A Tkry Lajos ltalnos Iskola s az SZTE

  • Slides: 23
Download presentation
A Tüköry Lajos Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TÁMOP 3.

A Tüköry Lajos Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TÁMOP 3. 3. 3. pályázat keretében Körösladány, 2011. 06. 20.

A Tüköry Lajos Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TÁMOP 3.

A Tüköry Lajos Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TÁMOP 3. 3. 3. pályázat keretében Körösladány, 2011. 06. 20.

Az előadás áttekintése • A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • Az

Az előadás áttekintése • A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció és integráció – A tanárképzés hiányosságai • A pedagógusjelöltek felkészítése – A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n – Egyetemi kurzusok – Szakmai gyakorlat • Az eddigi tapasztalatok összegzése, hallgatói vélemények

A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • (1) a halmozottan hátrányos helyzetű

A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • (1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elterjesztése • (2) az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése • (3) a pedagógusképző intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító intézmények gyakorló helyekként történő bevonása (Pályázati felhívás TAMOP 3. 3. 3 -08/1. , 2009)

Az együttműködés szakmai indokai – A tanárképzés hiányosságai • Elméleti tárgyak rendszerét követő tananyagszervezés

Az együttműködés szakmai indokai – A tanárképzés hiányosságai • Elméleti tárgyak rendszerét követő tananyagszervezés • A gyakorlóiskolák általában „elit” iskolák • Az iskolai gyakorlat és az elméleti ismeretek ellentmondása • A tanulók közötti különbségek kezelése nem volt hangsúlyos korábban

A pedagógusjelöltek felkészítése • A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n • Egyetemi kurzusok –

A pedagógusjelöltek felkészítése • A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n • Egyetemi kurzusok – A hatékony-nevelés oktatás feltételei c. kurzus • Szakmai gyakorlat – Jövőben, közös gondolkodás ennek kereteiről

Az eddigi tapasztalatok összegzése Az iskola működésével kapcsolatos tapasztalatok: • Pályázati finanszírozás • Új

Az eddigi tapasztalatok összegzése Az iskola működésével kapcsolatos tapasztalatok: • Pályázati finanszírozás • Új kezdeményezések, „kísérletezés”: – Iskolaotthon – Óvoda-iskola átmenet

Hallgatók tapasztalatai Az első iskolai tapasztalatok leendő pedagógusként… „Az egyetemi éveim alatt ez volt

Hallgatók tapasztalatai Az első iskolai tapasztalatok leendő pedagógusként… „Az egyetemi éveim alatt ez volt az első alakalom, hogy átléphettem az iskola kapuját, és betekinthettem a iskolai élet mindennapjaiba. ” „A látogatásom alatt mindazokkal a munkaformákkal (pl. : kooperatív munka, rehabilitációs-fejlesztő foglalkozás), programokkal (pl. : IPR, DIFER), eszközökkel (pl. : interaktív tábla) találkoztam, amelyekről eddig csak hallottam. ” „A tanulók nem kevésbé, hanem máshogy sajátítják el a tananyagot, mint (tapasztalataim alapján) az „elit” iskolában tanuló gyerekek. ” „Fontosnak tartom a pedagógusképzés szempontjából, hogy a tanárjelöltek olyan környezetben végezhessenek megfigyeléseket, amelyekben ténylegesen dolgoznak majd a jövőben, tanári pályájuk során. ”

Hallgatók tapasztalatai Integráció, IPR I. : „Az iskolában nagyszámú cigány gyermek is tanul, de

Hallgatók tapasztalatai Integráció, IPR I. : „Az iskolában nagyszámú cigány gyermek is tanul, de ellentétben sok iskolával itt nem alkalmazzák a szegregáció elvét. Igyekeznek mindenben segítséget nyújtani mindegyik tanulónak és egyenlően bánnak mindenkivel. ” „odafigyelnek az SNI-s, HH-s és HHH-s gyermekek osztályonkénti, arányos elosztására, folyamatos méréseket végeznek” „A normál tanulókkal együtt vannak a hátrányos helyzetű, a HH, HHH, SNI és roma gyerekek. ” „A csoportok összetétele igen heterogén volt; gyengébb, jobb képességű tanulók, fúk, lányok vegyesen. ”

