RANCANGAN PERNIAGAAN RANCANGAN PERNIAGAAN RP SATU DOKUMEN YANG

  • Slides: 34
Download presentation
RANCANGAN PERNIAGAAN

RANCANGAN PERNIAGAAN

RANCANGAN PERNIAGAAN (RP) SATU DOKUMEN YANG MENJELASKAN: � IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN YANG MAHU

RANCANGAN PERNIAGAAN (RP) SATU DOKUMEN YANG MENJELASKAN: � IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN YANG MAHU DIJALANKAN ATAU DIKEMBANGKAN. � BAGAIMANA SUMBER YANG TERHAD DIORGANISASIKAN BAGI MENJAYAKAN IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN DI ATAS. � BAGI MENYAKINKAN PIHAK PEMBIAYA UNTUK MEMBIAYA IDEA ATAU PROJEK PERNIAGAAN DI ATAS. 2

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN MEMBANTU USAHAWAN: � BERFIKIR, MENGKAJI DAN MENDOKUMENKAN IDEA PERNIAGAAN SECARA

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN MEMBANTU USAHAWAN: � BERFIKIR, MENGKAJI DAN MENDOKUMENKAN IDEA PERNIAGAAN SECARA OBJEKTIF DAN SISTEMATIK IDEA TERSEBUT SAMA ADA BERDAYA MAJU SEBELUM MEMULAKAN/MEMBESARKAN PERNIAGAAN. � MENGENALPASTI PERSEKITARAN PERNIAGAANNYA: PELANGGAN, PASARAN, PERSAINGAN, PEMBEKAL, KEMUDAHAN PRASARANA DAN LAIN-LAIN. � MERANCANG STRATEGI PERLAKSANAAN DENGAN TERATUR AKAN DAPAT MENINGKATKAN PELUANG UNTUK BERJAYA APABILA PROJEK TERSEBUT DILAKSANAKAN. 3

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN (SAM. ) MEMBANTU USAHAWAN: � MENGENALPASTI MASALAH DAN CABARAN YANG

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN (SAM. ) MEMBANTU USAHAWAN: � MENGENALPASTI MASALAH DAN CABARAN YANG AKAN DIHADAPI DAN DAPAT MERANGKA STRATEGI BAGI MENGATASINYA. � MENGGANGARKAN JUMLAH JUALAN MINIMUM YANG PERLU DICAPAI UNTUK MENCAPAI TITIK PULANG MODAL. � MENGGANGARKAN KEDUDUKAN ALIRAN TUNAI UNTUK MEMBOLEHKAN PROJEK TERUS BERJALAN DENGAN BAIK. 4

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN (SAM. ) MEMBANTU USAHAWAN: � MENGANGGARKAN JUMLAH KOS YANG TERLIBAT

KENAPA RP PERLU DISEDIAKAN (SAM. ) MEMBANTU USAHAWAN: � MENGANGGARKAN JUMLAH KOS YANG TERLIBAT DAN SERTA JUMLAH DAN JENIS/SUMBER PEMBIAYAAN YANG DIPERLUKAN. � MENYAKINKAN PIHAK PEMBIAYA BAHAWA PROJEK INI BERDAYA MAJU UNTUK DIBIAYAI. � MEMBUAT PERBANDINGAN UNTUK MENILAI PERKEMBANGAN YANG TELAH DICAPAI SETELAH PROJEK PERNIAGAAN TERSEBUT DILAKSANAKAN. 5

ISU SEBELUM MENYEDIAKAN RP KENALI PERNIAGAAN ANDA DENGAN MENJAWAB TIGA SOALAN BERIKUT: I. III.

