SVLinfo 2019 LUNDS TEKNISKA HGSKOLA Lunds Tekniska Hgskola

  • Slides: 28
Download presentation
SVL-info 2019 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren

SVL-info 2019 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Hur mår ni? Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Hur mår ni? Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Studentservice/Studie-och karriärvägledningen • www. student. lth. se/studievagledning/ – Individuell studieplanering – Coachning – Stöd

Studentservice/Studie-och karriärvägledningen • www. student. lth. se/studievagledning/ – Individuell studieplanering – Coachning – Stöd i studierelaterade praktiska frågor – Kursval – Uppföljning – Studieuppehåll/studieavbrott/byte – Tystnadsplikt • Boka tid via e-post eller besök drop-in kl. 12. 00 -13. 00, tisdagar läsvecka 1 -7, vån 5 Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Vision • LTH – en plats för drömmar och upptäckter Lunds Tekniska Högskola |

Vision • LTH – en plats för drömmar och upptäckter Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Universitetsutbildning – vad är nytt? • Ett högre stadie än gymnasieskolan, ny studieteknik •

Universitetsutbildning – vad är nytt? • Ett högre stadie än gymnasieskolan, ny studieteknik • Ingen närvarokontroll, men du behöver vara närvarande • Du måste prestera poäng för att komma vidare i utbildningen • Frihet under ansvar, planering krävs Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Hur mycket ska jag studera? • Heltid – 45 -50 timmar i veckan •

Hur mycket ska jag studera? • Heltid – 45 -50 timmar i veckan • Beroende på tidigare kunskaper kan det krävas mer tid • Studie- och karriärvägledaren kan hjälpa till att planera studierna över längre tid vid behov • Det är viktigt att planera sina studier och vara närvarande i studiemiljön även när det inte är obligatoriskt! Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Praktiskt - vad behöver DU göra? • student. lth. se • Håll koll på

Praktiskt - vad behöver DU göra? • student. lth. se • Håll koll på din studentmejl – välj vilken via Studentportalen • Anmäl dig till kurser • Kursregistrera dig • Anmäl dig till tentamen • Använd läro- och timplan • Se över ditt schema • Sätt dig in i CSN: s krav Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Studiehandboken KS: Kursplan KE: Kursplan (engelska) U: Kursutvärderingar W: Kurshemsida T: Tentamensdatum • En

Studiehandboken KS: Kursplan KE: Kursplan (engelska) U: Kursutvärderingar W: Kurshemsida T: Tentamensdatum • En kursplan beskriver antal högskolepoäng, kursens nivå, mål, krav på särskild behörighet, hur kursen examineras, kurslitteratur, vem som är kursansvarig m. m. • https: //kurser. lth. se/lot/? lasar=19_20&val=program&prog=D Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Kursanmälan • Innebär att du avser läsa en viss kurs och att institutionen alltså

Kursanmälan • Innebär att du avser läsa en viss kurs och att institutionen alltså kan räkna med att du kommer att läsa kursen, vid beräkning av antal salar, övningsledare, labbar m. m. • Du ska anmäla dig till alla kurser - även obligatoriska • Du får mejl när det är dags för kursanmälan inför varje läsperiod ([email protected] lu. se) • Om du har glömt bort att kursanmäla dig i tid och vill göra en efteranmälan, kontakta kursansvarig lärare eller kurssekreterare på institutionen Institutionen har ingen skyldighet att ta emot studenter som inte anmält sig i tid Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Kursregistrering • Varje läsperiod • Logga in via www. student. lu. se • För

Kursregistrering • Varje läsperiod • Logga in via www. student. lu. se • För läsperiod 1 ska du registrera dig på: – EDAA 60 Datorer och användning – EDAA 45 Programmering, grundkurs – FMAA 05 Endimensionell analys Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Tillgodoräknande av kurs • Om du har läst kurser sedan tidigare: – www. lth.

Tillgodoräknande av kurs • Om du har läst kurser sedan tidigare: – www. lth. se/utbildning/antagning-ochbehoerighet/tillgodoraeknande/ • Du kan få hjälp med att göra en individuell studieplan! • Mer hjälp: fredag 30/8 kl. 13 i lokal Snick på våning 5 Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Tentamensanmälan • Inför samtliga skriftliga salstentor är det obligatoriskt att anmäla sig – både

Tentamensanmälan • Inför samtliga skriftliga salstentor är det obligatoriskt att anmäla sig – både ordinarie tentor och omtentor • All anmälan sker via www. student. lu. se och du får påminnelse via mejl • Det är aldrig är en rättighet att få skriva en tenta om man inte anmält sig i förväg (inte heller på ordinarie tentor). Om det finns plats kvar finns en möjlighet att få skriva tentan även om du inte har anmält sig • Tentan rättas anonymt om du anmält dig i tid Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Examenskrav • Årskurs 1 -3: grundblock med obligatoriska kurser om 180 hp • Årskurs

Examenskrav • Årskurs 1 -3: grundblock med obligatoriska kurser om 180 hp • Årskurs 4 -5: val av specialisering – 45 hp varav minst 30 hp på A-nivå. • Examensarbete 30 hp • Valfria kurser: 45 hp – varav 15 hp kan ha lästs utanför programmet • Totalt 300 hp varav minst 75 är på A-nivå Studiehandboken http: //www. student. lth. se/studieinformation/studiehandboken/ Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Schema - www. student. lth. se/schema/ • Studentgrupp: D 1 • Undergrupp: D 1.