Hallgatók tapasztalatai Integráció, IPR II. : „maximum a ruházaton lehetett különbséget látni, de viselkedésben

Hallgatók tapasztalatai Integráció, IPR II. : „maximum a ruházaton lehetett különbséget látni, de viselkedésben nem” „láthattuk, hogy lehet mit tenni a legrosszabb helyzetűekért, s ami még fontosabb, hogy érdemes. Érdemes nagyon sok energiát, időt és pénzt is ráfordítani, mert rengeteg élet változhat meg ettől, rengeteg élet menthető meg ezáltal. ”

Hallgatók tapasztalatai Pedagógiai asszisztensek alkalmazása, kéttanítós modell, duálóra: „Az első és talán legmeglepőbb, hogy

Hallgatók tapasztalatai Pedagógiai asszisztensek alkalmazása, kéttanítós modell, duálóra: „Az első és talán legmeglepőbb, hogy az általam látogatott órák alatt minden esetben legalább kettő pedagógus volt jelen. ” „Érdemes megemlíteni, hogy 25 kisegítő, azaz pedagógia asszisztens dolgozik az iskolában. ” „kiemelném a pedagógusasszisztensek alkalmazását. Ez mindenkinek hasznára van: elsősorban a gyerekeknek, akikre több figyelem jut, a szaktanároknak, akiknek kevésbé kell megosztani a figyelmét, s hasznos magának az asszisztensnek, aki esetleg más státuszban máshol nem kapott állást, s így mégis a szakterületén és hivatásánál maradhat”

Hallgatók tapasztalatai Iskolaotthon, „tanoda”: „egész napos az iskola, ami azt jelenti, hogy a diákok

Hallgatók tapasztalatai Iskolaotthon, „tanoda”: „egész napos az iskola, ami azt jelenti, hogy a diákok 4 -ig benn vannak az intézményben és délután órákon, különböző foglalkozásokon vesznek részt” „A tanoda és a tehetséggondozás mindenkinek lehetőséget ad, hogy a délutánokat játékosan, szórakoztatóan, mégis tanulással hasznosan töltsék. ”

Hallgatók tapasztalatai Óvoda-iskola átmenet segítése: „A harmadik órában óvoda- iskola átmeneti csoportos foglalkozáson vettünk

Hallgatók tapasztalatai Óvoda-iskola átmenet segítése: „A harmadik órában óvoda- iskola átmeneti csoportos foglalkozáson vettünk részt (ovis és 1 -2. osztályos gyerekekkel). A víz világnapja alkalmából komplex interaktív programban szerepelhettünk mi is. ” „Meglepődtem, amikor azt olvastam, hogy az első nap az iskolában a tanító nénik mellett a volt nagycsoportos óvó nénik is jelen vannak. ” „A tanító nénik is megismerik a leendő elsősöket illetve a leendő elsősök is megismerik a tanító néniket. ”

Hallgatók tapasztalatai Betekintés az iskola hétköznapjaiba, tanulóbarát, módszertani innovációt támogató bútorzat, IKT eszközök: „Érdekes

Hallgatók tapasztalatai Betekintés az iskola hétköznapjaiba, tanulóbarát, módszertani innovációt támogató bútorzat, IKT eszközök: „Érdekes volt megfigyelni a tanulók elhelyezkedését: az asztalok nem padsorokban helyezkedtek el, hanem 2 asztal egymással szemben volt összetolva, így minimum 4 fős csoportokban ültek a tanulók. ” „A digitális tananyag felhasználása nagy mértékű motivációt jelentett a diákok számára, az órák többségében a gyerekek – egy-két kivétellel – magas aktivitást mutattak. ” „Az új típusú táblák használata szerves részét képezik a tanórai foglalkozásoknak”

