Psychiatrie a porodnictv PSYCHIATRIE zabv se prevenc diagnostikou

  • Slides: 22
Download presentation
Psychiatrie a porodnictví

Psychiatrie a porodnictví

PSYCHIATRIE • zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch. • První písemné zmínky

PSYCHIATRIE • zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch. • První písemné zmínky o duševních chorobách v Ebersově papyru 15. století př. n. l. • Římská říše – Galén – mozek centrem psychických funkcí, muzikoterapie • Ranný středověk – klášterní azyl pro duševně choré. • Pozdní středověk – 1650 – 1680 hony na čarodějnice. • 18. století - rozvoj psychiatrie, 1790 v Praze Ústav pro duševně choré. • 19. století – uznávaný medicínský obor.

PSYCHIATRIE • Druhá polovina 19. století zlatý věk psychiatrické klasifikace • Popsána mánie, melancholie

PSYCHIATRIE • Druhá polovina 19. století zlatý věk psychiatrické klasifikace • Popsána mánie, melancholie - psychiatr Kraepelin – klasifikace psychóz (schizofrenií) • Alois Alzheimer – popsal patologicko- anatomické nálezy na mozku u stařecké demence • V Čechách Karel Kuffner, Jan Heveroch • Hitlerova éra • Druhá polovina 20. století rozvoj psychiatrie

GENETIKA Nejvíce familárně ovlivněné choroby - Schizofrenie - Bipolární porucha - Bulimia nervosa -

GENETIKA Nejvíce familárně ovlivněné choroby - Schizofrenie - Bipolární porucha - Bulimia nervosa - Panická porucha - Alkoholismus

SCHIZOFRENIE Z POHLEDU PORODNICTVÍ • ROZŠTĚPENÍ MEZI MYŠLENÍM, EMOCEMI A CHOVÁNÍM pytel heterogenních symptomů

SCHIZOFRENIE Z POHLEDU PORODNICTVÍ • ROZŠTĚPENÍ MEZI MYŠLENÍM, EMOCEMI A CHOVÁNÍM pytel heterogenních symptomů od pacientů zvládající léčbu až po neschopnost samostatného života - Konec adolescence – počátek dospělosti - Role serotoninu a dopaminu - Epizodické onemocnění - Výskyt pozitivních, negativních a kognitivních příznaků

KLINICKÉ FORMY DLE MKN: - Paranoidní schizofrenie - Hebefrenní schizofrenie - Katatonní schizofrenie -

KLINICKÉ FORMY DLE MKN: - Paranoidní schizofrenie - Hebefrenní schizofrenie - Katatonní schizofrenie - Simplexní schizofrenie - Nediferencovaná schizofrenie - Reziduální schizofrenie - Postschizofrenní deprese

LÉČBA • ANTIPSYCHOTIKA 1. léčba akutních příznaků 2. stabilizace stavu, dosažení remise 3. udržovací

LÉČBA • ANTIPSYCHOTIKA 1. léčba akutních příznaků 2. stabilizace stavu, dosažení remise 3. udržovací léčba, zachování remise, prevence relapsu SPOLUPRÁCE S RODINOU!!!!!!

LÉČBA V TĚHOTENSTVÍ • Léky k léčbě schizofrenie jsou kontraidikované částečně, úplně nebo vůbec,

LÉČBA V TĚHOTENSTVÍ • Léky k léčbě schizofrenie jsou kontraidikované částečně, úplně nebo vůbec, některé jsou kontraindikované v I. trimestru • NUTNÉ !!! plánování těhotenství před otěhotněním z hlediska farmakoterapie • Podávání antipsychotik je často zcela nezbytné • Fertilita žen se schizofrenií je signifikantně nižší

TĚHOTENSKÉ A PORODNÍ KOMPLIKACE • Předčasný porod, nízká porodní hmotnost. • U dětí dvojnásobně

TĚHOTENSKÉ A PORODNÍ KOMPLIKACE • Předčasný porod, nízká porodní hmotnost. • U dětí dvojnásobně vyšší riziko vzniku malformací nezávislé na podávání antipsychotik. • Většina antipsychotik přestupuje placentární bariéru a je vylučována do mateřského mléka, proto doporučujeme nekojit.

