DEKLINCIA IVOTNCH MASKULN ivotnch podstatnch mien muskho rodu

  • Slides: 15
Download presentation
DEKLINÁCIA ŽIVOTNÝCH MASKULÍN (životných podstatných mien mužského rodu) prof. Paed. Dr. Jana Kesselová, CSc.

DEKLINÁCIA ŽIVOTNÝCH MASKULÍN (životných podstatných mien mužského rodu) prof. Paed. Dr. Jana Kesselová, CSc. 21. 2. 2017

Ktoré z nasledujúcich substantív patrí k životným maskulínam? A) mikrób B) koral C) nebožtík

Ktoré z nasledujúcich substantív patrí k životným maskulínam? A) mikrób B) koral C) nebožtík D) neviem

 • Gramaticky sú maskulína životné vždy, maskulína neživotné keď majú zhodný vždy, keď

• Gramaticky sú maskulína životné vždy, maskulína neživotné keď majú zhodný vždy, keď majú zhodný • A = G (v sing. aj pl. ) • A = N (v sing. aj pl. ) • A chlapa = G chlapa • A utopenca = G utopenca • A dub = N dub • A bacil = N bacil

Ktoré z nasledujúcich substantív patrí k životným maskulínam? A) mikrób B) koral C) nebožtík

Ktoré z nasledujúcich substantív patrí k životným maskulínam? A) mikrób B) koral C) nebožtík D) neviem

Životné maskulína – životnosť síce vznikla ako odrazová kategória, ale gramatikalizovaná životnosť nie je

Životné maskulína – životnosť síce vznikla ako odrazová kategória, ale gramatikalizovaná životnosť nie je vždy identická so skutočnosťou – neživé entity sa skloňujú ako životné substantíva • nebožtík, obesenec (G=A) – živé entity sú gramaticky neživotné • vírus, koral, bacil, mikrób (N=A)

Životné maskulína A=G • silná rodová koncovka maskulín -0 – chlap – sociológ –

Životné maskulína A=G • silná rodová koncovka maskulín -0 – chlap – sociológ – učiteľ • slabá rodová koncovka maskulín -a – starosta – huslista

Algoritmus na zaraďovanie maskulín do tried a vzorov

Algoritmus na zaraďovanie maskulín do tried a vzorov

Ktoré subst. pokladáte za vhodné príklady na vyvodenie vzoru chlap? • • • •

Ktoré subst. pokladáte za vhodné príklady na vyvodenie vzoru chlap? • • • • sponzor, nováčik, šéf, biskup, kapitán, čitateľ, pilot, súper, hráč, duch, obyvateľ starosta, optimista, rozhodca

sponzor, nováčik, šéf, biskup, kapitán, čitateľ, pilot, súper, hráč, duch, obyvateľ starosta, optimista, rozhodca

sponzor, nováčik, šéf, biskup, kapitán, čitateľ, pilot, súper, hráč, duch, obyvateľ starosta, optimista, rozhodca

Slová v zátvorkách použite v náležitom tvare. • Bosnianski (Srb a Moslim) mali v

Slová v zátvorkách použite v náležitom tvare. • Bosnianski (Srb a Moslim) mali v čo najkratšom čase podpísať dohodu o zastavení paľby. • Ukázalo sa, že (konateľ) firmy sa pokúsili zmiznúť niekde za hranice všedných dní. N pl: Srbi (chlap) Moslimovia (syn) konatelia (priateľ)

 • Ako sa označuje taký vzťah medzi pádovými koncovkami a gramatickými význami, keď

• Ako sa označuje taký vzťah medzi pádovými koncovkami a gramatickými význami, keď sa jeden gramatický význam vyjadruje viacerými formálnymi prostriedkami? • • A) pádová polysémia B) pádová homonymia C) pádová synonymia D) neviem

II. aplikácia algoritmu

II. aplikácia algoritmu

-i -ovia beloch vrah študent duch chirurg braček otec -ia dedinčan krajan ručiteľ hostiteľ

-i -ovia beloch vrah študent duch chirurg braček otec -ia dedinčan krajan ručiteľ hostiteľ emir patricij šéf rodič brat syn

Faktory, ktoré determinujú príslušnosť substantíva k vzoru chlap: súper, Švéd syn: pedagóg, fanúšik, druh,

Faktory, ktoré determinujú príslušnosť substantíva k vzoru chlap: súper, Švéd syn: pedagóg, fanúšik, druh, duch fonologický faktor (velárnosť) šerif, šéf, šejk, patricij komunikačno-pragmatický faktor (príznak úcty) syn diachrónny faktor priateľ: spotrebiteľ, veriteľ, dedinčan, Riman derivačný faktor: sufix -an/-čan a sufix -teľ

Ktoré subst. pokladáte za vhodné príklady na vyvodenie vzoru chlap? • • • •

Ktoré subst. pokladáte za vhodné príklady na vyvodenie vzoru chlap? • • • • sponzor, nováčik, šéf, biskup, kapitán, čitateľ, pilot, súper, hráč, duch, obyvateľ starosta, optimista, rozhodca