AZ ISKOLA Az iskola fogalma szerepe Iskola a

  • Slides: 8
Download presentation
AZ ISKOLA

AZ ISKOLA

Az iskola fogalma szerepe Iskola = a közoktatási rendszer alsó és középszintjén a nevelési

Az iskola fogalma szerepe Iskola = a közoktatási rendszer alsó és középszintjén a nevelési és oktatási feladatokat tervszerűen és folyamatosan ellátó intézmény. • Az iskola a család után a szocializáció legfontosabb színtere. • A személyiség formálásában, a nevelésben betöltendő szerepe, feladata az utóbbi évtizedekben lényeges változásokon ment át.

Az iskola, mint intézmény • Társadalmi intézmény • Pedagógiai intézmény

Az iskola, mint intézmény • Társadalmi intézmény • Pedagógiai intézmény

Az iskola, mint társadalmi intézmény 1. Vezetési elvek: Centralizált szervezet Decentralizált szervezet 2. Funkciók:

Az iskola, mint társadalmi intézmény 1. Vezetési elvek: Centralizált szervezet Decentralizált szervezet 2. Funkciók: Individualizációs, Szocializációs, Kvalifikációs Szelekciós funkciók

Az iskola, mint pedagógiai intézmény Az iskola tevékenysége meghatározott életkori szakaszban, a mindkét nemhez

Az iskola, mint pedagógiai intézmény Az iskola tevékenysége meghatározott életkori szakaszban, a mindkét nemhez tartozó gyermekekkel és fiatalkorúakkal való foglalkozásra szorítkozik, amelyben egy meghatározott életkorig társadalmi helyzetétől függetlenül mindenki egyformán részesül.

Az iskola, mint szervezet Formális szervezet: Iskolavezetés Tantestület Tanulók Segédszemélyzet Informális szervezet: az iskola

Az iskola, mint szervezet Formális szervezet: Iskolavezetés Tantestület Tanulók Segédszemélyzet Informális szervezet: az iskola nem hivatalos, nem szabályszerű szervezete. (Azokat az iskolán belüli (esetleg kívüli) csoportosulásokat és különböző emberi kapcsolatokat jelenti, amelyek a hivatalos szervezet kapcsolatrendszerei mögött, részben azoktól függetlenül jönnek létre. )

Az iskolai élet szabályozása • • Ki alapíthat iskolát Magyarországon? Tankötelezettség A NAT és

Az iskolai élet szabályozása • • Ki alapíthat iskolát Magyarországon? Tankötelezettség A NAT és a helyi tanterv Az iskola légköre

A magyar közoktatási rendszer Közoktatási intézmények típusai: • • óvoda, általános iskola, középiskola szakmunkásképző

A magyar közoktatási rendszer Közoktatási intézmények típusai: • • óvoda, általános iskola, középiskola szakmunkásképző iskola, szakiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény , diákotthon és kollégium. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatának intézményei: · · nevelési tanácsadó, beszédjavító intézet, pályaválasztási tanácsadó, konduktív pedagógiai intézmény