Precvime si vzory podstatnch mien strednho rodu Ak

  • Slides: 23
Download presentation
Precvičme si vzory podstatných mien stredného rodu. Ak si pripravený, stlač šípku „Ďalej“. ĎALEJ

Precvičme si vzory podstatných mien stredného rodu. Ak si pripravený, stlač šípku „Ďalej“. ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie ulica schodišt e dievča chlap srdce ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie ulica schodišt e dievča chlap srdce ĎALEJ mesto

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto ulica jazero vysvedčen ie dievča srdce ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto ulica jazero vysvedčen ie dievča srdce ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča mesto lístie dub vysvedčen ie chlap ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča mesto lístie dub vysvedčen ie chlap ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce vysvedčen ie mláďa dub stroj mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce vysvedčen ie mláďa dub stroj mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. žena hrdina vtáča vysvedčen ie srdce mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. žena hrdina vtáča vysvedčen ie srdce mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie mesto lyžovanie srdce stroj hrdina ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie mesto lyžovanie srdce stroj hrdina ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. žena hrdina mačiatk o dievča vysvedčen ie mesto ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. žena hrdina mačiatk o dievča vysvedčen ie mesto ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. chlap mesto Slovensk o dievča stroj vysvedčen ie ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. chlap mesto Slovensk o dievča stroj vysvedčen ie ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča mesto vajce srdce stroj vysvedčen ie ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča mesto vajce srdce stroj vysvedčen ie ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť Považie chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť Považie chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť maľovani e chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť maľovani e chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ dievča

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto vysvedčen ie dvojča dub stroj dievča ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto vysvedčen ie dvojča dub stroj dievča ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča kosť ucho vysvedčen ie mesto srdce ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča kosť ucho vysvedčen ie mesto srdce ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto ulica slovo dievča chlap srdce ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. mesto ulica slovo dievča chlap srdce ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť mača chlap dievča mesto ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť mača chlap dievča mesto ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča srdce súhvezdi e chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča srdce súhvezdi e chlap vysvedčen ie mesto ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča ulica more vysvedčen ie chlap srdce ĎALEJ mesto

Urč kliknutím vzor podstatného mena. dievča ulica more vysvedčen ie chlap srdce ĎALEJ mesto

Urč kliknutím vzor podstatného mena. stroj kosť oko dievča mesto srdce ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. stroj kosť oko dievča mesto srdce ĎALEJ vysvedčen ie

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce vysvedčen ie sídlisko chlap mesto dievča ĎALEJ dub

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce vysvedčen ie sídlisko chlap mesto dievča ĎALEJ dub

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie mesto levíča dub stroj dievča ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. vysvedčen ie mesto levíča dub stroj dievča ĎALEJ srdce

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť zdravie dievča vysvedčen ie mesto ĎALEJ hrdina

Urč kliknutím vzor podstatného mena. srdce kosť zdravie dievča vysvedčen ie mesto ĎALEJ hrdina

Koniec dnešného preverovania.

Koniec dnešného preverovania.