Het prijs of marktmechanisme Deel I Klik om

  • Slides: 27
Download presentation
Het prijs- of marktmechanisme Deel I Klik om verder te gaan

Het prijs- of marktmechanisme Deel I Klik om verder te gaan

Hoe gebruik je deze uitleg? • Je kunt in deze presentatie ‘bladeren’ door de

Hoe gebruik je deze uitleg? • Je kunt in deze presentatie ‘bladeren’ door de pijltjestoetsen te gebruiken. • Vooruit ga je met de pijltjestoets (of ). • Werk alle sheets rustig door. • Als je iets niet meteen snapt kun je terug gaan naar een vorige uitleg met de pijltjestoets (of ). Klik om verder te gaan.

Het prijs- of marktmechanisme (1) • Het prijs- of marktmechanisme is een systeem waardoor

Het prijs- of marktmechanisme (1) • Het prijs- of marktmechanisme is een systeem waardoor prijzen voor goederen (producten en diensten) tot stand komen. • Hoe werkt dit prijs- of marktmechanisme? • In deze presentatie leer je dit! Klik om verder te gaan.

Het prijs- of marktmechanisme (2) • Prijzen worden bepaald door de vraag naar goederen

Het prijs- of marktmechanisme (2) • Prijzen worden bepaald door de vraag naar goederen (door consumenten) enerzijds en door het aanbod van goederen (door producenten) anderzijds. • Consumenten vragen / kopen. • Producenten bieden aan / verkopen. Klik om verder te gaan.

De vraag (1) • Eerst gaan we de vraag naar goederen (producten en diensten)

De vraag (1) • Eerst gaan we de vraag naar goederen (producten en diensten) door consumenten nader bestuderen. • Voor de prijs van een goed (een product of een dienst) gebruiken we de afkorting: p • Voor de gevraagde hoeveelheid naar een goed gebruiken we de afkorting: qv Klik om verder te gaan.

De vraag (2) • Als de prijs van een goed stijgt kopen consumenten dat

De vraag (2) • Als de prijs van een goed stijgt kopen consumenten dat goed minder (het is immers duurder geworden): p qv. De prijs stijgt en de gevraagde hoeveelheid daalt. • Als de prijs van een goed daalt kopen consumenten dat goed meer: p qv De prijs daalt en de gevraagde hoeveelheid stijgt. Klik om verder te gaan.

De vraag (3) • We kennen nu twee regels (m. b. t. de vraag):

De vraag (3) • We kennen nu twee regels (m. b. t. de vraag): p qv • Bovenstaande regels gaan we grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. • We spreken af: de prijs (p) zetten we verticaal en de gevraagde hoeveelheid (qv) zetten we horizontaal. Klik om verder te gaan.

De vraaglijn (stijgende prijzen) p p 2 p 1 v qv 2 qv 1

De vraaglijn (stijgende prijzen) p p 2 p 1 v qv 2 qv 1 • Stel dat bij p 1 de vraag qv 1 is. • Als de prijs stijgt naar p 2 zullen consumenten minder kopen en zal qv 1 dalen naar qv 2 • Vervolgens tekenen we door de twee punten de vraaglijn. qv Klik om verder te gaan.

De vraaglijn (dalende prijzen) p p 1 p 2 v qv 1 qv 2

De vraaglijn (dalende prijzen) p p 1 p 2 v qv 1 qv 2 • Stel dat bij p 1 de vraag qv 1 is. • Als de prijs daalt naar p 2 zullen consumenten meer kopen en zal qv 1 stijgen naar qv 2 • Vervolgens tekenen we door de twee punten de vraaglijn. qv Klik om verder te gaan.

De vraaglijn • De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een vraaglijn

De vraaglijn • De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een vraaglijn ALTIJD een dalend verloop heeft. p v qv Klik om verder te gaan.

Het aanbod (1) • Vervolgens gaan we het aanbod van goederen (door producenten) nader

Het aanbod (1) • Vervolgens gaan we het aanbod van goederen (door producenten) nader bestuderen. • Voor de prijs van een goed gebruiken we de afkorting: p • Voor de aangeboden hoeveelheid naar een goed gebruiken we de afkorting: qa Klik om verder te gaan.

Het aanbod (2) • Als de prijs van een goed stijgt gaan producenten dat

Het aanbod (2) • Als de prijs van een goed stijgt gaan producenten dat goed meer aanbieden (ze kunnen dan immers meer winst maken): p qa De prijs stijgt en de aangeboden hoeveelheid stijgt. • Als de prijs van een goed daalt gaan producenten dat goed minder aanbieden (het is minder winstgevend): p qa De prijs daalt en de aangeboden hoeveelheid daalt. Klik om verder te gaan.

Het aanbod (3) • We kennen nu twee regels (m. b. t. het aanbod):

Het aanbod (3) • We kennen nu twee regels (m. b. t. het aanbod): p qa • Bovenstaande regels gaan we weer grafisch weergeven (tekenen) in een assenstelsel. • We spreken af: de prijs (p) zetten we weer verticaal en de aangeboden hoeveelheid (qa) zetten we horizontaal (net als de qv). Klik om verder te gaan.

