KALP VE DAMAR SSTEM MUAYENES Cerrahpaa Tp Fakltesi

  • Slides: 25
Download presentation
KALP VE DAMAR SİSTEMİ MUAYENESİ İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

KALP VE DAMAR SİSTEMİ MUAYENESİ İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ayşe Güler EROĞLU

ÖYKÜ YTerleme YÇabuk yorulma YSık solunum yolu enfeksiyonu YGelişememe YBeslenme güçlüğü YÇarpıntı YNefes darlığı

ÖYKÜ YTerleme YÇabuk yorulma YSık solunum yolu enfeksiyonu YGelişememe YBeslenme güçlüğü YÇarpıntı YNefes darlığı YMorarma YGöğüs ağrısı YBayılma

ÖYKÜ YHastanın tıbbi öyküsü YHastalıklar Yİlaçlar YDoğum öncesi öykü YAnnenin hastalıklar (şeker hastalığı, lupus)

ÖYKÜ YHastanın tıbbi öyküsü YHastalıklar Yİlaçlar YDoğum öncesi öykü YAnnenin hastalıklar (şeker hastalığı, lupus) YAnnenin gebelikte kullandığı ilaçlar YDoğum öyküsü YErken doğum YDoğum kilosu YAile öyküsü YDoğuştan kalp anomalisi YAni ölüm

FİZİK MUAYENE

FİZİK MUAYENE

İNSPEKSİYON YGenel görünüm YKromozom hastalıkları, kalıtsal ve kalıtsal olmayan sendromlar YSolukluk YSiyanoz YÇomaklaşma (clubbing)

İNSPEKSİYON YGenel görünüm YKromozom hastalıkları, kalıtsal ve kalıtsal olmayan sendromlar YSolukluk YSiyanoz YÇomaklaşma (clubbing) YVenöz dolgunluk YPrekordiyal kabarıklık

PALPASYON YNabızlar Y Varlığı Y Hızı Y Ritmi Y Dolgunluğu Y Göğüs Y Kalp

PALPASYON YNabızlar Y Varlığı Y Hızı Y Ritmi Y Dolgunluğu Y Göğüs Y Kalp tepe atımı YYenidoğan ve süt çocuklarında 4. interkostal aralığın midklavikuler hattı kestiği yerde YBüyük çocuk ve erişkinlerde 5. interkostal aralığın midklavikuler hattı kestiği yerde Y Prekordiyal aktivite artışı Y Tril

NABIZLARIN DOLGUNLUĞU YNabız volümünde artma YAteş, anemi, ekzersiz, trotoksikoz YNabız volümünde azalma YSol kalpte

NABIZLARIN DOLGUNLUĞU YNabız volümünde artma YAteş, anemi, ekzersiz, trotoksikoz YNabız volümünde azalma YSol kalpte darlıkla giden hastalıklar (aort darlığı, aort kapak atrezisi ve hipoplastik sol kalp) YSıçrayıcı nabız YPDA, aort yetersizliği YEkstremiteler arası nabız volüm farklılıkları YAort koarktasyonu YPulsus paradoksus YKalp tamponatı, yetersizliği konstriktif perikardit, kalp

OSKÜLTASYON YKalbin hızı ve ritmi YKalp sesleri Yİlave kalp sesleri YÜfürümler

OSKÜLTASYON YKalbin hızı ve ritmi YKalp sesleri Yİlave kalp sesleri YÜfürümler

KALP SESLERİ YBirinci kalp sesi (S 1): mitral ve triküspidin kapanma sesi, sistolün başlangıcı

KALP SESLERİ YBirinci kalp sesi (S 1): mitral ve triküspidin kapanma sesi, sistolün başlangıcı ¤Sağ dal blok ve Ebstein anomalisinde geniş çift duyulur ¤Ateş, anemi, heyecan, trotoksikoz, kısa PR aralığı, mitral darlığında artar ¤Uzun PR aralığı ve mitral yetersizlikte azalır Yİkinci kalp sesi (S 2): aort ve pulmoner kapakların kapanma sesi, diyastolün başlangıcı YSağlıklı çocuklarda inspiryumda çift; ekspiryumda tek duyulur (fizyolojik çiftleşme)

KALP SESLERİ Y S 2’nin geniş çift duyulduğu durumlar ¤Sağ ventrikül volüm yükü (ASD,

KALP SESLERİ Y S 2’nin geniş çift duyulduğu durumlar ¤Sağ ventrikül volüm yükü (ASD, parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş vb) ¤Sağ ventrikül basınç yükü (pulmoner darlık vb) ¤İleti gecikmesi (sağ dal blok vb) ¤Aort kapağının erken kapandığı durumlar (mitral yetersizlik vb) Y S 2’nin dar çift duyulduğu durumlar ¤Pulmoner hipertansiyon ¤Aort darlığı YS 2’nin paradoksik çift duyulduğu durumlar ¤Ciddi aort darlığı ¤Sol dal blok

KALP SESLERİ Y S 2’nin tek duyulduğu durumlar ¤Tek semilüner kapak (pulmoner atrezi, aort

KALP SESLERİ Y S 2’nin tek duyulduğu durumlar ¤Tek semilüner kapak (pulmoner atrezi, aort atrezisi, trunkus arteriyosus) ¤P 2’nin duyulamadığı durumlar (büyük damarların transpozisyonu, Fallot tetralojisi, ciddi pulmoner darlık) ¤Ciddi aort darlığı ¤Pulmoner hipertansiyon Y Pulmoner hipertansiyonda P 2 artar, ciddi pulmoner darlık, Fallot tetralojisi ve triküspid darlığında azalır

