Prdavn men PK charakteristika vyjadruj vlastnosti podstatnch mien

  • Slides: 4
Download presentation
Prídavné mená PK

Prídavné mená PK

charakteristika vyjadrujú vlastnosti podstatných mien alebo spresňujú či inak vymedzujú ich význam vetnočlenská platnosť

charakteristika vyjadrujú vlastnosti podstatných mien alebo spresňujú či inak vymedzujú ich význam vetnočlenská platnosť zhodný prívlastok, doplnok, menná časť prísudku rozdelenie vlastnostné privlastňovacie Veľký dom upratali za hodinu. Otec prišiel unavený. Test bol ľahký. akostné dajú sa stupňovať dobrý, múdry vzťahové nedajú sa stupňovať sobotný, kovový nedajú sa stupňovať synov, sestrina, líškin

Gramatické kategórie prídavných mien rod mužský, ženský, stredný číslo Jednotné, množné pád N, G,

Gramatické kategórie prídavných mien rod mužský, ženský, stredný číslo Jednotné, množné pád N, G, D, A, L, I stupeň (len pri akostných) 1. stupeň múdry 2. stupeň základný tvar + -ší, –šia, -šie, -ejší, -ejšia, -ejšie múdrejší 3. stupeň predpona –naj + 2. stupeň najmúdrejší pravidelné pri skloňovaní sa nemení základ slova smelý – smelší - najsmelší nepravidelné pri skloňovaní sa mení základ slova zlý – horší – najhorší malý – menší - najmenší druh stupňovania

Skloňovacie vzory prídavných mien pekný /-á /-é vzor pre akostné a vzťahové dobrý, zelený,

Skloňovacie vzory prídavných mien pekný /-á /-é vzor pre akostné a vzťahové dobrý, zelený, silná prídavné mená, v ktorých je posledná spoluhláska v slove tvrdá alebo obojaká cudzí /-ia /-ie vzor pre akostné a vzťahové svieži, budúci, skladací prídavné mená , v ktorých je posledná spoluhláska v slove mäkká páví /-ia /-ie vzor pre privlastňovacie prídavné mená, ktorými privlastňujeme celému živočíšnemu druhu líščí, husí otcov /-a /-o vzor pre privlastňovacie prídavné mená Petrov, Hviezdoslavov, dedov