ISU SEBELUM MENYEDIAKAN RP KENALI PERNIAGAAN ANDA DENGAN MENJAWAB TIGA SOALAN BERIKUT: I. III. KEHENDAK SIAPA YANG INGIN DIPUASKAN? APAKAH KEHENDAK MEREKA YANG INGIN DIPUASKAN? APAKAH YANG TERBAIK YANG BOLEH ANDA LAKUKAN UNTUK MEMENUHI KEHENDAK MEREKA? 6

CONTOH – KENALI PERNIAGAAN ANDA SEBUAH PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERUSIA ANTARA 1 TAHUN HINGGA

CONTOH – KENALI PERNIAGAAN ANDA SEBUAH PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERUSIA ANTARA 1 TAHUN HINGGA 12 TAHUN, YANG DIBUKA 7 HARI SEMINGGU DARI JAM 8. 00 PG. HINGGA 4. 00 PTG. TERLETAK DISEBUAH TAMAN PERUMAHAN DILENGKAPI DENGAN PELBAGAI KEMUDAHAN SEPERTI: � - BANGUNAN YANG BESAR, BERPAGAR DAN BERKUNCI � - DI TEPI JALAN UTAMA DAN SENANG PARKIR KENDERAAN � - PEKERJA YANG TERLATIH � - ALAT PERMAINAN YANG BANYAK � - MAKANAN / MINUMAN DISEDIAKAN DENGAN SEMPURNA � - AKTIVITI BELAJAR / BERMAIN DISEDIAKAN TETAPI TIDAK MENDAPAT SAMBUTAN SEPERTI YANG DIJANGKAKAN. PADA PENDAPAT ANDA, KENAPA INI BERLAKU? 7

ISU DALAM MENYEDIAKAN RP � MENCARI DATA / MAKLUMAT - APA YANG PERLU DICARI?

ISU DALAM MENYEDIAKAN RP � MENCARI DATA / MAKLUMAT - APA YANG PERLU DICARI? - DIMANA? - BAGAIMANA? - BERAPA BANYAK? - BERKAITAN? - ANDAIAN BETUL? MENGANALISIS DATA � - BAGAIMANA? � - CUKUP? � - PENGIRAAN TEPAT? � - ADAKAH MAKLUMAT TERTINGGAL? 8

Cth Maklumat dari data kedua (secondary data)

Cth Maklumat dari data kedua (secondary data)

ISU DALAM MENYEDIAKAN RP (SAM. ) � � KESAN KETIDAKTEPATAN: - BERI MAKLUMAT YANG

ISU DALAM MENYEDIAKAN RP (SAM. ) � � KESAN KETIDAKTEPATAN: - BERI MAKLUMAT YANG SALAH UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN - WUJUDNYA RISIKO YANG TIDAK DIAMBILKIRA - TIDAK BERSEDIA MENGHADAPI KUMUNGKINAN YANG TIDAKTERJANGKA Naam Consult & Services 10

KOMPONEN RP

KOMPONEN RP

1) 2) 3) 4) Pengenalan(muka depan, kandungan , ringkasan eksekutif) Bahagian perniagaan Maklumat kewangan

1) 2) 3) 4) Pengenalan(muka depan, kandungan , ringkasan eksekutif) Bahagian perniagaan Maklumat kewangan Lampiran

PENGENALAN

PENGENALAN

Muka depan � � � Maklumat tentang apa yang akan diceritakan Maklumat perniagaan Nama

Muka depan � � � Maklumat tentang apa yang akan diceritakan Maklumat perniagaan Nama perniagaan , logo, alamat , no telefon, faks , alamat emel perniagaan

Kandungan � � Ringkasan tentang rancangan organisasi Setiap muka surat mesti dinomborkan

Kandungan � � Ringkasan tentang rancangan organisasi Setiap muka surat mesti dinomborkan

Ringkasan eksekutif � � Bahagian utama perniagaan Ringkasan elemen utama perniagaan Biasa nya satu

Ringkasan eksekutif � � Bahagian utama perniagaan Ringkasan elemen utama perniagaan Biasa nya satu hingga dua muka surat Perlu menarik agar dapat menarik minat pelabur

� � � � Apakah status syarikat ? Apakah bentuk produk sedia ada atau

� � � � Apakah status syarikat ? Apakah bentuk produk sedia ada atau akan disediakan? Apakah keunikan produk Kepada siapakah usahawan akan jual dan berapa besar saiz pasaran Mengapa pelanggan akan beli produk tersebut Apakah kebaikan produk tersebut Apakah syer pasaran dan unjuran kewangan Siapakah kakitangan utama dan aset sedia ada

BAHAGIAN PERNIAGAAN

BAHAGIAN PERNIAGAAN

Industri � � � Memberikan gambaran tentang keseluruhan industri Apakah peringkat industri kini? Asas,