Hallgatók tapasztalatai Iskolai alapdokumentumok: „A záró foglalkozáson az iskola alapdokumentumait nézhettük meg. PP, IMIP,

Hallgatók tapasztalatai Iskolai alapdokumentumok: „A záró foglalkozáson az iskola alapdokumentumait nézhettük meg. PP, IMIP, SZMSZ és házirend. Megismerkedtünk az osztályfőnöki teendőkkel-, feladatokkal, tehetséggondozás- adaptációs programmal, kéthavi elszámolási tervvel és a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokkal. ” „az iskolai dokumentációba is betekintést kaptunk: munkaterv (eljárásrend, mérési munkaterv, kompetenciavizsgálat, sportmunkaterv), iskola-óvoda átmenet program, IMIP, SZMSZ, szociometriai eredmények, tesztek. ” „Megtekintettük és elemeztük az integrációs felkészítésben résztvevő tanulók dokumentumait: szülők tájékoztatása negyedévenként, osztályfőnöki jellemzés, szülői nyilatkozat, egyéni fejlődési napló, értékelési szempontok. ”

Hallgatók tapasztalatai Módszertani innovációk I. : „Olyan módszereknek, pedagógiai megoldásoknak lehettem szemtanúja, ami két

Hallgatók tapasztalatai Módszertani innovációk I. : „Olyan módszereknek, pedagógiai megoldásoknak lehettem szemtanúja, ami két nap alatt annyit adott, mint amennyit más egyetemi tárgyak két félév alatt sem adhatnak” „A legszembetűnőbb különbség a csoportmunka változatos alkalmazása és szerepének fontossága. ” „A negyedik igazán említésre méltó dolog a csoportmunka/ kooperatív tanulás módszerének megfigyelése volt, méghozzá egy történelem órán, ahol ez számunkra igazán szokatlan, hiszen mi mást se kaptunk történelem órán, csak frontális oktatást. ” „A legtöbb órán az egyéni, csoportos, páros munkát figyelhettük meg és nemegyszer előfordult, hogy 1 órán belül mind a 3 foglalkoztatási forma jelen volt. ” „Az iskolakezdéskor két hónapos átmeneti időszak következik, amely alatt a DIFER-füzetek segítségével folytatják a képességfejlesztést, és csak azután kezdik az írás, olvasás tanítását, amikor az egyéni képességek területén elérték az optimális szintet a gyerekek. ” „Az óra egyéni és csoportos értékeléssel zárult. „

Hallgatók tapasztalatai Módszertani innovációk II. : „Még a hagyományostól eltérő tantárgyi rendszerüket emelném ki,

Hallgatók tapasztalatai Módszertani innovációk II. : „Még a hagyományostól eltérő tantárgyi rendszerüket emelném ki, amelyben olyan tantárgyak is megtalálhatóak, mint készség- és képességfejlesztés, tanulásmódszertan, gazdasági ismeretek. ” „A harmadik pozitív csalódásom a tanulásmódszertan óra volt. Én magam nem is tudtam, hogy ilyen, mint tantárgy létezik. ” „Ezen az órán az volt számunkra a legérdekesebb, hogy láthattuk, miként tehet a tanár izgalmassá és elsajátíthatóvá egy nehéz és „száraz” anyagot” „Az óra elején körbe álltak a gyerekek és egy mondóka 1 -1 mondata jutott mindenkinek. Itt a szociális kompetenciát fejlesztette a tanítónő, a gyerekeknek egymás szemébe kellett beszélniük lassan, artikulálva. ” „Gondolattérképpel dolgoztak, összegyűjtötték a témához kapcsolódó fogalmakat. ” „Az óra ráhangoló, hangulatteremtő beszélgetéssel kezdődött, a pedagógus az aznapi élményekre kérdezett rá”

