KONTROLN HLEN UKZKA ING PAVEL BHOUNEK DAOV PORADCE

  • Slides: 28
Download presentation
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - UKÁZKA ING. PAVEL BĚHOUNEK DAŇOVÝ PORADCE www. behounek. eu facebook O

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - UKÁZKA ING. PAVEL BĚHOUNEK DAŇOVÝ PORADCE www. behounek. eu facebook O daních

Formulář kontrolního hlášení �cvičná verze: http: //mfwwwit-1. mfcr. cz �ostrá verze: www. daneelektronicky. cz

Formulář kontrolního hlášení �cvičná verze: http: //mfwwwit-1. mfcr. cz �ostrá verze: www. daneelektronicky. cz

Úvodní obrazovka – cvičná verze Na úvodní obrazovce klikneme na „ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ“

Úvodní obrazovka – cvičná verze Na úvodní obrazovce klikneme na „ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ“

Elektronická podání pro finanční správu Z jednotlivých podání vybereme „ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE“

Elektronická podání pro finanční správu Z jednotlivých podání vybereme „ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE“

Přehled formulářů Z jednotlivých formulářů vybereme „Kontrolní hlášení“

Přehled formulářů Z jednotlivých formulářů vybereme „Kontrolní hlášení“

Úvodní stránka Můžeme načíst uložený soubor nebo začít vyplňovat My začneme vyplňovat – klikneme

Úvodní stránka Můžeme načíst uložený soubor nebo začít vyplňovat My začneme vyplňovat – klikneme na „Další stránka“

Vyplníme záhlaví V záhlaví (další snímek) vyplníme: �Finanční úřad a jeho územní pracoviště �své

Vyplníme záhlaví V záhlaví (další snímek) vyplníme: �Finanční úřad a jeho územní pracoviště �své DIČ �ve formuláři ponecháme přednastaveno, že jde o řádné kontrolní hlášení �vyplníme období, ze které kontrolní hlášení podáváme �vyplníme datum vyhotovení (u kontrolního hlášení za 01/2016 musí být zadáno datum 1. 2. 2016 či pozdější)

Vyplníme stránku „Plátce“ �Přejdeme na další stránku (tlačítkem „Další stránka“ nebo výběrem stránky „Plátce“

Vyplníme stránku „Plátce“ �Přejdeme na další stránku (tlačítkem „Další stránka“ nebo výběrem stránky „Plátce“ �vyplníme příslušné údaji o plátci a o osobě podávající kontrolní hlášení – např. dle příkladu na dalším snímku

A začínáme vyplňovat vlastní obsah KH �Nyní již budeme vyplňovat příslušné oddíly kontrolního hlášení

A začínáme vyplňovat vlastní obsah KH �Nyní již budeme vyplňovat příslušné oddíly kontrolního hlášení �Vyplnění si ukážeme na velmi jednoduchém příkladu

Příklad �maloobchodní prodejna potravin �měsíční plátce �prodej v 1. snížení SD 15 %

Příklad �maloobchodní prodejna potravin �měsíční plátce �prodej v 1. snížení SD 15 %

Daňové doklady na 2 prodeje nad 10 tis. Kč �prodejna má tržby hlavně od

Daňové doklady na 2 prodeje nad 10 tis. Kč �prodejna má tržby hlavně od konečných zákazníků �přesto dojde za 01/2016 ke dvěma prodejům osobám, které vystupují jako osoby povinné k dani – to dali najevo tím, že požádali o řádný daňový doklad, tj. sdělili příslušné údaje pro jeho vyplnění (zejména své DIČ - daňové identifikační číslo) � 1. prodej se uskuteční 8. 1. 2016 za 23. 000, - Kč (20. 000 základ daně + 3. 000 DPH), kupujícím je podnikatel s DIČ 48056375 a daňový doklad má evidenční číslo 0012016 � 2. prodej se uskuteční 28. 1. 2016 za 46. 000, - Kč (40. 000 základ daně + 6. 000 DPH), kupujícím je podnikatel s DIČ 43366228 a daňový doklad má evidenční číslo 0022016

Daňové doklady na 2 prodeje nad 10 tis. Kč v KH Údaje o obou

Daňové doklady na 2 prodeje nad 10 tis. Kč v KH Údaje o obou prodejích vyplníme do oddílu A. 4:

Další tržby kromě předchozích 2 prodejů má plátce ještě další měsíční tržby celkem za

Další tržby kromě předchozích 2 prodejů má plátce ještě další měsíční tržby celkem za 1. 150. 000 Kč (1. 000 Kč základ daně + 150. 000 Kč DPH), tyto další tržby zahrnují: �běžné prodeje konečným spotřebitelům (jednotlivý prodej nepřesahuje 10. 000 Kč) �prodeje jiným podnikatelům vystupujícím jako osoby povinné k dani (požádali o daňový doklad a sdělili své DIČ), ale jednotlivé prodeje nepřesáhly 10. 000 Kč �několik prodejů konečným spotřebitelům přesahující v jednotlivých případech 10. 000 Kč

