Kinesiotape vs sportstape Hva er forskjellen En kort

  • Slides: 36
Download presentation
Kinesiotape vs sportstape Hva er forskjellen? En kort innføring i teori og praktisk taping

Kinesiotape vs sportstape Hva er forskjellen? En kort innføring i teori og praktisk taping

Kinesiotapens historie n Dr. Kenzo Kase begynte arbeidet tidlig på 70 tallet n Dr.

Kinesiotapens historie n Dr. Kenzo Kase begynte arbeidet tidlig på 70 tallet n Dr. Kase ønsket å skape en metode som gjorde at han kunne sende behandlingen hjem med pasienten. n Begynte med idrettstape uten å oppnå ønskede resultater. Utviklet så en ny type tape. n Metoden ble innledningsvis benyttet i rehabilitering i Japan. n Internasjonal eksponering gjennom OL i Seoul i 1988. n Introdusert i USA i 1995. n Introdusert i Norge i 2006. 2

Egenskaper ved kinesiotape n Tykkelsen er samme som epidermis. n Elastisiteten er 130 –

Egenskaper ved kinesiotape n Tykkelsen er samme som epidermis. n Elastisiteten er 130 – 140%. n Bomull og akryl n Tapen inneholder ikke lateks. n Det er minimal irritasjon i hud. n Tapen ”arbeider” i 4 – 7 dager. n Kinesiotape kan kombineres med nær sagt hvilken som helst annen behandlingsform. n Kinesiotape kan benyttes i alle fasene av skade, og benyttes også for skadeforebygging. 3

Forskjeller på idrettstape og kinesiotape n Mekanisk metode n Sensorisk metode n Funksjonell immobilisering

Forskjeller på idrettstape og kinesiotape n Mekanisk metode n Sensorisk metode n Funksjonell immobilisering n Fulle bevegelsesutslag n Beskyttelse av muskel/vev n Aktivitet i muskler n Stabilisering kan skape problemer for blod- og lymfesirkulasjon n Ingen begrensninger på sirkulasjon 4

+ 5 Egenskaper sportstape n Tape aplisert på en modell av ankelleddet viser at

+ 5 Egenskaper sportstape n Tape aplisert på en modell av ankelleddet viser at etter gjentatte inversjoner glir tapen og mister sin begrensende effekt n Etter 10 min trening er kun 50% av den mekaniske effekten tilbake n Ikke ved hevelse n ¨Taes av etter aktivitet-hardt for hud n Trekker til seg vann

+ 6 Kinesiotape fakta n De 5 største fysiologiske effektene til Kinesiotape er i

+ 6 Kinesiotape fakta n De 5 største fysiologiske effektene til Kinesiotape er i forhold til: n Hud n Sirkulasjonssystemet/lymfesystemet n Fascia n Muskler n Ledd

Innvirkning på hud • Huden er ett av de største sanseorganet i kroppen •

Innvirkning på hud • Huden er ett av de største sanseorganet i kroppen • Reseptorer i huden blir påvirket av tapen. 7

Illustrasjon effekt kinesiotape 8

Illustrasjon effekt kinesiotape 8

Innvirkning på Sirkulasjons/ Lymfesystemet n Løfter hud og skaper konvolusjoner/kanaler med redusert trykk. n

Innvirkning på Sirkulasjons/ Lymfesystemet n Løfter hud og skaper konvolusjoner/kanaler med redusert trykk. n Øker det overfladiske lymfesystemets evne til væsketransport. n Ødemreduksjon, temperatur. n Smertereduksjon utjevning av 9

Innvirkning på ledd n Bedrer leddfunksjon leddmekanikken n Bedrer propriosepsjon n Balanserer agonist og

Innvirkning på ledd n Bedrer leddfunksjon leddmekanikken n Bedrer propriosepsjon n Balanserer agonist og antagonist n Økt leddsans n Reduksjon av smerte 10

Innvirkning på Fascia n Løft/mobilisering konvolusjoner. ved n Mobilisering i nær sagt hvilken som

Innvirkning på Fascia n Løft/mobilisering konvolusjoner. ved n Mobilisering i nær sagt hvilken som helst retning. n Fascia er et 3 dimensjonalt system. Ved å påvirke på overflaten kan vi påvirke i dybden. 11

+ 12 Fasia systemet. n Det største sanseorganet i kroppen. For hver mekanoreseptor i

+ 12 Fasia systemet. n Det største sanseorganet i kroppen. For hver mekanoreseptor i muskulatur finnes det 10 ganger så mye i fascia. De ligger plassert i glidesoner i fascia. n Fasciasystemet har kontraktile egenskaper, myofibroblaster. De styres ikke direkte av nervestystemet, men fra det endokrine systemet (Oxcytocin). Bruker 45 min på sammentrekning og 2 timer på avspenning. (Robert Schleip, ”fascia research project”, Universitet i Ulm Tyskland) n Sammenhengende og kontinuerlig nettverk. n Fordeler trykk, strekk og krefter som kroppen blir utsatt for. n Fascia er det som holder kroppen på plass. Det er ikke skjelettet som holder kroppen oppe. Tar man bort fascien så kollapser kroppen. n Det er i fascia kompensasjoner setter seg. n Gibson et al (2009) har påvist at DOMS (delayed onset muscle soreness) ved eksentrisk trening forårsakes hovedsakelig av fascia og ikke muskelvev.

