatakan sebarang nombor hingga 10 000. 2 Menjelaskan nilai nombor hingga 10 000. 3 • • • 4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000. 5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan nombor hingga 10 000 dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan nombor hingga 10 000 secara kreatif dan inovatif. Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor mengikut tertib. Menganggar dan membundar sebarang nombor. Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan

STANDARD PRESTASI – OPERASI ASAS TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak. 2 Menerangkan prosedur bagi operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak. 3 Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak. 4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak. 5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan operasi asas dan operasi bergabung tambah dan tolak secara kreatif dan inovatif.

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN Mengenal mata wang negara ASEAN. Menyatakan nilai

STANDARD PRESTASI – WANG TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN Mengenal mata wang negara ASEAN. Menyatakan nilai wang RM 1 dengan nilai mata wang negara lain. 1 • • 2 Menjelaskan simpanan dan pelaburan dalam memenuhi keperluan dan kehendak masa depan. 3 Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik operasi asas dan operasi bergabung melibatkan wang. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan wang secara kreatif dan inovatif.

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca waktu sebelum, semasa

STANDARD PRESTASI – MASA DAN WAKTU TAHAP PENGUASAAN PENYATAAN 1 Membaca waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti serta membaca kalendar. 2 Menerangkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. 3 Merekodkan aktiviti, mendapatkan maklumat daripada jadual dan kalendar, dan menyelesaikan ayat matematik melibatkan masa. 4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dan waktu dengan pelbagai strategi. 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan masa dan waktu secara kreatif dan inovatif.