PLAZMA PROTENLERNN KLNK TANIDA NEM II Dr Mustafa

  • Slides: 22
Download presentation
PLAZMA PROTEİNLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ II Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2009 1

PLAZMA PROTEİNLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ II Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2009 1

Protein elektroforezi Rutin olarak serum proteinlerinin elektroforezi yapılmaktadır. Serum proteinlerinin elektroforezi için, bir selüloz

Protein elektroforezi Rutin olarak serum proteinlerinin elektroforezi yapılmaktadır. Serum proteinlerinin elektroforezi için, bir selüloz asetat bandı üzerine az miktarda serum ekilir ve belirli bir zaman süresi boyunca bu banda p. H’ı 8, 6 olan bir tampon çözelti içinde doğru elektrik akımı uygulanır. İşlem sonunda serum proteinleri, anoda doğru farklı göçme hızlarına göre fraksiyonlara ayrılırlar. 2

Serum protein fraksiyonları, selüloz asetat bandın boyanıp kurutulmasıyla görünür hale getirilirler. 3

Serum protein fraksiyonları, selüloz asetat bandın boyanıp kurutulmasıyla görünür hale getirilirler. 3

Serum proteinlerinin elektroforezinde anoda en hızlı göçen fraksiyon, prealbümin ve albümindir, en yavaş göçen

Serum proteinlerinin elektroforezinde anoda en hızlı göçen fraksiyon, prealbümin ve albümindir, en yavaş göçen fraksiyon -globülin fraksiyonudur. Prealbümin fraksiyonu rutin serum proteinleri elektroforezinde farkedilmez. 4

Elektroforez işlemi sonunda selüloz asetat bant üzerinde elde edilen serum protein fraksiyonları, bandın bir

Elektroforez işlemi sonunda selüloz asetat bant üzerinde elde edilen serum protein fraksiyonları, bandın bir dansitometrede okutulması suretiyle kantitatif olarak belirlenebilir. 5

Elektroforez işlemi sonunda elde edilen serum protein fraksiyonları, çeşitli proteinleri içerirler. 6

Elektroforez işlemi sonunda elde edilen serum protein fraksiyonları, çeşitli proteinleri içerirler. 6

Prealbümin, karaciğerde sentezlenir. Prealbümin molekülü üzerinde retinol bağlayan proteini bağlayacak yerler ve tiroksin bağlayabilecek

Prealbümin, karaciğerde sentezlenir. Prealbümin molekülü üzerinde retinol bağlayan proteini bağlayacak yerler ve tiroksin bağlayabilecek bir yer bulunur. Oral kontraseptif kullananlarda, gebelerde, inflamatuvar olaylarda, malign tümörlerde, malnütrisyonda, karaciğer hastalıklarında serum prealbümin düzeyi azalır. 7

Serum albümin, karaciğerde sentezlenir. Serum albüminin önemli işlevleri vardır: a) Bilirubin, uzun zincirli yağ

Serum albümin, karaciğerde sentezlenir. Serum albüminin önemli işlevleri vardır: a) Bilirubin, uzun zincirli yağ asitleri, T 3, T 4, kortizol, aldosteron, Ca 2+, Cu 2+ ve bazı ilaçları taşır. b) Endojen amino asit deposu olarak görev görür. c) Plazma onkotik basıncının devamlılığını sağlar. d) Kanın viskozitesini etkiler. Serum albümin düzeyinin normal sınırlardan düşük olması hipoalbüminemi olarak tanımlanır. Serum albümin düzeyi 2, 0 g/d. L’nin altına düştüğünde ödem gelişir. 8

 1 -globülin fraksiyonunun önemli proteinleri: 1 -antitripsin 1 -antikimotripsin 1 -asit glikoprotein (orosomukoid)

1 -globülin fraksiyonunun önemli proteinleri: 1 -antitripsin 1 -antikimotripsin 1 -asit glikoprotein (orosomukoid) alfa fetoprotein (AFP) 9

 1 -antitripsin, karaciğer parankim hücreleri, mononüklear seri hücreler ve alveoler makrofajlarda sentezlenir. Nadir

1 -antitripsin, karaciğer parankim hücreleri, mononüklear seri hücreler ve alveoler makrofajlarda sentezlenir. Nadir olarak görülen kalıtımsal 1 -antitripsin eksikliği, klinik olarak amfizem ve neonatal kolestatik sarılık ile karakterizedir. Alfa fetoprotein (AFP), fetüsün ana proteinidir; karaciğerde sentezlenir. Hepatosellüler karsinom ve diğer karaciğer hastalıklarında, gebelikte, testis ve ovaryum kanserlerinda, mide kanserinde serum alfa fetoprotein (AFP) düzeyi artar. 10