13 Jean-Claude Guimberteau Strolling under the skin

13 Jean-Claude Guimberteau Strolling under the skin

+ 14 Sammenhenger - slynger n Fascie og muskelslynger (Vlemming, Myers) n Påvist sammenheng

+ 14 Sammenhenger - slynger n Fascie og muskelslynger (Vlemming, Myers) n Påvist sammenheng fra plantarfascie til epikranial fascia. n Separert hud, underhudsfett (superficial fascia), muskelfascia (deep fascia) som en helhet. n Dype og overfladiske sammenhenger. Foran, bak, sidene og i spiral, samt foran og bak på armene.

Biotensegrety En ”skade” eller begrensning ett sted i kroppen vil gi ringvirkninger i resten

Biotensegrety En ”skade” eller begrensning ett sted i kroppen vil gi ringvirkninger i resten av kroppen, på samme måte vil behandling i ett område påvirke helheten. 15

Tape teknikker n Muskel korreksjon n Mekanisk korreksjon n Fascie korreksjon n ”space”- løft

Tape teknikker n Muskel korreksjon n Mekanisk korreksjon n Fascie korreksjon n ”space”- løft korreksjon n Ligament/sene korreksjon n Funksjonell korreksjon n Sirkulasjon – Lymfe korreksjon 16

Konvulsjoner n Bedring av mikrosirkulasjon n Redusert press på reseptorene i huden/fascia n Kan

Konvulsjoner n Bedring av mikrosirkulasjon n Redusert press på reseptorene i huden/fascia n Kan normalisere tonus under tapet område n Kan normaliserer muskel og leddfunksjon spontant. n Frigjør fascien. 17

Lymfe – sirkulasjonskorreksjon n Reduser ødem ved å kanalisere væsken langs halene på tapen

Lymfe – sirkulasjonskorreksjon n Reduser ødem ved å kanalisere væsken langs halene på tapen til nærmeste lymfeknute. n Redusert inflammasjon. n 4 – 6 haler som arbeider uavhengig av hverandre. n Lite anker proximalt for fungerende lymfeknute. 18

+ 19 Kontraindikasjoner n Over område med malignitet n Over Infeksjoner n Åpne sår

+ 19 Kontraindikasjoner n Over område med malignitet n Over Infeksjoner n Åpne sår n Dyp venetrombose

+ 20 Forskning n www. kinesiotaping. no n www. kinesiotaping. com n Kinesioeffect on

+ 20 Forskning n www. kinesiotaping. no n www. kinesiotaping. com n Kinesioeffect on cortical brain activity…. n Paindiminishing Sternotomy

+ 21 PRAKTISK

+ 21 PRAKTISK

Akutt skulder • Klipp 2 stk tape i 4 -5 haler • Vri armen

Akutt skulder • Klipp 2 stk tape i 4 -5 haler • Vri armen utover og legg tapen over skulderleddet med anker oppe, uten strekk • Vri armen innover og legg neste tape ca 90 grader på den første, anker oppe, uten strekk

Skulderimpingement(innklemming) • Y-stripe, starter ca 10 cm ovenfor albueleddet • Legg armen over på

Skulderimpingement(innklemming) • Y-stripe, starter ca 10 cm ovenfor albueleddet • Legg armen over på motsatt skulder og legg ene enden ned rundt skuldereddet uten strekk • Vri armen utover og strekk den bak, legg den andre enden rundt fremre del av skulderen uten strekk

Skulderimpingement • Y-stripe. Starter med anker ytterst på benete struktur på skulderen med retning

Skulderimpingement • Y-stripe. Starter med anker ytterst på benete struktur på skulderen med retning mot nederste del av nakken • Armen legges bak på ryggen. Legg ned de to halene med litt mellomrom uten strekk

Ustabil skulder med sportstape • Starte anteriort på skulder mot dorsalt angulus inferior •

Ustabil skulder med sportstape • Starte anteriort på skulder mot dorsalt angulus inferior • Neste fra samme etgangssted dorsalt over midtre del av trapezius.

Håndledd-kinesiotape(akutt) • Mål opp tape slik at den starter ca 10 cm over håndledd

Håndledd-kinesiotape(akutt) • Mål opp tape slik at den starter ca 10 cm over håndledd og slutter ved knokene • Klipp opp tapen i 5 haler • Start med anker oppe, bøy håndleddet så mye som mulig, legg ned halene uten strekk

Funksjonell korreksjon • • Anker distalt uten strekk 50% strekk på tape Anker proksimalt

Funksjonell korreksjon • • Anker distalt uten strekk 50% strekk på tape Anker proksimalt uten strekk Legge ned tape under aktiv plantarekstensjon

Kurs • www. alfacare. no

Kurs • www. alfacare. no