Pdy podstatnch mien v Genitv v Datv v

  • Slides: 36
Download presentation
Pády podstatných mien v. Genitív v. Datív v. Akuzatív v. Lokál v. Inštrumentál

Pády podstatných mien v. Genitív v. Datív v. Akuzatív v. Lokál v. Inštrumentál

GENITÍV (G) KOHO? ČOHO? je pád, v ktorom bývajú pred podstatnými menami predložky do,

GENITÍV (G) KOHO? ČOHO? je pád, v ktorom bývajú pred podstatnými menami predložky do, od, bez, z, zo.

do jamy Do čoho? bez Zuzky Bez koho? z hrnca Z čoho?

do jamy Do čoho? bez Zuzky Bez koho? z hrnca Z čoho?

od prachu Od čoho? od Zuzky Od koho? bez kabáta Bez čoho?

od prachu Od čoho? od Zuzky Od koho? bez kabáta Bez čoho?

Podstatné mená napíš v genitíve jednotného čísla. Použi predložku. ovca mydlo lekár javor ovce

Podstatné mená napíš v genitíve jednotného čísla. Použi predložku. ovca mydlo lekár javor ovce mydla lekára javora sedlo Eliška kľúč pole sedla Elišky kľúča poľa KONTROLA

Podstatné mená napíš v genitíve množného čísla. Použi predložku. ovca mydlo lekár javor oviec

Podstatné mená napíš v genitíve množného čísla. Použi predložku. ovca mydlo lekár javor oviec mydiel lekárov javorov sedlo Eliška kľúč pole sediel Elišiek kľúčov polí KONTROLA

Z porekadiel vypíš podstatné mená v genitíve aj s predložkou. Od večera do rána,

Z porekadiel vypíš podstatné mená v genitíve aj s predložkou. Od večera do rána, muzika nám vyhráva. Bez práce nie sú koláče. Ako do horydo volá, tak bez sa z práce, hory ozýva. odsavečera, rána, Aniz zhory, voza, zani na voz. do hory, voza, od nosa, doďalej úľa od nosa. Nevidí si Ak chceme med, nekopeme do úľa. K

DATÍV (D) KOMU? ČOMU? je pád, v ktorom bývajú pred podstatnými menami predložky k,

DATÍV (D) KOMU? ČOMU? je pád, v ktorom bývajú pred podstatnými menami predložky k, ku, oproti, kvôli.

ku knihe Ku čomu? ku babke Ku komu? k potoku K čomu?

ku knihe Ku čomu? ku babke Ku komu? k potoku K čomu?

kvôli chybe Kvôli čomu? oproti Julke Oproti komu? kvôli plotu Kvôli čomu?

kvôli chybe Kvôli čomu? oproti Julke Oproti komu? kvôli plotu Kvôli čomu?

Podstatné mená napíš v datíve jednotného čísla. Použi predložku. kôra plece murár smrek kôre

Podstatné mená napíš v datíve jednotného čísla. Použi predložku. kôra plece murár smrek kôre plecu murárovi smreku mesto Anna spev maska mestu Anne spevu maske KONTROLA

Podstatné mená napíš v datíve množného čísla. Použi predložku. kôra plece murár smrek kôram

Podstatné mená napíš v datíve množného čísla. Použi predložku. kôra plece murár smrek kôram pleciam murárom smrekom mesto Anna spev maska mestám Annám spevom maskám KONTROLA

Z viet vypíš podstatné mená v datíve aj s predložkou. Chodil som od lekára

Z viet vypíš podstatné mená v datíve aj s predložkou. Chodil som od lekára k lekárovi Kvôli chybe ma nevybrali. kvôli chybe Nepribližuj sa k úľom! k úľom Pridáme k vajcu aj soľ? k vajcu Oproti plotu vysadíme papriku. oproti plotu Pridaj sa k triede K

AKUZATÍV (A) KOHO? ČO? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáha sloveso „vidím“. Predložky:

AKUZATÍV (A) KOHO? ČO? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáha sloveso „vidím“. Predložky: na, cez, pod, pre.

na lúku Na čo? pre Eriku Pre koho? na auto Na čo?

na lúku Na čo? pre Eriku Pre koho? na auto Na čo?

cez ulicu Cez čo? vidím uja Vidím koho? cez zuby Cez čo?

cez ulicu Cez čo? vidím uja Vidím koho? cez zuby Cez čo?

