BOTANIKA VDA O ROSTLINCH BOTANIKA zabv se stavbou

  • Slides: 15
Download presentation

BOTANIKA = VĚDA O ROSTLINÁCH

BOTANIKA = VĚDA O ROSTLINÁCH

BOTANIKA - zabývá se stavbou těla, způsobem života rostlin, jejich vztahu k okolnímu prostředí

BOTANIKA - zabývá se stavbou těla, způsobem života rostlin, jejich vztahu k okolnímu prostředí i dalším organismům ROSTLINY - základem potravy všech živočichů - důležité pro zachování života na Zemi - zelené rostliny - využívají energii ze Slunce k přetváření látek ANORGANICKÝCH (neústrojných) na látky ORGANICKÉ (ústrojné) → vytvoří si energii (látky) potřebné k růstu a dýchání a do prostředí uvolní kyslík = FOTOSYNTÉZA

- léčivé účinky → lékařství - důležité pro průmysl (dřevařský, papírenský, textilní, vinařský, .

- léčivé účinky → lékařství - důležité pro průmysl (dřevařský, papírenský, textilní, vinařský, . . . ) - vznikla z nich fosilní paliva = uhlí, ropa, zemní plyn = neobnovitelné zdroje energie - spalování rychle rostoucích rostlin (biomasa) → získání energie (teplo, elektřina, pohonné hmoty pro vozidla) - obilniny, topoly, vrby - bioolej, bionafta, bioplyn, vodík, polena, piliny, . . .

- význačná funkce pro vytváření krajiny (les, step, louka, . . . ) -

- význačná funkce pro vytváření krajiny (les, step, louka, . . . ) - kořeny zpevňují půdu a břehy toků → zabraňují erozi = odnosu půdy - zachycují vodu (déšť, sníh) - zmírňují povodně - zvlhčují ovzduší - vliv na místní podnebí (= klima)

VNITŘNÍ DĚJE UVNITŘ ROSTLIN FOTOSYNTÉZA, DÝCHÁNÍ CO 2 (oxid uhličitý) sv lo t ě

VNITŘNÍ DĚJE UVNITŘ ROSTLIN FOTOSYNTÉZA, DÝCHÁNÍ CO 2 (oxid uhličitý) sv lo t ě chloroplast (chlorofyl = zelené barvivo) FOTOSYNTÉZA CUKR + O 2 (kyslík) (glukóza) H 2 O (voda) CO 2 + E (energie) DÝCHÁNÍ CUKR + O 2 (kyslík) (glukóza)

FOTOSYNTÉZA - probíhá jen za světla (ve dne) • PŘÍJEM Z OKOLÍ • Anorganické

FOTOSYNTÉZA - probíhá jen za světla (ve dne) • PŘÍJEM Z OKOLÍ • Anorganické (neústrojné) látky – voda, oxid uhličitý • VZNIK • Organická (ústrojná) látka – cukr • Anorganická látka – kyslík ORGANICKÉ LÁTKY = ÚSTROJNÉ (cukry, tuky, bílkoviny) vznikají v tělech organismů. ANORGANICKÉ LÁTKY= NEÚSTROJNÉ (voda, kyslík, oxid uhličitý) jsou součástí neživé přírody.

DÝCHÁNÍ - probíhá neustále (ve dne i v noci) • PŘÍJEM Z OKOLÍ •

DÝCHÁNÍ - probíhá neustále (ve dne i v noci) • PŘÍJEM Z OKOLÍ • kyslík • V BUŇCE • Rozklad cukru • Uvolnění energie • Vznik oxidu uhličitého

SINICE • nejstarší organismy na Zemi, u kterých probíhá fotosyntéza • výskyt: ve sladkých

SINICE • nejstarší organismy na Zemi, u kterých probíhá fotosyntéza • výskyt: ve sladkých i slaných vodách, v půdě, v horkých pramenech, na pouštích, v polárních oblastech. . . • jsou součástí planktonu • symbióza (= soužití) s jinými organismy – lišejníky, mechy, rostlinami (na kořenech - důležité v zemědělství) • větší než bakterie • rychle se množí - jejich přemnožení ve vodě = vodní květ - vylučují jedovaté látky → způsobují alergie, záněty pokožky • obsahují chlorofyl (zelené barvivo) i červené a modré barvivo

ŘASY • nejstarší, nejjednodušší a nejmenší rostliny • tělo řas je nerozlišené – STÉLKA

ŘASY • nejstarší, nejjednodušší a nejmenší rostliny • tělo řas je nerozlišené – STÉLKA • jednobuněčné i mnohobuněčné • žijí ve vlhkém prostředí: hlavně ve vodě, v půdě, na kůře, ve vzduchu • rozmnožují se pohlavně nebo nepohlavně – dělením

VÝZNAM • všechny mají schopnost fotosyntézy, patří mezi důležité producenty (vytváří velké množství organických

VÝZNAM • všechny mají schopnost fotosyntézy, patří mezi důležité producenty (vytváří velké množství organických látek a kyslíku) → v minulosti díky nim vznikla atmosféra s dostatkem kyslíku • udržují rovnováhu plynů ve vodě, ve vzduchu • jsou součástí planktonu (drobné organismy ve vodě = řasy, bakterie, drobní živočichové) → jsou potravou jiných organismů řasy → býložravé ryby → dravé ryby → tuleň → lední medvěd → člověk • průmyslová surovina (agar - přírodní želatina), výroba léčiv

SYSTÉM Všechny obsahují chlorofyl, u některých jsou i další barviva rozdělení na tři skupiny

SYSTÉM Všechny obsahují chlorofyl, u některých jsou i další barviva rozdělení na tři skupiny zelené řasy hnědé řasy červené řasy

ZELENÉ ŘASY • jen chlorofyl → zelená barva • ve vodě, vlhké půdě, kmenech

ZELENÉ ŘASY • jen chlorofyl → zelená barva • ve vodě, vlhké půdě, kmenech stromů, skalách • patří sem: ZELENIVKA ZRNĚNKA VÁLEČ - tvoří kolonie ŽABÍ VLAS KRÁSNOOČKO

HNĚDÉ ŘASY • hnědožlutá barviva + chlorofyl → hnědá barva • moře • CHALUHY

HNĚDÉ ŘASY • hnědožlutá barviva + chlorofyl → hnědá barva • moře • CHALUHY – až 60 m dlouhé stélky, potrava živočichů, sušení na topení, v lékařství (jód); v mořích při pobřeží - přichyceny k podkladu • ROZSIVKY – dvě pevné křemité schránky, usazování na dně moří (křemelina - součást dynamitu, izolační materiály) • HROZNOVICE – velká hustota, uvíznutí lodí

ČERVENÉ ŘASY • červená nebo modrá barviva + chlorofyl → červená, modrozelená barva •

ČERVENÉ ŘASY • červená nebo modrá barviva + chlorofyl → červená, modrozelená barva • jiný název RUDUCHY • moře některé i ve sladkých vodách • různé látky pro lékařství a potravinářství (výroba zmrzliny, potrava pro • kosmonauty, …), krmivo, hnojivo, …