Wady i zalety pracy w chmurze Jakie s

  • Slides: 13
Download presentation
Wady i zalety pracy w chmurze

Wady i zalety pracy w chmurze

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Łatwa praca grupowa q Osoby korzystające z tej

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Łatwa praca grupowa q Osoby korzystające z tej samej chmury mogą współpracować, np. wspólnie edytować dokumenty, dzielić się zadaniami, informować o wydarzeniach związanych z pracą, pracować jednocześnie nad tym samym tekstem komunikując się przez wideoczat oraz prowadzić historię zmian w dokumentach.

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Dostęp z każdego miejsca q Dzięki temu nie

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Dostęp z każdego miejsca q Dzięki temu nie jest wymagane przenoszenie pliku na urządzenie, na którym aktualnie pracujemy oraz dbanie o to, żeby pracować na aktualnej wersji pliku, co jest szczególnie istotne, gdy kilka osób pracuje nad tym samym dokumentem.

Jakie są zalety pracy w chmurze? Nie wymaga instalacji oprogramowania q Wiele aplikacji działających

Jakie są zalety pracy w chmurze? Nie wymaga instalacji oprogramowania q Wiele aplikacji działających w chmurze nie wymaga instalacji, ponieważ korzystają z przeglądarki internetowej. Wersje działające na smartphonach wymagają co prawda specjalnych aplikacji ale jest to związane z wygodą, albowiem mały ekran smartphona jest mało czytelny przy korzystaniu z przeglądarki.

Jakie są zalety pracy w chmurze? Niezależność od systemu operacyjnego q Programy działające w

Jakie są zalety pracy w chmurze? Niezależność od systemu operacyjnego q Programy działające w chmurze nie są ograniczone do konkretnego systemu, ponieważ działają przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu osoba, która używa różnych komputerów, z różnymi systemami operacyjnymi, może pracować na każdym z nich, nie martwiąc się o pozyskanie zgodnych z danym systemem wersji oprogramowania.

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Znacznie większe bezpieczeństwo danych q Z uwagi na

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Znacznie większe bezpieczeństwo danych q Z uwagi na istnienie rozbudowanej infrastruktury informatycznej dostawcy usług w chmurze, wraz z rozproszeniem infrastruktury w kilku fizycznych lokalizacjach i ciągłym archiwizowaniem danych, bezpieczeństwo naszych danych jest wyraźnie wyższe, niż gdy są one trzymane na zwykłym komputerze, który może ulec awarii, spalić się lub zostać skradziony. W przypadku pracy w chmurze praktycznie istnieje możliwość fizycznego zniszczenia sprzętu z danymi.

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Niskie koszty q Z perspektywy dużych firm, które

Jakie są ZALETY pracy w chmurze? Niskie koszty q Z perspektywy dużych firm, które ponoszą olbrzymie nakłady na zakup i aktualizację oprogramowania oraz utrzymanie infrastruktury serwerowej, przeniesienie pracy do chmury może prowadzić do redukcji kosztów. Jest to często przytaczana zaleta chmury, ale z punktu widzenia użytkownika nie jest to istotny argument, ponieważ nawet jeśli oprogramowanie w chmurze jest darmowe do użytku osobistego i tak istnieją darmowe, “niechmurowe” alternatywy.

Jakie są WADY pracy w chmurze? Ograniczone możliwości w przypadku oprogramowania biurowego q Ograniczone

Jakie są WADY pracy w chmurze? Ograniczone możliwości w przypadku oprogramowania biurowego q Ograniczone możliwości edycyjne dokumentów w porównaniu z odpowiednikami na dyski lokalne. Np. Google. Docs ma ograniczone możliwości formatowania i przeliczania w porównaniu ze swoimi standardowymi odpowiednikami typu Microsoft Office lub Libre. Office. q Nie można np. stworzyć automatycznych bibliografii lub spisów treści.

Jakie są WADY pracy w chmurze? Ryzyko awarii q Choć ryzyko awarii jest bardzo

Jakie są WADY pracy w chmurze? Ryzyko awarii q Choć ryzyko awarii jest bardzo małe, to jeśli do niego dojdzie (np. na skutek błędu w oprogramowaniu) wtedy jesteśmy pozbawieni możliwości pracy.

Jakie są WADY pracy w chmurze? Nie działa w przypadku awarii sieci q Jeśli

Jakie są WADY pracy w chmurze? Nie działa w przypadku awarii sieci q Jeśli stracimy dostęp do Internetu, wówczas nie możemy pracować. Istnieje również ryzyko, że zakłócenia w sieci wpłyną na komfort pracy.

Jakie są WADY pracy w chmurze? Możliwość zmiany zasad działania usługi q Może pojawić

Jakie są WADY pracy w chmurze? Możliwość zmiany zasad działania usługi q Może pojawić się niebezpieczeństwo, że dostawca zmieni sposób działania usługi np. wprowadzi odpłatność dla usługi, która wcześniej była darmowa do użytku prywatnego.

Jakie są WADY pracy w chmurze? Naruszona prywatność q Dostawca usługi ma dostęp do

Jakie są WADY pracy w chmurze? Naruszona prywatność q Dostawca usługi ma dostęp do naszych danych przechowywanych w chmurze. W usłudze Gmail treśc e-maili wpływa na charakter otrzymywanych od Google reklam. Nie ma pewności, że podobny mechanizm nie dotyczy lub nie zacznie dotyczyć zawartości dokumentów.

Pamiętaj! Skoro dostawca usługi ma dostęp do naszych treści, nie mogą się w nich

Pamiętaj! Skoro dostawca usługi ma dostęp do naszych treści, nie mogą się w nich znaleźć informacje stanowiące tajemnice firmy!