Repetition av grundlggande grammatik i tyska sprket Cecilia

  • Slides: 20
Download presentation
Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket Cecilia Härsing, Skogstorpsskolan, Skogstorp – www. lektion.

Repetition av grundläggande grammatik i tyska språket Cecilia Härsing, Skogstorpsskolan, Skogstorp – www. lektion. se

Presens av haben ich du er, sie, es wir ihr sie Sie habe hast

Presens av haben ich du er, sie, es wir ihr sie Sie habe hast haben habt haben

Presens av sein ich du er, sie, es wir ihr sie Sie bin bist

Presens av sein ich du er, sie, es wir ihr sie Sie bin bist sind seid sind

Presens av regelbundna verb ich du er, sie, es wir ihr sie Sie wohnst

Presens av regelbundna verb ich du er, sie, es wir ihr sie Sie wohnst wohnen wohnt wohnen -e -st -t -en -en

Presens av verb med omljud ich fahre -e du fährst -st er, sie, es

Presens av verb med omljud ich fahre -e du fährst -st er, sie, es fährt -t wir fahren -en ihr fahrt -t sie fahren -en Andra och tredje person singular får prickar!

Presens av verb med omljud Omljud innebär inte bara prickar. Vokalerna kan ändras så

Presens av verb med omljud Omljud innebär inte bara prickar. Vokalerna kan ändras så här: e – ie eller i a–ä au - äu ich esse sehe laufe du isst siehst läufst er, sie, es isst sieht läuft wir essen sehen laufen ihr esst seht lauft Några så här!sehen sie mycket vanliga verb böjs essen lesen, sehen, essen, geben, nehmen, sprechen, laufen treffen, fahren, schlafen, laufen Sie essen sehen laufen

Ackusativobjekt 1. Vad händer? 2. Vem gör något? 3. Vad gör denna någon? Har

Ackusativobjekt 1. Vad händer? 2. Vem gör något? 3. Vad gör denna någon? Har du en bror? p s a. o. predikat subjekt ack. obj.

Ackusativobjekt, forts. Har du en bror? p s a. o. Vi vet att bror

Ackusativobjekt, forts. Har du en bror? p s a. o. Vi vet att bror ska stå i ackustiv. Då måste vi kunna rutan: maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die

Prepositioner med ackusativ durch für gegen ohne um genom för, till mot utan omkring,

Prepositioner med ackusativ durch für gegen ohne um genom för, till mot utan omkring, runt maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die

Prepositioner med dativ aus auβer bei gegenüber mit nach seit von zu ur, från

Prepositioner med dativ aus auβer bei gegenüber mit nach seit von zu ur, från utom hos, vid mittemot med efter, till sedan från, av till

Prepositioner med dativ, forts. maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das

Prepositioner med dativ, forts. maskulinum femininum neutrum plural nominativ der ein die eine das ein die ackusativ den einen die eine das ein die dativ dem einem der einer dem einem den+n zu + der = zur zu + dem = zum

Perfekt av regelbundna verb Perfekt = vad man har gjort ich du er, sie,

Perfekt av regelbundna verb Perfekt = vad man har gjort ich du er, sie, es wir ihr sie Sie habe hast haben habt haben ge + stammen av verbet + t Vadå stammen? ? ? 1. ta verbet i grundform: wohnen 2. ta bort –en på slutet: wohn är alltså stammen.

Perfekt av regelbundna verb, forts. Mer att tänka på: • ibland måste man lägga

Perfekt av regelbundna verb, forts. Mer att tänka på: • ibland måste man lägga till ett extra –e för att kunna uttala ordet: till exempel gearbeitet, gerechnet, geöffnet. • man lägger inte till ge- i början av ord som börjar på be-, ent-, er-, ver-, zer ich habe besucht ich habe erzählt jag har besökt jag har berättat • man lägger inte till ge- i början av ord som slutar på -ieren ich habe fotografiert ich habe trainiert jag har fotograferat jag har tränat

Perfekt av oregelbundna verb ich du er, sie, es wir ihr sie Sie habe

Perfekt av oregelbundna verb ich du er, sie, es wir ihr sie Sie habe hast haben habt haben ge + stammen av verbet + en Tänk på: 1. slutar på –en 2. får ofta vokalväxling 3. måste plugga in eller slå upp

Perfekt av oregelbundna verb med sein En grupp verb bildar perfekt med sein istället

Perfekt av oregelbundna verb med sein En grupp verb bildar perfekt med sein istället för haben. Det är verb som ofta uttrycker att man förflyttar sig: fahren, fliegen, gehen, kommen, laufen Även: sein, werden, bleiben ich du er, sie, es wir ihr sie Sie bin bist sind seid sind ge + stammen av verbet + en

Modala hjälpverb i presens Huvudverbet placeras sist i meningen! Så här böjer man können:

Modala hjälpverb i presens Huvudverbet placeras sist i meningen! Så här böjer man können: ich kann 1. Vokalväxling i singular. du kannst 2. ich och er heter lika! er kann Modala hjälpverb wir können dürfen få ihr könnt können kunna mögen tycka om sie können müssen vara tvungen att sollen bör, ska Sie können wollen vill, ska

Sein, werden, bleiben Svenska vara bli stanna kvar Infinitiv sein werden bleiben Imperfekt war

Sein, werden, bleiben Svenska vara bli stanna kvar Infinitiv sein werden bleiben Imperfekt war wurde blieb Perfekt ist gewesen ist geworden ist geblieben Vanliga verb! Plugga in!

Personliga pronomen Nominativ Ackusativ Dativ ich mir du dich dir er ihn ihm es

Personliga pronomen Nominativ Ackusativ Dativ ich mir du dich dir er ihn ihm es es ihm sie ihr wir uns ihr euch sie ihnen Sie Ihnen

Relativa pronomen är småord som syftar tillbaka på ordet innan. Ordet som är ett

Relativa pronomen är småord som syftar tillbaka på ordet innan. Ordet som är ett vanligt relativt pronomen. Titta här: Da ist die Frau, die kurz ist. Där är kvinnan, som är kort. Da ist der Mann, der kurz ist. Där är mannen, som är kort. Da ist das Kind, das kurz ist. Där är barnet, som är kort. Det relativa pronomenet heter samma sak som den bestämda artikeln hos ordet syftar tillbaka på.

Klockan prick – sätt Uhr efter: Klockan är ett = Es ist ein Uhr.

Klockan prick – sätt Uhr efter: Klockan är ett = Es ist ein Uhr. i = vor över = nach halv = halb kvart = Viertel Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?