Skloovn vzor podstatnch jmen rodu enskho Dostupn z

  • Slides: 10
Download presentation
Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN:

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Vzory podstatných jmen rodu ženského ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST

Vzory podstatných jmen rodu ženského ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST

Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p.

Podle vzoru žena se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p. jedn. čísla zakončená na - a např. : matka, včela, krása

ŽENA • • Jednotné číslo 1. p. žen a 2. p. žen y 3.

ŽENA • • Jednotné číslo 1. p. žen a 2. p. žen y 3. p. žen ě 4. p. ženu 5. p. ženo! 6. p. (o) žen ě 7. p. ženou • • Množné číslo 1. p. žen y 2. p. žen 3. p. žen ám 4. p. žen y 5. p. žen y! 6. p. (o) žen ách 7. p. žen ami

Podle vzoru růže se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p.

Podle vzoru růže se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p. jedn. čísla zakončená na - e/ě např. : jedle, neděle, země

Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p.

Podle vzoru píseň se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p. jedn. čísla zakončena na souhlásku a ve 2. p. jedn. čísla mají koncovku - e/ě např. : mez - meze, větev - větve, stráň – stráně

PÍSEŇ • • Jednotné číslo 1. p. píseň 2. p. písně 3. p. písni

PÍSEŇ • • Jednotné číslo 1. p. píseň 2. p. písně 3. p. písni 4. p. píseň 5. p. písni! 6. p. (o) písni 7. p. písní • • Množné číslo 1. p. písně 2. p. písní 3. p. písním 4. p. písně 5. p. písně! 6. p. (o) písních 7. p. písn ěmi

Podle vzoru kost se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p.

Podle vzoru kost se skloňují podstatná jména rodu ženského, která jsou v 1. p. jedn. čísla zakončena na souhlásku a ve 2. p. jedn. čísla mají koncovku - i např. : pověst - pověsti, věc - věci, starost - starosti

KOST • • Jednotné číslo 1. p. kost 2. p. kost i 3. p.

KOST • • Jednotné číslo 1. p. kost 2. p. kost i 3. p. kost i 4. p. kost 5. p. kost i! 6. p. (o) kost i 7. p. kost í • • Množné číslo 1. p. kost i 2. p. kost í 3. p. kost em 4. p. kost i 5. p. kost i! 6. p. (o) kost ech 7. p. kost mi