Praca Inynierska Analiza i projekt aplikacji informatycznej do

  • Slides: 37
Download presentation
Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant:

Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor: dr inż. Szymon Supernak 1

Cel pracy § Zaprojektowanie aplikacji informatycznej do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w ośrodkach sportowych

Cel pracy § Zaprojektowanie aplikacji informatycznej do zapewnienia kompleksowej obsługi klientów w ośrodkach sportowych § Modelowanie systemu do wspomagania wybranych zadań ze szczególnym uwzględnieniem metodologii obiektowej 2

Zakres pracy § Charakterystyka wybranych elementów wspomagania zadań w ośrodkach sportowych § Metodologia wspomagania

Zakres pracy § Charakterystyka wybranych elementów wspomagania zadań w ośrodkach sportowych § Metodologia wspomagania zadań i założenia aplikacji informatycznej § Analiza funkcjonalności systemu informatycznego § Model danych dla wybranych zadań systemu § Projekt bazy danych w wybranym systemie DBMS § Projekt GUI § Implementacja systemu w wybranym języku programowania 3

Dziedzina Problemowa Kompleksowa obsługa ośrodka sportowego obejmuje: § Prowadzenie kart członkowskich § Ewidencja klientów

Dziedzina Problemowa Kompleksowa obsługa ośrodka sportowego obejmuje: § Prowadzenie kart członkowskich § Ewidencja klientów ośrodka § Prowadzenie grafików oferowanych usług § Możliwość dokonania rezerwacji przez klientów na wybrane usługi § Możliwość konfiguracji dowolnych karnetów i pakietów promocyjnych oferowanych usług w ośrodku § Utrzymanie i dostęp do archiwalnych danych klientów 4

Dziedzina Problemowa cd. . § Obsługa ośrodkowego baru § Możliwość bezgotówkowych zakupów przez klientów

Dziedzina Problemowa cd. . § Obsługa ośrodkowego baru § Możliwość bezgotówkowych zakupów przez klientów w czasie trwania zajęć § Obsługa dokumentów sprzedaży (paragony, faktury) § Generowanie raportów z pracy ośrodka § Kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu § Logowanie zdarzeń zachodzących w systemie § Dostęp wielostanowiskowy 5

Architektura systemu § Architektura dwuwarstwowa Klient – Serwer § System zarządzania bazą danych DBMS

Architektura systemu § Architektura dwuwarstwowa Klient – Serwer § System zarządzania bazą danych DBMS Microsoft SQL Server 2005 § Środowisko programistyczne oparte na platformie. NET Język programowania C# 6

Założenia funkcjonalne aplikacji § Zarządzanie klientami (rejestracja klientów indywidualnych i grupowych, rejestracja kart członkowskich,

Założenia funkcjonalne aplikacji § Zarządzanie klientami (rejestracja klientów indywidualnych i grupowych, rejestracja kart członkowskich, zarządzanie kontami klientów, utrzymanie historii związanej z klientem) § Zarządzanie usługami (rejestracja usług, archiwizacja usług) § Zarządzanie zajęciami (rejestracja zajęć, grupowanie zajęć, utrzymanie cennika zajęć, tworzenie pakietów wejściowych, tworzenie grafiku zajęć, dokonywanie rezerwacji na zajęcia) § Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży (rejestracja produktów, rejestracja transakcji, rejestracja dostaw, ewidencja stanu magazynowego, obsługa bezgotówkowego pobierania produktów) § Rejestracja sprzedaży (rejestracja dokumentów sprzedaży: paragony, faktury) § Raportowanie (tworzenie raportów z pracy ośrodka) § Bezpieczeństwo (kontrola dostępu do poszczególnych funkcji systemu, logowanie zdarzeń systemowych) § Wielodostęp (architektura klient-serwer umożliwiająca jednoczesny dostęp do danych) 7

Model biznesowy systemu Zarządzanie klientem Zarządzanie usługami 8

Model biznesowy systemu Zarządzanie klientem Zarządzanie usługami 8

Model biznesowy systemu Zarządzanie Zajęciami Obsługa klubowego baru 9

Model biznesowy systemu Zarządzanie Zajęciami Obsługa klubowego baru 9

Model biznesowy systemu Raportowanie pracy ośrodka 10

Model biznesowy systemu Raportowanie pracy ośrodka 10

Hierarchia wymagań PU § 1. Zarządzanie klientami § § § 1. 1 Rejestracja klientów

Hierarchia wymagań PU § 1. Zarządzanie klientami § § § 1. 1 Rejestracja klientów 1. 2 Podział na klientów grupowych i indywidualnych 1. 3 Ewidencja kart członkowskich klienta 1. 4 Zarządzanie kontem klienta 1. 5 Utrzymanie historii aktywności klienta w ośrodku § 2. Zarządzanie usługami § 2. 1 Rejestracja i edycja usług § 2. 2 Archiwizacja nieaktywnych usług § 3. Zarządzanie zajęciami § § 3. 1 Rejestracja i edycja zajęć 3. 2 Rejestracja i konfiguracja karnetów i pakietów promocyjnych zajęć 3. 3 Tworzenie grafiku zajęć 3. 4 Rezerwacja zajęć § 4. Obsługa ośrodkowego punktu sprzedaży § § 4. 1 Rejestracja i edycja produktów 4. 2 Ewidencja dostaw produktów 4. 3 Rejestracja transakcji 4. 4 Ewidencja stanu magazynowego produktów 11

