Studijski centar za javnu upravu i javne financije

  • Slides: 18
Download presentation
Studijski centar za javnu upravu i javne financije http: //www. pravo. hr/veleuciliste

Studijski centar za javnu upravu i javne financije http: //www. pravo. hr/veleuciliste

Preddiplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n n Uvod

Preddiplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n n Uvod u državu i pravo Nauka o javnoj upravi Osnove sociologije Osnove politologije Ustavno pravo Republike Hrvatske Osnove informatike Financiranje javne uprave Strani jezik (engleski, njemački)

Preddiplomski stručni studij javne uprave - druga godina studija n n n n n

Preddiplomski stručni studij javne uprave - druga godina studija n n n n n Državna uprava Osnove prava društava Uvod u građansko pravo Europski upravni prostor i nacionalna uprava Opće upravno pravo Obiteljsko pravo s matičarstvom Radno i socijalno pravo Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi i službeničko pravo Strani jezik (engleski, njemački)

Preddiplomski stručni studij javne uprave - treća godina studija n Upravno postupovno pravo Lokalna

Preddiplomski stručni studij javne uprave - treća godina studija n Upravno postupovno pravo Lokalna samouprava Informatička radionica Vježbe iz nomotehnike n Smjerovi: n n n n Organizacijsko-menadžerski Upravno-pravni Upravno-ekonomski Međunarodno-upravni Na svakom se smjeru upisuje pet nastavnih predmeta (tri obvezna i dva izborna)

Informacije o studiju n Studij je europski orijentiran, interdisciplinaran i multidiscipliniran, s naglaskom na

Informacije o studiju n Studij je europski orijentiran, interdisciplinaran i multidiscipliniran, s naglaskom na pravna pitanja moderne upravne tehnike i javne politike. n Studij traje tri godine (šest semestara). n Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave. n Studij osposobljava za stručne upravne i menadžerske poslove u državnoj upravi (ministarstva, državne uprave, stručne službe, itd. ), lokalnoj i regionalnoj samoupravi, sudovima, javnim ustanovama (u kulturi, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu, itd. ), javnim i drugim poduzećima te u privatnom sektoru.

Uvjeti za upis - Ocjene iz srednje škole - prosjek svih ocjena 45% -

Uvjeti za upis - Ocjene iz srednje škole - prosjek svih ocjena 45% - Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina A 25% 10% 20% - Izborni dio državne mature nije zahtjev studija

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n n

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n n Komparativna javna uprava Sudska kontrola uprave Javni menadžment Sociologija javne uprave Upravljanje gradovima i urbanim razvojem Javna nabava Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi Ljudska prava

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n Migracije,

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – prva godina studija n n n Migracije, azil i stranci Psihologija u javnoj upravi Socijalna politika Hrvatske

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – druga godina studija n n n n

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – druga godina studija n n n n n Javne politike u Hrvatskoj Službeničko pravo Javno-privatno partnerstvo Komparativni politički sustavi Europsko antidiskriminacijsko pravo Financiranje velikih gradova Informacijski servisi suvremene javne uprave Odnosi uprave s građanima Pravni aspekti upravljanja informacijama

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – druga godina studija n n n n

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – druga godina studija n n n n Socijalno pravo Civilno društvo i javna uprava Nacionalne manjine i javna uprava Strani jezik za javnu upravu (engleski, njemački) Moduli Državna uprava Lokalna samouprava

Informacije o studiju n Studij traje dvije godine (četiri semestra). n Završetkom studija stječe

Informacije o studiju n Studij traje dvije godine (četiri semestra). n Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/stručna specijalistica javne uprave. n Rang lista za upis na specijalistički diplomski stručni studij javne uprave sastavlja se na temelju uspjeha na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave.

Preddiplomski stručni porezni studij – prva godina studija n n n n n Uvod

Preddiplomski stručni porezni studij – prva godina studija n n n n n Uvod u ekonomiju Porezno pravo Osnove ustavnog prava Organizacija javne uprave u Hrvatskoj Upravno pravo Osnove građanskog prava Financijske institucije i tržišta Javne financije Računovodstvo I Strani jezik (engleski, njemački)

Preddiplomski stručni porezni studij - druga godina studija n n n Računovodstvo II Međunarodno

Preddiplomski stručni porezni studij - druga godina studija n n n Računovodstvo II Međunarodno porezno pravo Upravno postupovno pravo Osnove trgovačkog prava Osnove kaznenog i prekršajnog prava Informatika Porez na dohodak Porez na dodanu vrijednost Porez na dobit Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja Strani jezik (engleski, njemački)

Preddiplomski stručni porezni studij - treća godina studija n n n n n Proračunsko

Preddiplomski stručni porezni studij - treća godina studija n n n n n Proračunsko financiranje Sustav sprječavanja pranja novca Imovinski porezi Doprinosi i izvanproračunski fondovi Korporativne financije i upravljanje porezima Uvod u javni menadžment Europsko upravno pravo Javne službe Višestupanjska uprava i regionalni razvoj

Preddiplomski stručni porezni studij - treća godina studija n n n Europsko porezno pravo

Preddiplomski stručni porezni studij - treća godina studija n n n Europsko porezno pravo Organizacija porezne službe E-uprava Javni odnosi u upravi Pravo okoliša Pravo socijalne sigurnosti

Informacije o studiju Studij traje tri godine (šest semestara). n Završetkom studija stječe se

Informacije o studiju Studij traje tri godine (šest semestara). n Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) porezne struke n n Zapošljavanje je moguće u Poreznoj upravi Republike Hrvatske i kod poduzetnika koji su redovito porezni obveznici.

Uvjeti za upis - Ocjene iz srednje škole - prosjek svih ocjena 45% -

Uvjeti za upis - Ocjene iz srednje škole - prosjek svih ocjena 45% - Obvezni dio državne mature Hrvatski jezik razina A Matematika razina B Strani jezik razina A 25% 10% 20% - Izborni dio državne mature nije zahtjev studija