Další tržby v KH �v kontrolním hlášení jsou veškeré další tržby (kromě 2 tržeb

Další tržby v KH �v kontrolním hlášení jsou veškeré další tržby (kromě 2 tržeb nad 10 tis. Kč, na které byly vystaveny řádné daňové doklady s označením odběratele) uvedeny souhrnně na jednom řádku v oddíle A. 5. :

Odpočet daně z daňových dokladů nad 10 tis. Kč v daňovém přiznání za 01/2016

Odpočet daně z daňových dokladů nad 10 tis. Kč v daňovém přiznání za 01/2016 uplatní plátce odpočet daně ze 3 daňových dokladů od dodavatele DIČ 70761159: �daňový doklad evidenční číslo FV-008/2016, DUZP 5. 1. 2016, základ daně 300. 000 Kč, DPH 45. 000 Kč �daňový doklad evidenční číslo FV-012/2016, DUZP 15. 1. 2016, základ daně 100. 000 Kč, DPH 15. 000 Kč �daňový doklad evidenční číslo FV-022/2016, DUZP 25. 1. 2016, základ daně 100. 000 Kč, DPH 15. 000 Kč

Odpočet daně z daňových dokladů nad 10 tis. Kč �v kontrolním hlášení je nutné

Odpočet daně z daňových dokladů nad 10 tis. Kč �v kontrolním hlášení je nutné údaje z jednotlivých přijatých daňových dokladů (ze kterých je prováděn odpočet daně) vykázat oddíle B. 2. :

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v daňovém přiznání za 01/2016

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v daňovém přiznání za 01/2016 uplatní plátce odpočet daně z jednotlivých daňových dokladů (může se jednat o zjednodušené daňové doklady) do 10 tis. Kč včetně DPH, ze kterých celkový odpočet daně činí: �odpočet daně 1. 050 Kč ze základu daně 5. 000 Kč (základní sazba daně) �odpočet daně 15. 000 Kč ze základu daně 100. 000 Kč (první snížená sazba daně)

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v KH �odpočet daně z

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v KH �odpočet daně z jednolivých dokladů do 10 tis. Kč je vykázán v oddíle B. 3. souhrnně:

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v KH �odpočet daně z

Odpočet daně z daňových dokladů do 10 tis. Kč v KH �odpočet daně z jednolivých dokladů do 10 tis. Kč je vykázán v oddíle B. 3. souhrnně:

Kontrolní část C �v oddíle C se automaticky doplní údaje, které musí odpovídat příslušným

Kontrolní část C �v oddíle C se automaticky doplní údaje, které musí odpovídat příslušným řádkům daňového přiznání za 01/2016, v daném případě jde o řádky 2, 40 a 41 daňového přiznání:

Ověření s daňovým přiznáním �údaje z části C kontrolního hlášení musí odpovídat údajům z

Ověření s daňovým přiznáním �údaje z části C kontrolního hlášení musí odpovídat údajům z daňového přiznání za stejné období:

Závěrečná část �v závěrečné části si můžeme překontrolovat chyby v podání, vytisknout kontrolní opis

Závěrečná část �v závěrečné části si můžeme překontrolovat chyby v podání, vytisknout kontrolní opis a zejména kontrolní hlášení odeslat

Podání kontrolní hlášení můžeme podat: �jako nepodepsané (v tom případě musíme vygenerovat e-tiskopis a

Podání kontrolní hlášení můžeme podat: �jako nepodepsané (v tom případě musíme vygenerovat e-tiskopis a do 5 dnů a zároveň nejpozději do termínu pro podání kontrolního hlášení potvrzený tiskopis např. podat na podatelně Finančního úřadu) �s ověřením identity přihlášením do datové schránky (tuto možnost si dále ukážeme) �podepsané kvalifikovaným certifikátem (nutný „elektronický“ podpis)

Podání s přihlašovacími údaji do datové schránky �podáme s ověřením identity přihlášením do datové

Podání s přihlašovacími údaji do datové schránky �podáme s ověřením identity přihlášením do datové schránky

A budeme mít podáno �vyplněním přístupových údajů do datové schránky a kontrolního kódu budeme

A budeme mít podáno �vyplněním přístupových údajů do datové schránky a kontrolního kódu budeme mít kontrolní hlášení odeslané, podání odeslané z testovací verze je neplatné a odesílání si zde můžete bez obav vyzkoušet

Přednášky věnované kontrolnímu hlášení �stručný přehled ke kontrolnímu hlášení získáte na přednášce „Daňové novinky

Přednášky věnované kontrolnímu hlášení �stručný přehled ke kontrolnímu hlášení získáte na přednášce „Daňové novinky 2016“, kterou pořádáme v Praze již 7. 1. 2016, ve Zlíně 11. 1. 2016 a v Brně 18. 1. 2016 �podrobně bude kontrolnímu hlášení věnována pozornost na přednášce „DPH 2016“, kterou pořádáme v Praze 14. 1. 2016, nebo na přednášce „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“, kterou pořádáme v Brně 19. 1. 2016 �podrobnosti o přednáškách http: //www. behounek. eu/products/prednaskyseznam/