 2 -globülin 1 - ve 2 -globülinler arasında göç eden başlıca serum proteinleri,

2 -globülin 1 - ve 2 -globülinler arasında göç eden başlıca serum proteinleri, tiroksin bağlayan globülin ve seruloplazmindir. 2 -globülin fraksiyonunun önemli proteinleri 2 makroglobülin ve haptoglobindir. 11

Tiroksin bağlayan globülin, bir glikoproteindir; tiroid hormonları olan T 3 ve T 4 için

Tiroksin bağlayan globülin, bir glikoproteindir; tiroid hormonları olan T 3 ve T 4 için temel taşıyıcıdır. Seruloplazmin, daha çok 2 -globülin fraksiyonunda gözlenen, %10 civarında karbonhidrat içeren bir bakırlı proteindir. Wilson hastalığında ve malnütrisyonda serum seruloplazmin düzeyi azalır. 2 -makroglobülin, 2 -globülin fraksiyonunun büyük çoğunluğunu oluşturur. 2 -makroglobülin, plazmanın en önemli proteaz inhibitörlerinden biridir. Haptoglobin, karaciğerde sentezlenen ve eritrosit dışındaki serbest hemoglobini bağlayan plazma glikoproteinidir. 12

 -globülin fraksiyonunun önemli proteinleri, hemopeksin ve transferrin (siderofilin)’dir. 13

-globülin fraksiyonunun önemli proteinleri, hemopeksin ve transferrin (siderofilin)’dir. 13

Hemopeksin, %20 oranında karbonhidrat içeren bir glikoproteindir. Hemopeksin, serbest “hem” bağlar. Hemhemopeksin kompleksi, oluştuktan

Hemopeksin, %20 oranında karbonhidrat içeren bir glikoproteindir. Hemopeksin, serbest “hem” bağlar. Hemhemopeksin kompleksi, oluştuktan sonra karaciğer tarafından tutulur ve yıkılır. Karaciğerde, hemhemopeksin kompleksi yapısındaki “hem” grubunun demiri ferritine verilmekte ve “hem”in geri kalan kısmı bilirubine çevrilmektedir. Transferrin, apotransferrin denilen proteine 2 adet Fe 3+ iyonu bağlanmasıyla oluşmuş gerçek bir demir taşıyıcısıdır; az miktarda bakır, çinko, kobalt ve kalsiyum da taşır. 14

Transferrinin plazmaya girecek olan demiri bağlama yeteneğine total demir bağlama kapasitesi (TDBK, TIBC) denir.

Transferrinin plazmaya girecek olan demiri bağlama yeteneğine total demir bağlama kapasitesi (TDBK, TIBC) denir. Normal koşullarda transferrinin yaklaşık %33’ü demirle doymuş durumdadır. Transferrinin yarıdan fazlası demirle doyduğunda plazma demirinin bir kısmı albümin ve diğer plazma proteinlerine bağlanır. 15

 -globülin fraksiyonunun önemli proteinleri immünoglobülinler (antikorlar), C 1 q kompleman sistem proteini ve

-globülin fraksiyonunun önemli proteinleri immünoglobülinler (antikorlar), C 1 q kompleman sistem proteini ve C-reaktif protein (CRP)’dir. 16

Akut ve kronik karaciğer hastalıkları, kronik enfeksiyonlar, akut diffüz glomerülonefrit, sarkoidoz, karsinom ve otoimmün

Akut ve kronik karaciğer hastalıkları, kronik enfeksiyonlar, akut diffüz glomerülonefrit, sarkoidoz, karsinom ve otoimmün hastalıklarda serum -globülin fraksiyonu artar. Nefrotik sendrom, ağır malabsorpsiyon ve malnütrisyon, primer immün yetmezlik ve sekonder immün yetmezlik durumlarında serum -globülin fraksiyonu azalır. 17

Bazı hastalıklarda serum protein elektroforezi akut inflamasyon 18

Bazı hastalıklarda serum protein elektroforezi akut inflamasyon 18

kronik inflamasyon 19

kronik inflamasyon 19

hepatit 20

hepatit 20

siroz 21

siroz 21

Renal protein kaybı 22

Renal protein kaybı 22