PD PODSTATNCH MIEN MGR UDMILA JURKOV OZNA SPRVNU

  • Slides: 12
Download presentation
PÁD PODSTATNÝCH MIEN MGR. ĽUDMILA JURÁKOVÁ

PÁD PODSTATNÝCH MIEN MGR. ĽUDMILA JURÁKOVÁ

OZNAČ SPRÁVNU MOŽNOSŤ Podstatné mená sú Ohýbame ich Máme ohybné / neohybné slovné druhy.

OZNAČ SPRÁVNU MOŽNOSŤ Podstatné mená sú Ohýbame ich Máme ohybné / neohybné slovné druhy. skloňovaním / šesť časovaním. / sedem pádov.

KLIKAJ NA PÁDY PODSTATNÝCH MIEN V SPRÁVNOM PORADÍ 1. Nominatív 2. Genitív 3. Datív

KLIKAJ NA PÁDY PODSTATNÝCH MIEN V SPRÁVNOM PORADÍ 1. Nominatív 2. Genitív 3. Datív 4. Akuzatív 5. Lokál 6. Inštrumentál Nominatív Akuzatív Lokál Genitív Datív

PRIRAĎ K PÁDU PÁDOVÚ OTÁZKU Nominatív O kom? O čom? Genitív Kto? Čo? Datív

PRIRAĎ K PÁDU PÁDOVÚ OTÁZKU Nominatív O kom? O čom? Genitív Kto? Čo? Datív S kým? S čím? Akuzatív Koho? Čo? Lokál Koho? Čoho? Inštrumentál Komu? Čomu?

NOMINATÍV (základný tvar) Kto? Čo? Kniha. Tá kniha je drahá. Kto / čo je

NOMINATÍV (základný tvar) Kto? Čo? Kniha. Tá kniha je drahá. Kto / čo je drahé? Martin pekne spieva. Kto / čo pekne spieva? Slnko svieti. Kto / čo svieti? Žiaci sa učia. Kto / čo sa učí? Slnko. Žiaci. Martin.

GENITÍV Koho? Čoho? Spadla zo stromu. Predložky: do, od, z, bez Z koho /

GENITÍV Koho? Čoho? Spadla zo stromu. Predložky: do, od, z, bez Z koho / čoho spadla? Zo stromu. Bez práce nie sú koláče. Bez koho / čoho nie sú koláče? Sadnem si do kresla. Do koho / čoho si sadnem? Do kresla. Dostal dar od rodičov. Od koho / čoho dostal dar? Od rodičov.

DATÍV Komu? Čomu? Mame. Poviem to mame. Komu / čomu to poviem? Kúpila otcovi

DATÍV Komu? Čomu? Mame. Poviem to mame. Komu / čomu to poviem? Kúpila otcovi noviny. Komu / čomu kúpila noviny? Daj mačkám granule! Komu / čomu mám dať granule? Podal spolužiačke pero. Komu / čomu podal pero? Otcovi. Mačkám. Spolužiačke.

AKUZATÍV Koho? Čo? Knihu. Čítam dobrú knihu. Koho / čo čítam? Má nový peračník.

AKUZATÍV Koho? Čo? Knihu. Čítam dobrú knihu. Koho / čo čítam? Má nový peračník. Koho / čo má? Soňa nakreslila slnko. Koho / čo nakreslila? Učím šikovných žiakov. Koho / čo učím? Peračník. Slnko. Žiakov.

LOKÁL O kom? O čom? Predložky: o, na, pri, popri, v Hovorili sme o

LOKÁL O kom? O čom? Predložky: o, na, pri, popri, v Hovorili sme o práci. O kom / čom sme hovorili? Bývame na vidieku. Na kom / čom bývame? O práci. Na vidieku. Prešli sme sa popri rieke. Popri kom / čom sme sa prešli? Mám kameň v topánke. V kom / čom mám kameň? Popri rieke. V topánke.

INŠTRUMENTÁLS kým? S čím? Predložky: s, za, pod, nad, pred Pes štekal pod oknom.

INŠTRUMENTÁLS kým? S čím? Predložky: s, za, pod, nad, pred Pes štekal pod oknom. Pod kým / čím štekal? Pod oknom. Ide von s kamarátom. S kým / čím ide von? S kamarátom. Schovala sa za stromom. Za kým / čím sa schovala? Hrajú sa pred domom. Pred kým / čím sa hrajú? Za stromom. Pred domom.

POLOŽ SPRÁVNU PÁDOVÚ OTÁZKU Na futbalovom zápase sme videli pekný gól. Na kom /

POLOŽ SPRÁVNU PÁDOVÚ OTÁZKU Na futbalovom zápase sme videli pekný gól. Na kom / na čom? Pod lampou je najväčšia tma. Pod kým / pod čím? Na návštevu prídeme autom. Na koho / na čo? Od školy k nám domov je to ďaleko. Najvzornejšiu dochádzku má Terezka. Štvrtákom to skloňovanie ide veľmi dobre. Od koho / od čoho? Kto / čo? Komu / čomu?

URČI PÁD POSLEDNÉHO PODSTATNÉHO MENA VO VETE Rozprávali sme sa so susedou. Inštrumentál Bojnický

URČI PÁD POSLEDNÉHO PODSTATNÉHO MENA VO VETE Rozprávali sme sa so susedou. Inštrumentál Bojnický zámok je ako z rozprávky. Genitív Dnes ráno som stretla tvoju sestru. Akuzatív Najzaujímavejší predmet je prírodoveda. Nominatív Prebrali sme tematický celok Od Tatier k Dunaju. Datív Na prírodovede sme hovorili o lúčnych koníkoch. Lokál