KALP SESLERİ Y Üçüncü kalp sesi (S 3): erken diyastolde duyulan düşük frekanslı bir

KALP SESLERİ Y Üçüncü kalp sesi (S 3): erken diyastolde duyulan düşük frekanslı bir sestir. Diyastol başlangıcında ventrikülün hızla dolması ile oluşan titreşimler ile meydana gelir. ¤ 2 -8 yaş arası çocuklarda normal bir bulgu ¤Bol soldan sağa şant olan KKY'nde duyulabilir Y Dördüncü kalp sesi (S 4): geç diyastolde (presistol) duyulan düşük frekanslı bir sestir. ¤Süt çocuklarında ve çocuklarda nadir ¤Duyulduğunda daima patolojik ¤Ventrikül kompliyansının azaldığı durumlarda duyulabilir

İLAVE KALP SESLERİ Y Ejeksiyon klik: S 1’den hemen sonra işitilir. S 1 çiftleşmesi

İLAVE KALP SESLERİ Y Ejeksiyon klik: S 1’den hemen sonra işitilir. S 1 çiftleşmesi ile karışabilir. ¤Aort ve pulmoner kapak darlığı, aort ve pulmoner arterde genişleme Y Midsistolik klik: geç sistolik üfürüm olabilir. ¤Mitral veya triküspid kapak prolapsusu Y Açılma sesi (opening snap): diyastolde üçüncü kalp sesinden önce işitilir. ¤Mitral ve triküspid kapak darlığı Y Perikardiyal sürtünme sesi (frotman): ¤ Perikardit Y Perikardiyal vuru (knock): ¤Konstriktif perikardit

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Zamanı Yayılımı Yeri Üfürüm Şiddeti Kalite

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ Zamanı Yayılımı Yeri Üfürüm Şiddeti Kalite

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ZAMANI Üfürümler Devamlı Sistolik Ejeksiyon (Diamond Crescendodecrescendo) Regürjitan (Holosistolik Pansistolik) Erken Geç

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ZAMANI Üfürümler Devamlı Sistolik Ejeksiyon (Diamond Crescendodecrescendo) Regürjitan (Holosistolik Pansistolik) Erken Geç Diyastolik Erken Orta Geç

Sistolik ejeksiyon üfürümler (Diamond shaped, crescendo-decrescendo) Y Aort darlığı Y Pulmoner darlık Y Aort

Sistolik ejeksiyon üfürümler (Diamond shaped, crescendo-decrescendo) Y Aort darlığı Y Pulmoner darlık Y Aort akım artışı Y Pulmoner akım artışı

Sistolik regürjitan üfürümler (Holosistolik, pansistolik) Y Ventriküler septal defekt Y Mitral yetersizliği Y Triküspid

Sistolik regürjitan üfürümler (Holosistolik, pansistolik) Y Ventriküler septal defekt Y Mitral yetersizliği Y Triküspid yetersizliği

Geç sistolik üfürümler Y Mitral kapak prolapsusu Y Triküspit kapak prolapsusu

Geç sistolik üfürümler Y Mitral kapak prolapsusu Y Triküspit kapak prolapsusu

Erken diyastolik üfürümler (Decrescendo) Y Aort yetersizliği Y Pulmoner yetersizlik

Erken diyastolik üfürümler (Decrescendo) Y Aort yetersizliği Y Pulmoner yetersizlik

Orta diyastolik üfürümler (Akım üfürümü) Y ASD, VSD, PDA ve mitral yetersizlikte AV kapaklardan

Orta diyastolik üfürümler (Akım üfürümü) Y ASD, VSD, PDA ve mitral yetersizlikte AV kapaklardan akım artışı sonucu

Geç diyastolik üfürümler (Presistolik) Y Mitral kapak darlığı Y Triküspit kapak darlığı

Geç diyastolik üfürümler (Presistolik) Y Mitral kapak darlığı Y Triküspit kapak darlığı

Devamlı üfürümler YArterlerden kaynaklananlar YPDA YKoroner arter fistülü YPulmoner AV fistül YSistemik AV fistül

Devamlı üfürümler YArterlerden kaynaklananlar YPDA YKoroner arter fistülü YPulmoner AV fistül YSistemik AV fistül YVenlerden kaynaklananlar YVenöz ham

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN YERLERİ Pulmoner Aort Triküspid Mitral Y Aort alanı: sağ parasternal 2. interkostal

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN YERLERİ Pulmoner Aort Triküspid Mitral Y Aort alanı: sağ parasternal 2. interkostal aralık Y Pulmoner alan: sol parasternal 2. interkostal aralık Y Triküspid alanı: sol sternal kenar 4. -5. interkostal aralık Y Mitral alanı (kalp apeksi): 5. -6. interkostal aralığın orta klavikular çizgiyi kestiği yer Y Mezokardiyak odak (ikinci aort odağı, Erb odağı): sternum solu 3. -4. interkostal aralık

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ŞİDDETİ Y Üfürümlerin şiddeti 6 dereceye ayrılırlar. Y 1 o : Ancak

KALP ÜFÜRÜMLERİNİN ŞİDDETİ Y Üfürümlerin şiddeti 6 dereceye ayrılırlar. Y 1 o : Ancak güçlükle duyulabilir. Y 2 o : Zayıftır, ancak duyulabilir. Y 3 o : Trille birlikte olmayan, orta dereceli üfürüm. Y 4 o : Trille birlikte olan şiddetli üfürüm. Y 5 o: Steteskop kenarının göğüs duvarına dokundurulması duyulan üfürüm. Y 6 o: Steteskop göğüs duvarından kaldırılsa bile duyulabilen üfürüm.