DIN TCH XUNG QUANH DIN TCH TON PHN

  • Slides: 15
Download presentation
DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Hoạt đông 1: CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT * Có

Hoạt đông 1: CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT * Có 6 mặt : hai mặt đáy; bốn mặt bên. * Hai mặt đáy bằng nhau; các mặt bên đối diện bằng nhau. * Có ba kích thước: chiều dài , chiều rộng và chiều cao.

Hoạt động 2: Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện

Hoạt động 2: Hình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. a/ Diện tích xung quanh Tổng diện tích 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật được gọi là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng

Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. 4 cm 5 cm 8 cm Hãy thực hiện các thao tác khai triển trên đồ dùng học tập.

4 cm 5 cm 8 cm Muốn tínhxung diện tích xung quanh của chữ

4 cm 5 cm 8 cm Muốn tínhxung diện tích xung quanh của chữ hìnhnhật hộp là: chữ nhật Diện tích quanh của hình hộp Từkhi việckhai so sánh đóphần tachiều códiện thể tính diện tích xung quanh Sau Chiều triển, dài x rộng tích xung quanh của hình ta làm thế nào ? củachữ hình hộp chữdiện nhậttích trênhình bằng cách hộp nhật bằng nào ? 265 + 8 ) (5+8+ x 4 = 104 (cm 2) Sxq = (5+8)x 2 Chu vi mặt đáy Đáp số: 104 cm 2 x Chiều cao ( Cùng một đơn vị đo )

BÀI HỌC Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta

BÀI HỌC Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ).

b/ Diện tích toàn phần 4 cm 5 cm 8 cm Diện tích một

b/ Diện tích toàn phần 4 cm 5 cm 8 cm Diện tích một mặt đáy là: 2 ) x cả 5 là =các 40 ( 6 cm Diện tích của mặt gọi là diện tích Em hiểu Là tổng thế 8 tất nào diện tích mặt. toàn phần ? toànphần. Tính diện tíchtoàn phần Thảotích luận nhóm 4 của hìnhcủa Diện toàn phần hộp chữchữ nhật là : trên. hình nhật 104 + 40 x 2 = 184 ( cm 2 ) Muốn tínhtích diện tíchquanh toàn phần chữ Lấy diện xung cộngcủa diệnhình tíchhộp hai đáy. nhật ta làm thế nào ?

Hoạt động 3 : Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích

Hoạt động 3 : Thực hành tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Bài 1: 3 dm 4 dm 5 dm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm 2 ) Diện tích một mặt đáy là : 5 x 4 = 20 ( dm 2 ) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 54 + 20 x 2 = 94 ( dm 2 ) Đáp số: Sxq : 54 dm 2 Stp : 94 dm 2

Bài 2: Diện tích xung quanh của thùng tôn là: ( 6 + 4

Bài 2: Diện tích xung quanh của thùng tôn là: ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm 2 ) 9 dm 4 dm 6 dm Diện tích mặt đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 ( dm 2 ) Diện tích tôn cần để làm cái thùng không nắp là: 180 + 24 = 204 ( dm 2 ) Đáp số: 204 dm 2

1 2 3

1 2 3

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Chiều dài x chiều rộng B. Chiều dài + chiều rộng x 2 C. ( Chiều dài + chiều rộng ) x 2

2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn

2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Diện tích đáy x chiều cao B. ( Chiều dài + chiều rộng ) x 2 x chiều cao C. Chu vi đáy x chiều cao D. Cả ý B và ý C

3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn

3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Thời gian Chọn ý trả lời đúng nhất: Với cùng một đơn vị đo, muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy: A. Diện tích xung quanh + diện tích 1 mặt đáy B. Diện tích xung quanh + diện tích 2 đáy C. Cả A và B

Sxq hình hộp chữ nhật = Chu vi đáy x chiều cao Stp hình

Sxq hình hộp chữ nhật = Chu vi đáy x chiều cao Stp hình hộp chữ nhật = Sxq + Diện tích 2 đáy ( Cùng một đơn vị đo )

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU Chuẩn bị một hình lập phương

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU Chuẩn bị một hình lập phương 5 cm 5 cm