Urovanie vzorov podstatnch mien enskho rodu vzory ena

  • Slides: 10
Download presentation
Určovanie vzorov podstatných mien ženského rodu. vzory žena - ulica Slovenský jazyk pre 5.

Určovanie vzorov podstatných mien ženského rodu. vzory žena - ulica Slovenský jazyk pre 5. ročník Mgr. Jozef Žipaj

vzor ŽENA Podľa vzoru žena skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku a,

vzor ŽENA Podľa vzoru žena skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska.

ťava Tá ťava – ženský rod. Pred samohláskou a máme spoluhlásku v. V je

ťava Tá ťava – ženský rod. Pred samohláskou a máme spoluhlásku v. V je obojaká spoluhláska. Ťava – končí sa na samohlásku a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Určím, akého rodu je podstatné meno – tá ťava – ženský rod Pozriem sa , na akú hlásku sa končí podstatné meno : ťava - a. Ak sa končí podstatné meno na samohlásku a - máme vzory žena- ulica. Pozrieme sa, aká spoluhláska je pred a : pred a je spoluhláska v. V je obojaká spoluhláska, tak sa podstatné meno bude skloňovať podľa vzoru žena – ženy ťava - ťavy

vzor ULICA Podľa vzoru ulica skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku a,

vzor ULICA Podľa vzoru ulica skloňujeme podstatné mená ženského rodu zakončené na samohlásku a, pred ktorou je mäkká spoluhláska.

Tá čerešňa – ženský rod. Končí sa na samohlásku a. 1. 2. 3. 4.

Tá čerešňa – ženský rod. Končí sa na samohlásku a. 1. 2. 3. 4. 5. čerešňa Pred samohláskou a máme spoluhlásku ň. Ň je mäkká spoluhláska. Určím, akého rodu je podstatné meno – tá čerešňa – ženský rod. Pozriem sa , na akú hlásku sa končí podstatné meno : čerešňa - a. Ak sa končí podstatné meno na samohlásku a - máme vzory žena- ulica. Pozrieme sa, aká spoluhláska je pred a : pred a je spoluhláska ň. Ň je mäkká spoluhláska, tak sa podstatné meno čerešňa bude skloňovať podľa vzoru ulica – ulice čerešňa - čerešne

líška – podstatné meno ženský rod končí sa na samohlásku a / žena ,

líška – podstatné meno ženský rod končí sa na samohlásku a / žena , ulica / pred samohláskou a je spoluhláska k k je tvrdá spoluhláska vzor žena líška – líšky, žena – ženy. – podstatné meno - ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena , ulica / -pred samohláskou a je spoluhláska ľ -ľ je mäkká spoluhláska vzor ulica mašľa- mašle ulica - ulice mašľa

bájka – podstatné meno -ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena ,

bájka – podstatné meno -ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena , ulica / -pred samohláskou a je spoluhláska k -k je tvrdá spoluhláska -vzor žena bájka – bájky žena - ženy – podstatné meno -ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena , ulica / -pred samohláskou a je spoluhláska b -b je obojaká spoluhláska -vzor žena žaby – žaby žena - ženy žaba

– podstatné meno - ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena ,

– podstatné meno - ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena , ulica / -pred samohláskou a je spoluhláska c -c je mäkká spoluhláska - vzor ulica pivnica - pivnice ulica - ulice pivnica – podstatné meno -ženský rod -končí sa na samohlásku a / žena , ulica / -pred samohláskou a je spoluhláska p -p je obojaká spoluhláska -vzor žena mapa - mapy žena - ženy mapa

Zdroj • Slovenský jazyk pre 5. ročník • www. google. sk/obrázky

Zdroj • Slovenský jazyk pre 5. ročník • www. google. sk/obrázky