Skriva meningar i huvudsats Alla meningar i svenskan

  • Slides: 11
Download presentation
Skriva meningar i huvudsats Alla meningar i svenskan måste innehålla minst ett verb. Verbet

Skriva meningar i huvudsats Alla meningar i svenskan måste innehålla minst ett verb. Verbet kommer alltid på andra plats i en mening. Om det är en fråga kommer verbet först i meningen. En mening kan ha flera verb!

Några uttryck Subjekt= Svarar på frågan vem? Vad? Vilka? Oftast ett pronomen eller substantiv.

Några uttryck Subjekt= Svarar på frågan vem? Vad? Vilka? Oftast ett pronomen eller substantiv. Verb= Något man gör. Objekt= Speglar subjektet och beskriver vad, vem, vilka, till. Adverbial= Tid och plats. Beskriver var, när, hur och varför.

Adverbial= Tid, plats och sats. Det finns olika adverbial till exempel Tidsadverbial= Klockan 8.

Adverbial= Tid, plats och sats. Det finns olika adverbial till exempel Tidsadverbial= Klockan 8. 00, igår, förra veckan. Börja eller sluta meningen med tidsadverbialet. Rumsadverbial= Anger plats Satsadverbial= Förklaras längre fram. .

Ordföljd i huvudsats med S+V+O +A Kom ihåg v 2 regeln i en mening.

Ordföljd i huvudsats med S+V+O +A Kom ihåg v 2 regeln i en mening. Alltid verbet på andra plats. Korta meningar kan skrivas med hjälp av: Rak ordföljd = S+ V+ O+ A Subjekt + verb+ objekt+ Adverbial R+T Jag åker buss till skolan klockan 8. 00.

Du kan variera ordföljden i din mening Jag+åker +buss till skolan kl 8. 00.

Du kan variera ordföljden i din mening Jag+åker +buss till skolan kl 8. 00. S + V + O +Plats adv+ Tids adv = Rak ordföljd Det går också bra att skriva med omvänd ordföljd Klockan 8. 00 åker jag buss till skolan. Till skolan åker jag buss klockan 8. 00.

Alltså Subjekt + Verb+ Objekt + Platsadverbial + Tidsadverbial Eller: Tidsadverbial+ Verb+ Subjekt+ Objekt+

Alltså Subjekt + Verb+ Objekt + Platsadverbial + Tidsadverbial Eller: Tidsadverbial+ Verb+ Subjekt+ Objekt+ Platsadverbial+ Verb+ Subjekt+ Objekt+ Tidsadverbial.

Satsadverbial= Det finns många olika vanligast är inte andra exempel är alltid, ofta, kanske,

Satsadverbial= Det finns många olika vanligast är inte andra exempel är alltid, ofta, kanske, tyvärr. Satsadverbialet skrivs alltid efter första verbet i rak ordföljd. Men efter subjektet i meningar med omvänd ordföljd.

Exempel på satsadverbial Rak ordföljd Jag åker inte buss till skolan klockan 8. 00.

Exempel på satsadverbial Rak ordföljd Jag åker inte buss till skolan klockan 8. 00. Omvänd ordföljd Klockan 8. 00 åker jag inte buss till skolan. Till skolan åker jag inte buss klockan 8. 00

Hjälpverb Ibland använder vi hjälpverb. Kom ihåg att ett hjälpverb aldrig kan bilda en

Hjälpverb Ibland använder vi hjälpverb. Kom ihåg att ett hjälpverb aldrig kan bilda en mening utan du måste ha ett huvudverb i meningen. Hjälpverbet står alltid före huvudverbet. Huvudverbet skrivs då alltid i infinitiv. (Sätt att före verbet så får du infinitivformen. ) Exempel på vanliga hjälpverb. Kunna (kan, kunde), Vilja (vill, ville), Ska (skulle)och Bör (borde).

Exempel på meningar med hjälpverb utan satsadverbial Rak ordföljd Jag ska åka buss till

Exempel på meningar med hjälpverb utan satsadverbial Rak ordföljd Jag ska åka buss till skolan klockan 8. 00. Omvänd ordföljd Till skolan ska jag åka buss klockan 8. 00 Klockan 8. 00 ska jag åka buss till skolan.

Exempel på meningar med hjälpverb och satsadverbial När du skriver meningar med hjälpverb ska

Exempel på meningar med hjälpverb och satsadverbial När du skriver meningar med hjälpverb ska satsadverbialet skrivas direkt efter hjälpverbet. Jag ska inte åka buss till skolan kl 8. 00. HV+ SA Till skolan ska jag inte åka buss klockan 8. 00. Klockan 8. 00 ska jag inte åka buss till skolan.