Pravopis prdavnch mien Druhy prdavnch mien Akostn vyjadruj

  • Slides: 9
Download presentation
Pravopis prídavných mien

Pravopis prídavných mien

Druhy prídavných mien • Akostné (vyjadrujú akosť veci a osôb napr. : krásny, veľký,

Druhy prídavných mien • Akostné (vyjadrujú akosť veci a osôb napr. : krásny, veľký, neupravený ) • Vzťahové (vzťahujú sa k predmetu alebo k surovine a nedajú sa stupňovať napr. : drevení, železní, ) • Privlastňovacie ( privlastňujú veci k osobám napr. : kamarátkin, mačkin, bratov, )

Vzory prídavných mien • Pekný ( platí pre prídavné mená tvrdého zakončenia napr. :

Vzory prídavných mien • Pekný ( platí pre prídavné mená tvrdého zakončenia napr. : vysoký, tvrdohlavý, ) • Cudzí ( platí pre prídavné mená mäkkého zakončenia napr. : svieži, cudzí, ) • Tieto vzory platia pre akostné a vzťahové prídavné mená

Ďalšie vzory prídavných mien • Matkin (platí pre privlastňovacie prídavné mená ženského rodu napr.

Ďalšie vzory prídavných mien • Matkin (platí pre privlastňovacie prídavné mená ženského rodu napr. Evkin, Jarkin, . ) • Otcov (platí pre privlastňovacie prídavné mená mužského rodu napr. Petrov, Jarov, ) • Páví (platí pre vzťahové prídavné mená zvieracie napr. psí, mačací, . . )

Vzor pekný • Je celý tvrdý okrem N množného čísla Príklad: šikovný murár -

Vzor pekný • Je celý tvrdý okrem N množného čísla Príklad: šikovný murár - Ý preto že, to nie je N množného čísla šikovní murári – Í preto že, to je N množného čísla

Vzor cudzí • Je vo všetkých pádoch mäkký Príklad: svieži, širší, . .

Vzor cudzí • Je vo všetkých pádoch mäkký Príklad: svieži, širší, . .

Vzor páví • Je vo všetkých pádoch mäkký, používa sa pri vzťahoých zvieracích prídavných

Vzor páví • Je vo všetkých pádoch mäkký, používa sa pri vzťahoých zvieracích prídavných menách Príklad: psí, mačací, . . .

Vzor matkin • Prípony in, ina, ino sú mäkké, používa sa privlastňovacích prídavných menách

Vzor matkin • Prípony in, ina, ino sú mäkké, používa sa privlastňovacích prídavných menách Príklad: Evin kabát, matkiných kamarátok

Koniec • Ďakujem za pozornosť • Michal Maduda

Koniec • Ďakujem za pozornosť • Michal Maduda