Razvoj ljudskih resursa za modernu javnu upravu Zora

  • Slides: 21
Download presentation
Razvoj ljudskih resursa za modernu javnu upravu Zora Konjović Univerzitet u Novom Sadu konjovic.

Razvoj ljudskih resursa za modernu javnu upravu Zora Konjović Univerzitet u Novom Sadu konjovic. zora@gmail. com

Sadržaj • • Motivacija Cilj Jedan pokušaj dostizanja cilja Zaključci i predlog

Sadržaj • • Motivacija Cilj Jedan pokušaj dostizanja cilja Zaključci i predlog

Motivacija • Ljudski resursi su ključni faktor razvoja moderne uprave • Neko treba da

Motivacija • Ljudski resursi su ključni faktor razvoja moderne uprave • Neko treba da obezbedi – Kadrove koji odgovaraju potrebama javne uprave i administracije • Kratkoročne potrebe, dugoročne potrebe – Znanja veštine koja pojedincima omogućuju da kompetentno obavljaju poslove • Trenutno, u celokupnom radnom veku – Ko je to, odnosno ko će da kaže šta su potrebe – definisati obrazovne prilike • Na raspolaganju su – Formalno obrazovanje • Obrazovanje je osnovna delatnost (garancija kvaliteta? ), orijentacija na dugoročne potrebe – Neformalno obrazovanje • Obrazovanje je sporedna delatnost (pitanje kvaliteta? ), orijentacija ka kratkoročnim potrebama – Šta od ponuđenog može da koristi javna uprava i administracija za svoje potrebe – oglasiti obrazovne prilike

Cilj • Da pokušamo da odgovorima na pitanja – Šta treba naučiti? • Potrebe

Cilj • Da pokušamo da odgovorima na pitanja – Šta treba naučiti? • Potrebe poslodavaca • Potrebe radne snage – Ko pruža mogućnosti učenja • Formalno obrazovanje • Neformalno obrazovanje

Jedan pokušaj dostizanja cilja • • • Tempus projekat INCOMING Cilj: razvoj kurikuluma za

Jedan pokušaj dostizanja cilja • • • Tempus projekat INCOMING Cilj: razvoj kurikuluma za interdisciplinarno obrazovanje u IKT oblasti sa ciljem zadovoljavanja potreba tržišta rada uz unapređenje međuinstitucionalne saradnje obrazovnih institucija iz Srbije Učesnici u projektu – Iz Srbije: • • Univerziteti (UBG, UNS, UKG, Univerzitet Metropoliten) Nacionalni savet za visoko obrazovanje Privredna komora Com. Trade Solutions Engineering – Strani partneri • Univerzitet Talin, Estonija • Unverzitet Aberdin, Velika Britanija • Unverzitet Krit, Grčka – Kurikulumi za nivo • Osnovnih akademskih studija • Master akademskih studija • Doktorskih akademskih studija

INCOMING na UNS • Razvija se master studijski program “IKT za javnu upravu i

INCOMING na UNS • Razvija se master studijski program “IKT za javnu upravu i administraciju” – 120 ESPB kredita – 60 ESPB kredita • Cilj je obrazovanje IKT profesionalaca za – Napredno korišćenje IKT u javnoj upravi i administraciji – Razvoj softverskih rešenja za potrebe javne uprave i administracije • Studijski program se realizuje u okviru Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI) • Akreditacija studijskog programa je u toku • Prva generacija studenata ne plaća troškove studija

Struktura studijskih programa • • Opšti predmeti Opšte-stručni predmeti Ekonomija, finansije, pravo Informacione tehnologije

Struktura studijskih programa • • Opšti predmeti Opšte-stručni predmeti Ekonomija, finansije, pravo Informacione tehnologije i sistemi

Opšti predmeti • Koncepti i principi informacionog društva • Javna uprava i administracija –

Opšti predmeti • Koncepti i principi informacionog društva • Javna uprava i administracija – Struktura – Funkcionisanje

Opšte-stručni predmeti • Tehnologije e. Uprave • Interoperabilnost u e. Upravi • Informaciona bezbednost

Opšte-stručni predmeti • Tehnologije e. Uprave • Interoperabilnost u e. Upravi • Informaciona bezbednost

Ekonomija, finansije, pravo • • Osnovi ekonomije Upravljanje finansijama javnog sektora Poreski sistem i

Ekonomija, finansije, pravo • • Osnovi ekonomije Upravljanje finansijama javnog sektora Poreski sistem i politike Evropske Unije Pravo Evropske Unije

Informacione tehnologije i sistemi • • • • Upravljanje digitalnim dokumentima Upravljanje poslovnim procesima

Informacione tehnologije i sistemi • • • • Upravljanje digitalnim dokumentima Upravljanje poslovnim procesima Pravna informatika Poslovna informatika e. Pravosuđe Otkrivanje znanja i upravljanje znanjem Upravljanje radnim tokovima Servisno orijentisane arhitekture Razvoj mobilnih aplikacija Poslovna inteligencija Sistemi elektronskog plaćanja Savremene obrazovne tehnologije i standardi Društvene mreže

Studijski program 120 ESPB • • 4 semestra Fokus na IKT Vrlo obuhvatan skup

Studijski program 120 ESPB • • 4 semestra Fokus na IKT Vrlo obuhvatan skup kurseva Dodatni timski projekat