Industri � � � Memberikan gambaran tentang keseluruhan industri Apakah peringkat industri kini? Asas, pertengahan , matang Mengambarkan sama ada jumlah pasaran produk ditawarkan cepat berkembang Maklumat negatif industri juga dimasukkan Perbincangan cabaran masa depan memberikan pandangan realistik mengenai industri tersebut

Syarikat � � � Sejarah perkembangan syarikat -sejarah perkembangan -status terkini - rancangan masa

Syarikat � � � Sejarah perkembangan syarikat -sejarah perkembangan -status terkini - rancangan masa depan Tujuan Visi, misi dan hala tuju

Produk Menerangkan apa yang dijual oleh syarikat � Mengapa produk tersebut akan berjaya dipasaran

Produk Menerangkan apa yang dijual oleh syarikat � Mengapa produk tersebut akan berjaya dipasaran 1)Deskripsi 2)Aplikasi 3)Kebaikan �

Analisis pasaran � � � Memperluaskan butir yang disebut dalam ruangan industri Analisis pelanggan

Analisis pasaran � � � Memperluaskan butir yang disebut dalam ruangan industri Analisis pelanggan yang disasarkan dan juga persaingan Memberi gambaran terperinci tentang pelanggan yang berpotensi dan yang memerlukan produk Sebab kenapa keperluan ini wujud Berapa banyak diperlukan

Analisis pasaran � � � Maklumat golongan pelangan berpotensi – tempat kediaman , kerja,

Analisis pasaran � � � Maklumat golongan pelangan berpotensi – tempat kediaman , kerja, mengapa dan dimana mereka membeli produk mereka Analisis tentang persaingan –dimana produk bersesuaian dapat bersaing dalam persekitaran Maklumat persaingan-jualan tahunan , syer pasaran, bagaimana pesaing dapat atau tidak memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan

� � � 1) Analisis pelanggan 2) Analisis pasaran 3) Analisis persaingan

� � � 1) Analisis pelanggan 2) Analisis pasaran 3) Analisis persaingan

Rancangan pemasaran � � Bagaimana dapat menarik dan mengekalkan pelanggan Bagaimana jualan produk dibuat

Rancangan pemasaran � � Bagaimana dapat menarik dan mengekalkan pelanggan Bagaimana jualan produk dibuat Bagaimana mencapai syer pasaran Strategi pasaran secara terperinci dan cara promosi dan kaedah jualan

� � � 1) Penetapan harga 2) Promosi 3)Pengedaran

� � � 1) Penetapan harga 2) Promosi 3)Pengedaran

Pengeluaran/Operasi � � � Bagaimana produk yang dikeluarkan disediakan Sumber sumer yang diperlukan Lokasi

Pengeluaran/Operasi � � � Bagaimana produk yang dikeluarkan disediakan Sumber sumer yang diperlukan Lokasi perniagaan

Rancangan pengurusan � � Mengenal pasti kakitangan utama , kedudukan, tanggungjawab, pengalaman yang melayakkkan

Rancangan pengurusan � � Mengenal pasti kakitangan utama , kedudukan, tanggungjawab, pengalaman yang melayakkkan mereka untuk melaksanakan peranan tertentu Struktur organisasi

� � 1) Senaraikan bahan yang diperlukan untuk membuat barang 2) Alat yang diperlukan-sewa

� � 1) Senaraikan bahan yang diperlukan untuk membuat barang 2) Alat yang diperlukan-sewa , beli , pajak , kos terbabit 3) Tenaga buruh yang diperlukan 4) Ruang

MAKLUMAT KEWANGAN

MAKLUMAT KEWANGAN

� � � Membantu menilai daya maju perniagaan Gambaran dalam bentuk penyata kewangan khasnya

� � � Membantu menilai daya maju perniagaan Gambaran dalam bentuk penyata kewangan khasnya untung rugi, penyata aliran tunai dan kunci kira Biasanya 3 tahun

LAMPIRAN

LAMPIRAN

� � Rujukan Data soal selidik Gambarajah Testimonial dll

� � Rujukan Data soal selidik Gambarajah Testimonial dll