Hierarchia wymagań PU § 5. Obsługa procedur sprzedaży § 5. 1 Obsługa dokumentów sprzedaży

Hierarchia wymagań PU § 5. Obsługa procedur sprzedaży § 5. 1 Obsługa dokumentów sprzedaży § 6. Raportowanie pracy ośrodka § 6. 1 Możliwość sporządzenia raportu z pracy ośrodka § 7. Bezpieczeństwo systemu § 7. 1 Możliwość konfiguracji uprawnień do poszczególnych operacji w systemie § 7. 2 Logowanie zdarzeń § 8. Wielodostęp § 8. 1 Jednoczesny dostęp do danych z kilku stanowisko 12

Model dziedziny problemu 13

Model dziedziny problemu 13

Model dziedziny problemu 14

Model dziedziny problemu 14

Model dziedziny problemu 15

Model dziedziny problemu 15

Model dziedziny problemu 16

Model dziedziny problemu 16

Analiza obiektowa w języku UML dla wybranych funkcji systemu § § § Diagramy przypadków

Analiza obiektowa w języku UML dla wybranych funkcji systemu § § § Diagramy przypadków użycia Diagramy czynności Diagramy sekwencji Diagramy klas Diagram komponentów i wdrożenia 17

Główne moduły aplikacji § Organizacja usług w ośrodku sportowym § Rejestracja usług § Edycja

Główne moduły aplikacji § Organizacja usług w ośrodku sportowym § Rejestracja usług § Edycja usług § Archiwizacja usług 18

Główne moduły aplikacji § Ewidencja klientów w ośrodku sportowym § Rejestracja klientów § Edycja

Główne moduły aplikacji § Ewidencja klientów w ośrodku sportowym § Rejestracja klientów § Edycja klientów § Utrzymanie kart członkowskich § Archiwizacja klientów § Utrzymanie historii związanej z aktywnością klienta w ośrodku 19

Główne moduły aplikacji § Organizacja zajęć w ośrodku sportowym § Rejestracja zajęć § Edycja

Główne moduły aplikacji § Organizacja zajęć w ośrodku sportowym § Rejestracja zajęć § Edycja zajęć § Grupowanie zajęć § Rejestracja i przegląd grafiku zajęć § Rejestracja i planowanie promocji usług 20

Główne moduły aplikacji § Obsługa dokumentów sprzedaży § Rejestracja transakcji § Rejestracja faktur §

Główne moduły aplikacji § Obsługa dokumentów sprzedaży § Rejestracja transakcji § Rejestracja faktur § Rejestracja dokumentów WZ 21

Główne moduły aplikacji § Obsługa klubowego baru § Ewidencja produktów § Rejestracja transakcji §

Główne moduły aplikacji § Obsługa klubowego baru § Ewidencja produktów § Rejestracja transakcji § Rejestracja dokumentów WZ 22

Główne moduły aplikacji § Ewidencja zapasów § Rejestracja dostaw produktów § Utrzymanie aktualnego stanu

Główne moduły aplikacji § Ewidencja zapasów § Rejestracja dostaw produktów § Utrzymanie aktualnego stanu magazynowego produktów 23

Główne moduły aplikacji § Zarządzanie zobowiązaniami § Przegląd zobowiązań § Rejestracja spłat zobowiązań 24

Główne moduły aplikacji § Zarządzanie zobowiązaniami § Przegląd zobowiązań § Rejestracja spłat zobowiązań 24

Główne moduły aplikacji § Analiza pracy ośrodka, raportowanie § Sporządzanie raportów pracy ośrodka sportowego

Główne moduły aplikacji § Analiza pracy ośrodka, raportowanie § Sporządzanie raportów pracy ośrodka sportowego 25

Model danych ERD 26

Model danych ERD 26

Model danych ERD 27

Model danych ERD 27

Model bazy danych 28

Model bazy danych 28

Model bazy danych 29

Model bazy danych 29

Model bazy danych 30

Model bazy danych 30

Model bazy danych 31

Model bazy danych 31

Model bazy danych 32

Model bazy danych 32

GUI – organizacja usług 33

GUI – organizacja usług 33

GUI – organizacja zajęć 34

GUI – organizacja zajęć 34

GUI – raport z sprzedaży 35

GUI – raport z sprzedaży 35

Osiągnięte cele: zalety i wady aplikacji § Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym §

Osiągnięte cele: zalety i wady aplikacji § Profesjonalna obsługa klienta w ośrodku sportowym § Zwiększenie korzyści biznesowych ośrodka § Możliwość dokonania prognoz do dalszej działalności ośrodka i prognoz usług rekreacyjnych oferowanych w ośrodku § Wytworzenie dobrych relacji z klientem poprzez poznanie jego preferencji i dostosowania oferty do jego indywidualnych potrzeb § Wcześniejsze planowanie promocji § Możliwość dalszego rozwoju systemu § Bezpieczeństwo danych 36

Kierunki rozwoju aplikacji § Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do rezerwacji zajęć oraz wgląd do

Kierunki rozwoju aplikacji § Wdrożenie modułu umożliwiającego dostęp do rezerwacji zajęć oraz wgląd do aktualnego grafiku poprzez sieć Internet § Synchronizacja danych pomiędzy kilkoma ośrodkami, umożliwiająca dostęp do informacji pochodzących z innych lokalizacji, poprzez mechanizm replikacji bazy danych § Znakomite repozytorium do stworzenia HD 37