Skloovanie podstatnch mien strednho rodu 2 VZORY VYSVEDENIE

  • Slides: 7
Download presentation
Skloňovanie podstatných mien stredného rodu 2 VZORY: VYSVEDČENIE Celý obsah prezentácie si treba napísať

Skloňovanie podstatných mien stredného rodu 2 VZORY: VYSVEDČENIE Celý obsah prezentácie si treba napísať do zošita!

VZOR VYSVEDČENIE Na aké písmeno sa končí slovo VYSVED 4 ENIE? Na dvojhlásku -

VZOR VYSVEDČENIE Na aké písmeno sa končí slovo VYSVED 4 ENIE? Na dvojhlásku - ie písanie obilie lístie Teda podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú slová:

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na dvojhlásku -

Podľa vzoru vysvedčenie skloňujeme podstatné mená stredného rodu, ktoré sú zakončené na dvojhlásku - ie. Pád Jednotné číslo Množné číslo N: Nominatív vysvedčenie vysvedčenia G: Genitív vysvedčenia vysvedčení D: Datív vysvedčeniu vysvedčeniam A: Akuzatív vysvedčenie vysvedčenia L: Lokál vysvedčení vysvedčeniach I: Inštrumentál vysvedčením vysvedčeniami

Pri tomto vzore neplatí - RYTMICKÝ ZÁKON –môžu po sebe dve dlhé slabiky. Pád

Pri tomto vzore neplatí - RYTMICKÝ ZÁKON –môžu po sebe dve dlhé slabiky. Pád Jednotné číslo N: prútie G: prútia D: prútiu A: prútie L: prútí I: prútím PRÚ – TIE V slove sú dve dlhé slabiky jedna po druhej.

Úloha : Doplň do vety vhodné slovo: Bažant má pestrofarebné. . . . .

Úloha : Doplň do vety vhodné slovo: Bažant má pestrofarebné. . . . . Dnes mal Miro obrovské. . . . . je zdravé. Na zemi bolo opadané. . . . . Videli sme z vlaku krásne. . . . Jurkov obľúbený predmet je. . . . Predierali sme sa cez pichľavé. . . . Perie, pohorie, čítanie, lístie, ovocie, tŕnie, šťastie.

Vyskloňuj slová: úbočie – časť vrchu pohorie

Vyskloňuj slová: úbočie – časť vrchu pohorie

Veľa chuti do učenia! 23. 3. 2020 Milí moji žiaci, prezentáciu máte prepísanú, slová

Veľa chuti do učenia! 23. 3. 2020 Milí moji žiaci, prezentáciu máte prepísanú, slová vyskloňujte do zošita a urobte si cvičenie na edupage. Držte sa. LT