Schema - www. student. lth. se/schema/ • Studentgrupp: D 1 • Undergrupp: D 1. 01 – D 1. 12 Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

CSN – Centrala studiestödsnämnden • Sök alltid studiemedel för två terminer! Ni har endast

CSN – Centrala studiestödsnämnden • Sök alltid studiemedel för två terminer! Ni har endast fyra veckor på er att göra en ändringsanmälan, så gör det nu! • Poänggränsen första året du har studiemedel är 37, 5 hp för ett läsår (höst- och vårtermin) • Om du har haft CSN tidigare så är poänggränsen 45 hp per läsår • För att få utbetalning av studiemedel krävs: – Kursregistrering, www. student. lu. se – Studieförsäkran till CSN, www. csn. se Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Ny student och förälder? • Studie- och karriärvägledningen vid LTH vill bjuda dig på

Ny student och förälder? • Studie- och karriärvägledningen vid LTH vill bjuda dig på en enkel lunch och samtidigt ge dig tips på sådant som hjälper till att underlätta pusslet med studier och barn. Tipsen får du från andra studenter på LTH som också är föräldrar. • Välkommen måndagen den 2 september kl. 12. 15 till sal Hollywood i Kårhuset. Anmälan sker senast torsdagen den 29 augusti till din studie- och karriärvägledare Åsa K Nilsson, anmäl eventuell specialkost. Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Åka utomlands? • Utbytesstudier 1 -2 terminer – ansökan tidigast i årskurs 3 –

Åka utomlands? • Utbytesstudier 1 -2 terminer – ansökan tidigast i årskurs 3 – åker iväg årskurs 4 eller 5 • Kinainriktning – Studenter på C, D och E – ansökan i maj årskurs 1, krav att ha tagit 37 hp – Kurser i årskurs 2, termin 5 i Beijing • University of Waterloo – ansökan i jan/feb årskurs 2 – Åker iväg termin 5 i årskurs 3 • Examensarbete Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Vad gäller om jag tar studieuppehåll? • Du kan tidigast ansöka om studieuppehåll efter

Vad gäller om jag tar studieuppehåll? • Du kan tidigast ansöka om studieuppehåll efter ett halvårs studier • Du ska fylla i en anmälan om studieuppehåll. Läs noga igenom vad som gäller: http: //www. student. lth. se/studieinformation/uppehall/ • Om du har studentbostad hos AF Bostäder - tänk på deras regler Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Missa inte • September, läsvecka 1 -2, gruppcoachning • 24 september föreläsning om studieteknik

Missa inte • September, läsvecka 1 -2, gruppcoachning • 24 september föreläsning om studieteknik med Björn Liljeqvist Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Programmering, grundkurs • http: //cs. lth. se/pgk/bokpaket för beställning av kursböcker till självkostnadspris •

Programmering, grundkurs • http: //cs. lth. se/pgk/bokpaket för beställning av kursböcker till självkostnadspris • http: //cs. lth. se/pgk/introsurvey för gruppindelningsunderlag Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Sammanfattningsvis • Läs din e-post minst en gång i veckan • Kolla upp kommande

Sammanfattningsvis • Läs din e-post minst en gång i veckan • Kolla upp kommande kursers förkunskapskrav • Anmäl dig till kurser i tid • Anmäl dig till tentor – i tid för anonym rättning • CSN och LTH kräver kursregistrering Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Kontakta mig • asa_k. nilsson@lth. lu. se • 046 - 222 71 89 •

Kontakta mig • asa_k. [email protected] lu. se • 046 - 222 71 89 • Boka tid via e-post • Drop-in tisdagar kl. 12. 00 -13. 00 i läsvecka 1 -7 • Besöksadress: Studentservice, E-huset, våning 5 Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Kuratorsverksamhet, LTH • Emma Hammarlund, emma. hammarlund@lth. lu. se, 046 -222 72 47 •

Kuratorsverksamhet, LTH • Emma Hammarlund, emma. [email protected] lu. se, 046 -222 72 47 • Sitter i E-huset, femte våningen • www. student. lth. se/stod-i-studierna/kuratorer-lth/ Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Pedagogiskt stöd • Du som har en funktionsvariation kan få hjälp med: – anteckningsstöd

Pedagogiskt stöd • Du som har en funktionsvariation kan få hjälp med: – anteckningsstöd – anpassad tentamen – talböcker – stöd av mentor – läs- och skrivutredning – studieteknisk kartläggning m. m. • Christina Rowa, christina. [email protected] lu. se, 046 -222 70 50 • www. lu. se/pedagogisktstod Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Stöd • Sjukanmälan – till Försäkringskassan, CSN och kursansvarig • Studenthälsan • Pedagogiskt stöd

Stöd • Sjukanmälan – till Försäkringskassan, CSN och kursansvarig • Studenthälsan • Pedagogiskt stöd • LTH: s kuratorer • Studentprästerna • Studie- och karriärvägledningen • Programplanerare/Programledningen Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Lycka till med era studier! Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren

Lycka till med era studier! Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar

Lunds Tekniska Högskola | 2019 | Studie- och karriärvägledaren informerar