Ett lsprojekt med musik LR MED MUSIK PRESENTATION

  • Slides: 24
Download presentation
Ett läs-projekt med musik

Ett läs-projekt med musik

LÄR MED MUSIK • • • PRESENTATION av Birgitta Bäckström lågstadielärare kompositör läromedelsförfattare projektledare

LÄR MED MUSIK • • • PRESENTATION av Birgitta Bäckström lågstadielärare kompositör läromedelsförfattare projektledare

LÄR MED MUSIK • ETT SÄTT ATT TRÄNA LÄSNING OCH SKRIVNING PÅ ETT LEKFULLT

LÄR MED MUSIK • ETT SÄTT ATT TRÄNA LÄSNING OCH SKRIVNING PÅ ETT LEKFULLT SÄTT MED HJÄLP AV: • MUSIK • DRAMA • AVSLAPPNING • RÖRELSE • PANTOMIM • SÅNG • BILDER

Din hjärna • Din hjärna består av två halvor, höger och vänster hjärnhalva. •

Din hjärna • Din hjärna består av två halvor, höger och vänster hjärnhalva. • För att inlärningen ska bli så bra som möjligt, krävs att båda hjärnhalvorna samarbetar. • För att hjärnhalvorna ska kunna samarbeta, kommunicera med varandra, krävs flera olika förutsättningar.

 • ATT DU MÅR BRA • ATT DU ÄR MÄTT • ATT DU

• ATT DU MÅR BRA • ATT DU ÄR MÄTT • ATT DU ÄR UTVILAD • ATT DU ÄR AVSPÄND • ATT DU ÄR MOTIVERAD • ATT DU HAR ROLIGT

VÄNSTER HJÄRNHALVA • språk • logik • siffror • matematik • ordningsföljd • ord

VÄNSTER HJÄRNHALVA • språk • logik • siffror • matematik • ordningsföljd • ord • FÖRNUFTET INOM OSS

HÖGER HJÄRNHALVA • rim • rytm • musik • bilder • fantasi • mönster

HÖGER HJÄRNHALVA • rim • rytm • musik • bilder • fantasi • mönster • KÄNSLAN INOM OSS

Lär med musik - övningarna bör förekomma flera gånger i veckan för att bli

Lär med musik - övningarna bör förekomma flera gånger i veckan för att bli en rutin.

Gruppen får inte vara för stor!!!!

Gruppen får inte vara för stor!!!!

Barnen behöver en trivsam och lugn miljö att arbeta i. Möbleringen ska passa alla

Barnen behöver en trivsam och lugn miljö att arbeta i. Möbleringen ska passa alla elever, även dem som föredrar att sitta på golvet och arbeta. . . Vi har som bekant olika inlärningsstilar.

Mjuk musik används för avslappningsövningar och under arbetets gång.

Mjuk musik används för avslappningsövningar och under arbetets gång.

SÅ HÄR ARBETAR VI Vi sjunger eller lyssnar på glada visor. Texterna arbetar vi

SÅ HÄR ARBETAR VI Vi sjunger eller lyssnar på glada visor. Texterna arbetar vi med på olika sätt.

Vi läser texten rytmiskt Vi söker efter rim-ord Vi arbetar med svåra ord Vi

Vi läser texten rytmiskt Vi söker efter rim-ord Vi arbetar med svåra ord Vi övar stavning Vi böjer ord Vi letar motsatsord Vi letar synonymer Vi gör tvärtom-sång Vi söker verb, adjektiv eller substantiv

Vi dramatiserar texten eller gör pantomimer Vi illustrerar det vi skrivit om

Vi dramatiserar texten eller gör pantomimer Vi illustrerar det vi skrivit om

Vi hittar på egna texter eller söker fakta om författaren eller kompositören till den

Vi hittar på egna texter eller söker fakta om författaren eller kompositören till den sång vi arbetar med.

Vi varvar arbetet med rörelser, dramaövningar och övningar av Sherborne-karaktär för att ha lite

Vi varvar arbetet med rörelser, dramaövningar och övningar av Sherborne-karaktär för att ha lite roligt och få igång kroppen medan vi arbetar.

Hemuppgift kan vara att öva läsning av texterna, sjunga sångerna, bearbeta innehållet, skriva egna

Hemuppgift kan vara att öva läsning av texterna, sjunga sångerna, bearbeta innehållet, skriva egna rim eller ramsor etc.

Genom att aktivera båda hjärnhalvorna sker inlärningen på ett för eleven omärkligt sätt. Med

Genom att aktivera båda hjärnhalvorna sker inlärningen på ett för eleven omärkligt sätt. Med hjälp av musiken sker en avspänning och inlärningssituationen upplevs mer lustbetonad.

Georgi Lozanov, forskare medicine doktor och professor från Bulgarien, kallade sin inlärningsmetod för SUGGESTOPEDI.

Georgi Lozanov, forskare medicine doktor och professor från Bulgarien, kallade sin inlärningsmetod för SUGGESTOPEDI. Han använde metoden mest vid språkundervisning av vuxna. Vi använder metoden för barn i vårt projekt LÄR MED MUSIK

LITTERATUR • På biblioteket kan du hitta litteratur om suggestopedi • där finns litteratur

LITTERATUR • På biblioteket kan du hitta litteratur om suggestopedi • där finns litteratur om hjärnans funktioner och om olika inlärningsstilar • där finns litteratur om musikens betydelse för inlärning, den s. k. Mozart-effekten • där finns litteratur om betydelsen av kroppsrörelser och avslappning m. m. • Christer Gudmundsson, Matti Bergström, Jon. Roar Björkvold, Vera Kraft, Jean Lerède, Joachim Wester är några författarnamn att nämna i sammanhanget.

* Birgitta Bäckström *

* Birgitta Bäckström *