Hallgatók tapasztalatai Mindennapi életből vett példák, életszerű feladatok alkalmazása, használható tudás: „Ezt viszont kompenzálja

Hallgatók tapasztalatai Mindennapi életből vett példák, életszerű feladatok alkalmazása, használható tudás: „Ezt viszont kompenzálja a tanár úr az élethez szükséges dolgok megtanításával, pl. : Mennyit fogyaszt ténylegesen a 60 W-os villanykörte és mennyibe kerül az nekünk? vagy Mi is van arra a villanyszámlára írva? ” „megvalósul az iskolának az a funkciója, hogy az életre nevel, ami a tapasztalatom szerint ritka. ” „Sok hétköznapi példát hoztak a pedagógusok, és sokszor voltak kíváncsiak a diákok saját véleményére, ami ösztönzően hatott a tanulókra. ”

Hallgatók tapasztalatai Tanári együttműködés: „Az iskolában folyó munka nem lehetne ilyen eredményes a tanárok

Hallgatók tapasztalatai Tanári együttműködés: „Az iskolában folyó munka nem lehetne ilyen eredményes a tanárok ilyen magas szintű együttműködése nélkül. Nemcsak a személyes kapcsolataik kiválóak, hanem mindenben összedolgoznak, hogy a tanulók képzése minél hatékonyabb legyen. ” „A tanári kar azon tagjai akikkel megismerkedtem nagy hatást gyakoroltak rám. Ebben az iskolában mindenki annyit dolgozik, mintha nem egy, hanem legalább három munkahelye lenne. Emellett a tanárok többsége folyamatosan képzi magát. Az órákon látszott, hogy rengeteg munkával járt az előkészítésük. Módszertanilag nagyon gazdag órákat láttam. ”

Hallgatók tapasztalatai Tücsök és bogár… „Az első benyomástól kezdve nagyon pozitív képet kaptunk” „A

Hallgatók tapasztalatai Tücsök és bogár… „Az első benyomástól kezdve nagyon pozitív képet kaptunk” „A gyerekek láthatóan rajongva szeretik a csinos, fiatal tanító nénit, amit teljes mértékben meg tudok érteni. ”

Hallgatók tapasztalatai Összefoglaló gondolatok „én is egy leromlott állapotú, semmire sem becsült iskolából jöttem,

Hallgatók tapasztalatai Összefoglaló gondolatok „én is egy leromlott állapotú, semmire sem becsült iskolából jöttem, ahol a tanárok csekély eredménnyel tudták az osztályokat megrendszabályozni. ” „a régi iskolámba tértem vissza, melyre az időközben bekövetkezett változtatások, felújítások, fejlesztések révén alig ismertem rá. Innováció, dinamikusság, nyitottság, szeretet. ” „A tanárok szakmai felkészültsége színvonalas, s mindemellett mindent elkövetnek annak érdekében, hogy óráikat érdekessé, változatossá, színesebbé tegyék. ” „hatalmas pozitívum, hogy nem ijedtek meg beépíteni „valami újat” a „régi, megszokott” módszerük helyett. ” „ott ahol inkább a frontális tanítást alkalmazta volna a többség, ott is igyekeztek alternatív lehetőségek után nézni a pedagógusok. ”

Hallgatók tapasztalatai Milyen iskolának látták a hallgatók a Tüköry-t? • • Befogadó Innovatív Modern

Hallgatók tapasztalatai Milyen iskolának látták a hallgatók a Tüköry-t? • • Befogadó Innovatív Modern Nyitott

Köszönöm a figyelmet! Csempesz Péter megbízott régiós irodavezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor

Köszönöm a figyelmet! Csempesz Péter megbízott régiós irodavezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő csempesz. peter@educatio. com 30/9795587