PLAZMA PROTENLERNN KLNK TANIDA NEM I Dr Mustafa

  • Slides: 18
Download presentation
PLAZMA PROTEİNLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2009 1

PLAZMA PROTEİNLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2009 1

Kan plazmasındaki çözünmüş katı maddelerin büyük çoğunluğunu proteinler oluşturmaktadır. Sağlıklı erişkin bir insanda kan

Kan plazmasındaki çözünmüş katı maddelerin büyük çoğunluğunu proteinler oluşturmaktadır. Sağlıklı erişkin bir insanda kan plazma veya serumunun total protein düzeyi ortalama 7 g/d. L (5, 78, 0 g/d. L) kadardır. Total plazma proteininin 3, 5 -5, 0 g/d. L kadarını serum albümin, 2, 5 -3, 2 g/d. L kadarını globülinler oluşturur. % g total protein %g albümin % g total globülin 2

Plazma proteinlerinin birçok fonksiyonu vardır: -Kanın ozmotik ve onkotik basıncını sağlamaya katkı -Plazmada bulunan

Plazma proteinlerinin birçok fonksiyonu vardır: -Kanın ozmotik ve onkotik basıncını sağlamaya katkı -Plazmada bulunan birçok maddeyi ilgili yerlere taşıma -Plazma suyunu damar yatağı içinde tutma -Kan viskozitesine etki -Asit-baz dengesini sürdürmeye katkı -Kanın süspansiyon stabilitesinin sürdürülmesi -Dokuların protein ihtiyacını karşılama -Organizmayı enfeksiyon ve zararlı maddelere karşı koruma 3

Çeşitli yöntemler kullanılarak kan plazmasında 300 farklı protein varlığı gösterilmiştir. Bu proteinlerin bazıları sadece

Çeşitli yöntemler kullanılarak kan plazmasında 300 farklı protein varlığı gösterilmiştir. Bu proteinlerin bazıları sadece bazı fizyolojik veya patolojik durumlarda plazmada bulunurlar. Normalde intrasellüler sıvılarda bulunan bazı çözünen proteinler, hücre hasarı olduğunda ekstrasellüler ve intravasküler sıvılara geçebilirler. 4

Sağlıklı bir kişinin aylar veya yıllarca takip edilen protein değerleri, ancak %0, 5 g

Sağlıklı bir kişinin aylar veya yıllarca takip edilen protein değerleri, ancak %0, 5 g kadar bir sapma gösterir. Bilinen kişisel normal değerde %0, 8 g ve daha fazla bir total protein değeri değişikliği, değer normal sınırlar içinde bulunsa dahi patolojik olarak değerlendirilmelidir. 5

Serum total protein konsantrasyonundaki artma ve azalmalar disproteinemi olarak adlandırılır. Disproteinemiler, hiperproteinemi (serum protein

Serum total protein konsantrasyonundaki artma ve azalmalar disproteinemi olarak adlandırılır. Disproteinemiler, hiperproteinemi (serum protein konsantrasyonu artışı) ve hipoproteinemi (serum protein konsantrasyonu azalışı) olmak üzere iki türdür. Normalde kanda bulunmayan ve özel fonksiyonları olmayan proteinlerin varlığına paraproteinemi adı verilir. 6

Hiperproteinemi nedenleri 1) Plazma su içeriğinin azaldığı hemokonsantrasyon durumlarında göreceli olarak hiperproteinemi (relatif hiperproteinemi)

Hiperproteinemi nedenleri 1) Plazma su içeriğinin azaldığı hemokonsantrasyon durumlarında göreceli olarak hiperproteinemi (relatif hiperproteinemi) ortaya çıkabilir. 2) Paraproteinlerin ortaya çıkışına bağlı olarak hiperproteinemi ortaya çıkabilir. 3) Bazı kronik hastalıklarda globülin artışına bağlı olarak hiperproteinemi ortaya çıkar. 7

Hemokonsantrasyon durumları: -ishal ve kusma ile sindirim kanalından su kaybı -sıcak ortamda ve ateşli

Hemokonsantrasyon durumları: -ishal ve kusma ile sindirim kanalından su kaybı -sıcak ortamda ve ateşli hastalıklarda deri yoluyla su kaybı -böbrek yetersizliği -tuz kaybettiren nefrit -diyabetes mellitus -diüretikle tedavi durumları -poliüri halinde böbrekler yoluyla su kaybı -su alınmasının kısıtlanması 8

Paraproteinlerin ortaya çıkışı: -multipl miyelom -lenforetiküler sistem maligniteleri -romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar -ağır