De aanbodlijn (stijgende prijzen) p a p 2 p 1 qa qa 1 qa

De aanbodlijn (stijgende prijzen) p a p 2 p 1 qa qa 1 qa 2 • Stel dat bij p 1 het aanbod qa 1 is. • Als de prijs stijgt naar p 2 zullen producenten meer aanbieden en zal qa 1 stijgen naar qa 2 • Vervolgens tekenen we door de twee punten de aanbodlijn. Klik om verder te gaan.

De aanbodlijn (dalende prijzen) p a p 1 p 2 qa qa 2 qa

De aanbodlijn (dalende prijzen) p a p 1 p 2 qa qa 2 qa 1 • Stel dat bij p 1 het aanbod qa 1 is. • Als de prijs daalt naar p 2 zullen producenten minder aanbieden en zal qa 1 dalen naar qa 2 • Vervolgens tekenen we door de twee punten de aanbodlijn. Klik om verder te gaan.

De aanbodlijn • De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een aanbodlijn

De aanbodlijn • De conclusie van de voorgaande sheets is dus dat een aanbodlijn ALTIJD een stijgend verloop heeft. p a qa Klik om verder te gaan.

Het prijs- of marktmechanisme • Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag

Het prijs- of marktmechanisme • Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. • De prijs die voor een bepaald goed tot stand komt kunnen we aflezen in het snijpunt van de vraaglijn en de aanbodlijn. • We tekenen de vraag- en aanbodlijn en bepalen de zgn. evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid. p = evenwichtsprijs, q = evenwichtshoeveelheid Klik om verder te gaan.

Vraaglijn en aanbodlijn • We tekenen de vraaglijn • We tekenen de aanbodlijn •

Vraaglijn en aanbodlijn • We tekenen de vraaglijn • We tekenen de aanbodlijn • Vervolgens bepalen we (in het snijpunt) de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid. p a p v q p = evenwichtsprijs, q = evenwichtshoeveelheid q Klik om verder te gaan.

Het marktmechanisme wiskundig • Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en

Het marktmechanisme wiskundig • Zoals we al weten worden prijzen bepaald door vraag en aanbod. • Elke vraaglijn en aanbodlijn kunnen we wiskundig voorstellen door een functie. Klik om verder te gaan.

De vraagfunctie • We kennen twee regels (m. b. t. de vraag): p qv

De vraagfunctie • We kennen twee regels (m. b. t. de vraag): p qv en p qv • Er is dus sprake van een negatief verband tussen p en qv. • We spreken af dat we in de functie de qv voorop plaatsen. • Een voorbeeld van een vraagfunctie is: qv = -2 p + 60 (het negatieve verband = min-teken voor de p) Klik om verder te gaan.

De aanbodfunctie • We kennen twee regels (m. b. t. de vraag): p qa

De aanbodfunctie • We kennen twee regels (m. b. t. de vraag): p qa en p qa • Er is dus sprake van een positief verband tussen p en qa. • We spreken af dat we in de functie de qa voorop plaatsen. • Een voorbeeld van een aanbodfunctie is: qa = +3 p - 15 (het positieve verband = plus-teken voor de p) Klik om verder te gaan.

Het marktmechanisme wiskundig • We hebben dus twee vergelijkingen: vraagfunctie: qv = -2 p

Het marktmechanisme wiskundig • We hebben dus twee vergelijkingen: vraagfunctie: qv = -2 p + 60 aanbodfunctie: qa = 3 p - 15 • Door vraagfunctie en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen kunnen we het snijpunt van beide lijnen berekenen. Klik om verder te gaan.

Berekening evenwichtsprijs vraagfunctie: qv = -2 p + 60 aanbodfunctie: qa = 3 p

Berekening evenwichtsprijs vraagfunctie: qv = -2 p + 60 aanbodfunctie: qa = 3 p - 15 qv = qa -2 p + 60 = 3 p -15 -2 p - 3 p = -15 - 60 -5 p = -75 5 p = 75 p = 15 Klik om verder te gaan.

Berekening evenwichtshoeveelheid We gaan vervolgens de gevonden evenwichtsprijs invullen in de vraagfunctie en ter

Berekening evenwichtshoeveelheid We gaan vervolgens de gevonden evenwichtsprijs invullen in de vraagfunctie en ter controle ook in de aanbodfunctie: p = 15 qv = -2 p + 60 qv = -2. 15 + 60 qv = 30 p = 15 qa = 3 p - 15 qa = 3. 15 - 15 qa = 30 Conclusie: p = 15 q = 30 en Klik om verder te gaan.

Oefenopgave We gaan het geleerde oefenen. Bereken van onderstaande stelsel van vergelijkingen de evenwichtsprijs

Oefenopgave We gaan het geleerde oefenen. Bereken van onderstaande stelsel van vergelijkingen de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid: Vraagfunctie: Aanbodfunctie: qv = -3 p + 20 qa = p + 12 Reken dit eerst voor jezelf uit. Ga dan naar de volgende pagina om je antwoord te controleren. Klik om verder te gaan.

Oefenopgave controle Heb je het juiste antwoord gevonden? Vraagfunctie: Aanbodfunctie: qv = -3 p

Oefenopgave controle Heb je het juiste antwoord gevonden? Vraagfunctie: Aanbodfunctie: qv = -3 p + 20 qa = p + 12 Evenwichtsprijs = € 2 Evenwichtshoeveelheid = 14 stuks Klik om verder te gaan.

Het prijs- of marktmechanisme EINDE

Het prijs- of marktmechanisme EINDE