Charakteristika daov evidence vod do daov evidence Nzev

  • Slides: 12
Download presentation
Charakteristika daňové evidence Úvod do daňové evidence

Charakteristika daňové evidence Úvod do daňové evidence

Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ. 1. 07/1.

Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2 -18 -10_Charakteristika daňové evidence – Úvod do DE Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika 3. ro Ročník: III. Datum tvorby: 22. 04. 2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

Charakteristika DE Klíčová slova daňová evidence, cíl daňové evidence, příjmy a výdaje zahrnované a

Charakteristika DE Klíčová slova daňová evidence, cíl daňové evidence, příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně ?

DE charakteristika Úkolem DE je poskytnout informace o: a) Příjmech a výdajích (v členění

DE charakteristika Úkolem DE je poskytnout informace o: a) Příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně) b) Majetku a závazcích podnikatele, které jsou řádně doloženy daňovým dokladem

Forma a způsob vedení DE �Zákon stanoví pouze obsah DE, nikoliv způsob či formu

Forma a způsob vedení DE �Zákon stanoví pouze obsah DE, nikoliv způsob či formu jejího vedení �Záleží na rozhodnutí podnikatele, jakou formu zvolí

Forma a způsob vedení DE �Nepředepisují se knihy majetku a závazků, ale správce daně

Forma a způsob vedení DE �Nepředepisují se knihy majetku a závazků, ale správce daně má právo daňovému subjektu uložit, aby kromě evidence stanovené předpisy vedl další záznamy, potřebné pro správné stanovení základu daně a daňové povinnosti

Cíl daňové evidence q. Jediným cílem je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně

Cíl daňové evidence q. Jediným cílem je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. správně rozlišit příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně q. DE je využitelná pro ekonomické rozhodování při řízení firmy

Cíl daňové evidence Při výpočtu základu daně se souhrn příjmů zahrnovaných do základu daně

Cíl daňové evidence Při výpočtu základu daně se souhrn příjmů zahrnovaných do základu daně snižuje o výdaje zahrnované do základu daně

Evidence příjmů a výdajů (podle zákona o dani z příjmů) Příjmy by měly být

Evidence příjmů a výdajů (podle zákona o dani z příjmů) Příjmy by měly být v DE zachyceny tak, aby bylo zřejmé rozdělení na příjmy zahrnované/nezahrnované do základu daně. a) Zahrnované do základu daně - např. příjmy za prodej zboží, výrobků, poskytnutí služeb, které bezprostředně souvisejí s podnikatelskou činností b) Nezahrnované do základu daně – např. peněžní vklady podnikatele, přijaté půjčky

Evidence příjmů a výdajů (podle zákona o dani z příjmů) Výdaje by měly být

Evidence příjmů a výdajů (podle zákona o dani z příjmů) Výdaje by měly být v DE zachyceny tak, aby bylo zřejmé rozdělení na příjmy odčitatelné/neodčitatelné od základu daně. a) Odčitatelné výdaje – výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, např. nákup materiálu, zboží, služeb, které bezprostředně souvisí s podnikatelskou činností b) Neodčitatelné výdaje – např. osobní spotřeba podnikatele, splátka půjčky

Evidence příjmů a výdajů Příjmy a výdaje, které nelze zahrnout do základu daně, provázejí

Evidence příjmů a výdajů Příjmy a výdaje, které nelze zahrnout do základu daně, provázejí podnikatelskou činnost, ale daňový základ podle zákona o dani z příjmů nesmí ovlivnit. (podrobnější výklad v DUM: VI-2 -18 -12)

Anotace: Prezentace obsahuje výklad o způsobech vedení evidence podnikatelské činnosti a o zahrnování nákupů

Anotace: Prezentace obsahuje výklad o způsobech vedení evidence podnikatelské činnosti a o zahrnování nákupů podnikatele do obchodního majetku. Vše je doplněno o praktické příklady z oblasti daňové evidence. Použité zdroje: ŠTOHL, Ing. Pavel. Učebnice účetnictví 2013 - 1. díl. 14. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s. r. o. , Znojmo, 2013. ISBN 978 -8087237 -58 -8. ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2011. 4. upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s. r. o. , Znojmo, 2011. ISBN 978 -80 -87237 -32 -8. ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2. , upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN 978 -80 -87237 -34 -2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.