I i II semestar ICTPGA 001 ICTPGA 002 SEM 013 Koncepti i principi informacionog

I i II semestar ICTPGA 001 ICTPGA 002 SEM 013 Koncepti i principi informacionog društva Javna uprava i administracija Tehnologije e. Uprave Izborni 1: Informacione tehnologije i sistemi I ( 1 od 2) ICTPGA 010 Upravljanje digitalnim dokumentima E 2521 Upravljanje poslovnim procesima II semestar ICTPGA 003 Pravna informatika ICTPGA 004 Poslovna informatika Izborni 2: Informacione tehnologije i sistemi II ( 1 od 2) ICTPGA 005 Interoperabilnost u e. Upravi ICTPGA 008 e. Pravosuđe Izborni 3: Informacione tehnologije i sistemi III ( 1 od 2) E 2526 E 2536 Servisno orijentisane arhitekture Razvoj mobilnih aplikacija Izborni 4: Upravljanje resursima ( 1 od 3) ICTPGA 006 Upravljanje IT projektima GI 501 Geoportali i geoprostorni servisi E 2537 Upravljanje IT resursima Izborni 5: Informacione tehnologije i sistemi IV (1 od 3) E 2527 Poslovna inteligencija ICTPGA 007 Otkrivanje znanja i upravljanje znanjem E 2501 Sistemi elektronskog plaćanja

III i IV semestar III semestar SEM 017 Informaciona bezbednost Izborni 6: Ekonomija i

III i IV semestar III semestar SEM 017 Informaciona bezbednost Izborni 6: Ekonomija i finansije ( 1 od 2) PSI 12 Osnovi ekonomije FOS 001 Upravljanje finansijama javnog sektora Izborni 7: Zakonodavstvo i regulativa ( 1 od 2) MS-528 Poreski sistem i politike Evropske Unije ES 002 Pravo Evropske Unije IV semestar Izborni 8: Informacione tehnologije i sistemi V (1 od 6) ICTPGA 008 e. Pravosuđe E 2525 Savremene obrazovne tehnologije i standardi E 2536 Razvoj mobilnih aplikacija ICTPGA 009 Upravljanje radnim tokovima E 2523 Društvene mreže Timski projekat Stručna praksa Master teza: studijsko-istraživački rad Master teza: izrada i odbrana

Studijski program 60 ESPB • • 2 semestra Fokus na IKT Manji skup ponuđenih

Studijski program 60 ESPB • • 2 semestra Fokus na IKT Manji skup ponuđenih kurseva Nema timsko projekta

Struktura po semestrima I semestar ICTPGA 002 Javna uprava i administracija Izborni 1: Ekonomija

Struktura po semestrima I semestar ICTPGA 002 Javna uprava i administracija Izborni 1: Ekonomija i pravo ( 1 od 3) PSI 12 Osnovi ekonomije ES 002 Pravo Evropske Unije FOS 001 Upravljanje finansijama javnog sektora Izborni 2: Informacione tehnologije i sistemi I (1 od 4) SEM 013 Tehnologije e. Uprave ICTPGA 010 Upravljanje digitalnim dokumentima ICTPGA 007 Otkrivanje znanja i upravljanje znanjem ICTPGA 006 Upravljanje IT projektima Izborni 3: Informacione tehnologije i sistemi II (1 od 4) E 2521 Upravljanje poslovnim procesima E 2527 Poslovna inteligencija E 2501 Sistemi elektronskog plaćanja E 2537 Upravljanje IT resursima Stručna praksa II semestar Izborni 4: Informacione tehnologije i sistemi III (1 od 6) ICTPGA 004 Poslovna informatika E 2525 Savremene obrazovne tehnologije i standardi ICTPGA 009 Upravljanje radnim tokovima E 2526 Servisno orijentisane arhitekture E 2536 Razvoj mobilnih aplikacija E 2523 Društvene mreže ICTPGA 003 Pravna informatika E 2525 Savremene obrazovne tehnologije i standardi ICTPGA 009 Upravljanje radnim tokovima E 2526 Servisno orijentisane arhitekture E 2526 Razvoj mobilnih aplikacija E 2523 Društvene mreže Master teza: studijsko-istraživački rad Master teza: izrada i odbrana

Veza između dva programa • Odgovarajućim izborom predmeta na studijskom programu od 60 kredita

Veza između dva programa • Odgovarajućim izborom predmeta na studijskom programu od 60 kredita moguće je ostvariti 39 kredita sa studijskog programa od 120 kredita i upisati II godinu

Zaključci i predlog • Potrebno je omogućiti tešnju saradnju obrazovnih institucija i poslodavaca na

Zaključci i predlog • Potrebno je omogućiti tešnju saradnju obrazovnih institucija i poslodavaca na definisanju obrazovnih prilika • Potrebno je uspostaviti informatičku infrastrukturu koja bi omogućila (ne samo za oblast javne uprave i administracije) – Da obrazovne institucije sarađuju na definisanju obrazovnih prilika sa poslodavcima – Da studenti pronađu odgovarajuće obrazovne prilike – Da poslodavci pronađu profile sa odogovarajućim stečenim kompetencijama • Predlog: Projekat za uspostavljanje ove infrastrukture

Osnove predložene infrastrukture • Standardi EU u oblasti – MLO-AD standard – Standardi za

Osnove predložene infrastrukture • Standardi EU u oblasti – MLO-AD standard – Standardi za predstavljanje kompetencija • Odgovarajuće tehnologije – Tehnologije Semantičkog Veba

Hvala na pažnji

Hvala na pažnji

Razvoj ljudskih resursa za modernu javnu upravu Zora Konjović Univerzitet u Novom Sadu konjovic.

Razvoj ljudskih resursa za modernu javnu upravu Zora Konjović Univerzitet u Novom Sadu konjovic. zora@gmail. com