 • Samotná gravidita je spojena se zvýšeným rizikem relapsu dříve diagnostikované psychotické poruchy,

• Samotná gravidita je spojena se zvýšeným rizikem relapsu dříve diagnostikované psychotické poruchy, přičemž nejrizikovější období nastupuje bezprostředně po porodu. • V období 2– 4 týdnů po porodu začínají jak nově vzniklé psychózy, tak dochází k relapsu již diagnostikované schizofrenie až 70 %

RIZIKA • Vysazení dlouhodobé medikace znamená pro matku zvýšené riziko relapsu nebo zhoršení průběhu

RIZIKA • Vysazení dlouhodobé medikace znamená pro matku zvýšené riziko relapsu nebo zhoršení průběhu a celkového výsledného stavu onemocnění. • V případě neléčení plod ohrožen nevhodným stravováním, užíváním dalších léků včetně rostlinných preparátů a potravinových doplňků, abúzem alkoholu a kouřením, případně suicidálním jednáním • Absenci vytvoření mateřské vazby k dítěti a k narušení rodinných vztahů.

KAZUISTIKA • 32 letá žena, primipara, žije s přítelem. • Diagnóza těhotenství v 12.

KAZUISTIKA • 32 letá žena, primipara, žije s přítelem. • Diagnóza těhotenství v 12. týdnu, těhotenství neplánované, léčena v ambulanci psychiatra, dlouhodobě v remisi, invalidní důchodkyně, BMI před otěhotněním 30, 6. • Přijetí těhotenství bez emocí, od 23. týdne negace těhotenství. • Hospitalizace na psychiatrickém oddělení, sledována na porodnickém oddělení, těhotenství bez problému, mírná růstová restrikce plodu, žena odmítá hovořit o těhotenství, bříško ji nevadí. V 39. týdnu proveden císařský řez z indikace psychiatra, vybaven mužský plod 2980 g 9 -10 -10.

SCHIZOFRENIE Z POHLEDU STUDIÍ • předčasný porod, • nízká porodní hmotnost novorozence • abnormity

SCHIZOFRENIE Z POHLEDU STUDIÍ • předčasný porod, • nízká porodní hmotnost novorozence • abnormity placenty a předporodního krvácení • zvýšený výskyt vrozených malformací, zejména kardiovaskulárního systému, a vyšší incidence postnatálního úmrtí • ženy se schizofrenií nemají vyšší riziko specifických porodních komplikací, ale vyžadují více zásahů při porodu, včetně jeho indukce a asistovaného porodu nebo porodu sekcí

DEPRESE • Až 70 % těhotných žen udává příznaky deprese a přibližně 10– 16

DEPRESE • Až 70 % těhotných žen udává příznaky deprese a přibližně 10– 16 % gravidních splňuje diagnostická kritéria pro depresi. Mnoho z depresivních příznaků se překrývá s příznaky těhotenství a mohou být snadno přehlédnuty. Vysazení antidepresiv vede většinou k relapsu (v 68 % případů). • Poporodní deprese je definována jako epizoda deprese, která se vyskytne v průběhu prvních 4– 6 týdnů po porodu; někdy bývá obtížně odlišitelná od normální poporodní adaptace

DEPRESE • Komplikace u výskytu v pozdním druhém nebo na počátku třetího trimestru gravidity.

DEPRESE • Komplikace u výskytu v pozdním druhém nebo na počátku třetího trimestru gravidity. • Novorozenci žen s neléčenou depresí plačtiví a hůře utišitelní. Poporodní deprese se objevuje u 12– 16 % matek, u žen s již dříve diagnostikovanou depresí to je až ve 25 % případů. • Je doprovázena větším stresem, nižší sociální podporou, nedostatečným váhovým přírůstkem, kouřením a užíváním alkoholu a drog. V pozdějším životě jsou děti depresivních matek ohroženy častějšími suicidii, problémy s chováním, emoční nestabilitou a častěji vyhledávají psychiatrickou péči.