Podstatné mená napíš v akuzatíve jednotného čísla. Použi predložku. Danka mesto lekár javor Danku

Podstatné mená napíš v akuzatíve jednotného čísla. Použi predložku. Danka mesto lekár javor Danku mesto lekára javor okno vrana plot Adam okno vranu plot Adama KONTROLA

Podstatné mená napíš v akuzatíve množného čísla. Použi predložku. Danka mesto lekár javor Danky

Podstatné mená napíš v akuzatíve množného čísla. Použi predložku. Danka mesto lekár javor Danky mestá lekárov javory okno vrana plot Adam okná vrany ploty Adamov KONTROLA

Z viet vypíš podstatné mená v akuzatíve aj s predložkou. Po mostena smebreh prešli

Z viet vypíš podstatné mená v akuzatíve aj s predložkou. Po mostena smebreh prešli na breh. Pod hlavu dali vankúšik. podmihlavu Doniesli sme ovocie pre deti. ovocie Cez cestu pre dávaj deti pozor! cez cestu Potrebujem krém na ruky. krém, vidím na ruky Všade kvety K

LOKÁL (L) KOM? ČOM? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáhajú predložky na, o,

LOKÁL (L) KOM? ČOM? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáhajú predložky na, o, v, vo, pri.

na strome Na čom? o Janke O kom? v jedle V čom?

na strome Na čom? o Janke O kom? v jedle V čom?

pri hlave Pri čom? po Kubovi Po kom? pri stole Pri čom?

pri hlave Pri čom? po Kubovi Po kom? pri stole Pri čom?

Podstatné mená napíš v lokáli jednotného čísla. Použi predložku. misa pole dom zlato mise

Podstatné mená napíš v lokáli jednotného čísla. Použi predložku. misa pole dom zlato mise poli dome zlate vrece Jana Julo kreslo vreci Jane Julovi kresle KONTROLA

Podstatné mená napíš v lokáli množného čísla. Použi predložku. misa misách pole poliach vrece

Podstatné mená napíš v lokáli množného čísla. Použi predložku. misa misách pole poliach vrece Jana vreciach Janách domoch plameňoch muž kreslo mužoch kreslách KONTROLA

Z viet vypíš podstatné mená v lokáli aj s predložkou. v zube V zube

Z viet vypíš podstatné mená v lokáli aj s predložkou. v zube V zube mám dieru. o sopkách Prečítal som knihu o sopkách. po plači Po plači býva smiech. pri jedle Pri jedle nerozprávaj! o bratovi O bratovi nič neviem. v Janovi V Janovi sa pohlo svedomie. K

INŠTRUMENTÁL (I) KÝM? ČÍM? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáhajú predložky s, so,

INŠTRUMENTÁL (I) KÝM? ČÍM? je pád, pri určovaní ktorého nám pomáhajú predložky s, so, za, medzi, pod, pred.

za plotom Za čím? za otcom Za kým? za školou Za čím?

za plotom Za čím? za otcom Za kým? za školou Za čím?

s hanbou S čím? s mamou S kým? s opaskom S čím?

s hanbou S čím? s mamou S kým? s opaskom S čím?

Podstatné mená napíš v inštrumentáli jednotného čísla. Použi predložku. koža mesto buk auto kožou

Podstatné mená napíš v inštrumentáli jednotného čísla. Použi predložku. koža mesto buk auto kožou mestom bukom autom vrece Betka vojak voz vrecom Betkou vojakom vozom KONTROLA

Podstatné mená napíš v inštrumentáli množného čísla. Použi predložku. koža mesto buk auto kožami

Podstatné mená napíš v inštrumentáli množného čísla. Použi predložku. koža mesto buk auto kožami mestami bukmi autami vrece Betka vojak voz vrecami Betkami vojakmi vozmi KONTROLA

Z viet vypíš podstatné mená v inštrumentáli aj s predložkou. zubami Medzimedzi zubami má

Z viet vypíš podstatné mená v inštrumentáli aj s predložkou. zubami Medzimedzi zubami má medzeru. lampou Podpod lampou býva tma. so syrom Chutí mi chlieb so syrom. pred jedlom Pred jedlom si umy ruky! za tetou Zajtra pôjdem za tetou. nad kopcom Nad kopcom sa zablyslo. K