Paraproteinlerin ortaya çıkışı: -multipl miyelom -lenforetiküler sistem maligniteleri -romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar -ağır kronik enfeksiyonlar -karaciğer sirozunda 9

 globülin artışı olan bazı kronik hastalıklar: -ağır kronik poliartrit, endokarditis lenta, tüberküloz gibi

globülin artışı olan bazı kronik hastalıklar: -ağır kronik poliartrit, endokarditis lenta, tüberküloz gibi kronik iltihabi olaylar -sıtma, Kala-azar, lepra, filariazis gibi çeşitli tropikal hastalıklar -karaciğer sirozu -sarkoidoz -romatoit artrit (RA) ve sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmun hastalıklar 10

Hipoproteinemi nedenleri 1) Plazma su içeriğinin arttığı hemodilüsyon durumlarında göreceli olarak hipoproteinemi (relatif hipoproteinemi)

Hipoproteinemi nedenleri 1) Plazma su içeriğinin arttığı hemodilüsyon durumlarında göreceli olarak hipoproteinemi (relatif hipoproteinemi) ortaya çıkar. 2) Aşırı protein kaybı olduğu durumlar 3) Protein sentezinde azalma olduğu durumlar 4) Protein metabolizması bozukluğuna bağlı olarak esansiyel hipoproteinemi olabilir. 11

Hemodilüsyon durumları: -tuz tutulması ve aşırı sıvı alımına bağlı olarak gelişen aşırı hidratasyon (su

Hemodilüsyon durumları: -tuz tutulması ve aşırı sıvı alımına bağlı olarak gelişen aşırı hidratasyon (su zehirlenmesi) durumu -kalp yetmezliği durumu -kanın sıvı verilen koldan alınması durumu 12

Aşırı protein kaybı durumları: -Nefrotik sendrom, kronik glomerülonefrit, . . . -Yanıklar, sulanan yara

Aşırı protein kaybı durumları: -Nefrotik sendrom, kronik glomerülonefrit, . . . -Yanıklar, sulanan yara ve deri lezyonları, psöriazis. . . -Protein kaybettirici enteropati, mide polibi, ülseratif gastrit, . . . -Cerrahi ve travmatik şoklar. -Vücut boşluklarından aşırı sıvı boşaltılması. -Hipertiroidizm. -Ayarlanmamış diyabetes mellitus. -Gebelik toksemileri 13

Protein sentezinde azalma durumları: -Kwashiorkor -şiddetli malabsorpsiyon durumları -proteinden fakir beslenme -ağır karaciğer hastalıkları

Protein sentezinde azalma durumları: -Kwashiorkor -şiddetli malabsorpsiyon durumları -proteinden fakir beslenme -ağır karaciğer hastalıkları 14

Protein tayin metodları -Total protein ve albuminin kantitatif tayini Globulin=Total protein-albumin -Proteinlerin elektroforezle ayrılması

Protein tayin metodları -Total protein ve albuminin kantitatif tayini Globulin=Total protein-albumin -Proteinlerin elektroforezle ayrılması -Spesifik proteinlerin immünokimyasal metodlarla tayini 15

-Kjeldahl metodu: Bütün protein moleküllerinin saf polipeptit zincirinden ibaret olup yaklaşık %16 oranında azot

-Kjeldahl metodu: Bütün protein moleküllerinin saf polipeptit zincirinden ibaret olup yaklaşık %16 oranında azot içerdikleri varsayımına dayanır. -Biüret metodu: Serumda mevcut proteinlerin kimyasal olarak aynı şekilde reaksiyona girdikleri varsayımına dayanır. Proteinler, derişik alkali ortamda bakır iyonları ile menekşe renginde kompleks oluştururlar. -Lowry metodu, turbidimetrik ve nefelometrik tayin gibi hassas metodlar da vardır. 16

Albumin, hem biüret metodu hem de bromkrezol yeşili veya bromkrezol moru gibi boyalarla verdiği

Albumin, hem biüret metodu hem de bromkrezol yeşili veya bromkrezol moru gibi boyalarla verdiği reaksiyonlara dayanılarak tayin edilir. 17

Plazma veya serum proteinlerini birbirinden ayırmak için büyüklük, kütle, elektrik yükü veya diğer moleküllere

Plazma veya serum proteinlerini birbirinden ayırmak için büyüklük, kütle, elektrik yükü veya diğer moleküllere olan affinite gibi özelliklerinin farklılığından yararlanılmaktadır. Proteinlerin saflaştırılmasında ve kantitatif tayininde kullanılan yöntemlerden bazıları, fraksiyonel çöktürme, diyaliz ve ultrafiltrasyon, çeşitli kromatografi yöntemleri, çeşitli elektroforez yöntemleri ve ultrasantrifügasyondur. Bu yöntemler arasında rutin çalışmalarda en sık uygulanan selüloz asetat elektroforezidir. 18