BIPOLÁRNÍ PORUCHA • Depresivní fáze bipolární poruchy je spojena se stejnými riziky jako unipolární

BIPOLÁRNÍ PORUCHA • Depresivní fáze bipolární poruchy je spojena se stejnými riziky jako unipolární deprese. • Manická fáze může vést k zanedbávání péče o sebe sama, nedostatečné prenatální péči, vysazení léčby v těhotenství zvyšuje šance na relaps více než dvojnásobně oproti pokračující udržovací léčbě. • Bipolární afektivní „puerperální psychóza“, vyskytující se až u jedné třetiny žen s bipolární poruchou. Nastupuje v prvních dnech po porodu

ÚZKOSTNÉ PORUCHY • Samotná gravidita se může stát významným zdrojem úzkosti • V průběhu

ÚZKOSTNÉ PORUCHY • Samotná gravidita se může stát významným zdrojem úzkosti • V průběhu těhotenství a bezprostředně po porodu dochází jak k relapsu již dříve diagnostikovaných poruch (panická porucha, obsedantně-kompulzívní porucha) • Většina žen trpí poruchami spánku, které dále pokračují i v puerperiu. Poslední fáze gravidity mohou být doprovázeny spánkovou apnoe, která může ohrozit život plodu. • Vysoká míra úzkosti matky je spojována se zvýšeným rizikem klešťového porodu, protrahovaným porodem, tísní plodu, předčasným porodem a spontánním abortem.

PSYCHOFARMAKA V TĚHOTENSTVÍ • Problém podávání psychofarmak v graviditě se netýká jen psychiatrických pacientek,

PSYCHOFARMAKA V TĚHOTENSTVÍ • Problém podávání psychofarmak v graviditě se netýká jen psychiatrických pacientek, (např. benzodiazepiny) užívá více než třetina žen, které nejsou psychiatricky léčeny, narůstá konzumace antidepresiv v graviditě. • Všechna psychofarmaka přecházejí přes placentu a jsou detekovatelná v plodové tekutině. • K následkům pro plod a kojence patří úmrtí plodu, kongenitální malformace, neonatální toxicita, intoxikace a abstinenční symptomy novorozenců a dlouhodobé neurobehaviorální následky, opožděný vývoj CNS, kognitivní poruchy, poruchy vývoje, dechový útlum kojenců.

NOVOROZENECKÉ KOMPLIKACE • Metabolické komplikace novorozenců (hyperglykémie, diabetes) jsou nově popisovány zejména při expozici

NOVOROZENECKÉ KOMPLIKACE • Metabolické komplikace novorozenců (hyperglykémie, diabetes) jsou nově popisovány zejména při expozici atypickými antipsychotiky (klozapin, olanzapin)

POUŽITÉ ZDROJE • RABOCH, J. , PAVLOVSKÝ, P. Psychiatrie 2013 Karolinum • GENTILE, S.

POUŽITÉ ZDROJE • RABOCH, J. , PAVLOVSKÝ, P. Psychiatrie 2013 Karolinum • GENTILE, S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull, 2010, 36, p. 518– 544. • LIN, HC. , CHEN, IJ. , CHEN, YH. , et al. Maternal schizophrenia and pregnancy outcome: does the use of antipsychotics make a difference? Schizophr Res, 2010, 116, p. 55– 60 • TOH, S. , MITCHELL, A. A. , LOUIK C. , et al. Antidepressant use during pregnancy and the risk of preterm delivery and fetal growth restriction. J Clin Psychopharmacol, 2009, 29, p. 555– 560 • MOTLOVÁ, L, KOUKALÍK, F. Schizofrenie. Galen 2004

DĚKUJI ZA POZORNOST

DĚKUJI ZA POZORNOST